September 3, 2020 Reduta Dobrego Imienia

A historical lie in Philosophy Now

W związku z artykułem Ci, którzy usprawiedliwiają ludobójstwo (https://philosophynow.org/issues/138/Those_Who_Justify_Genocide), interweniowaliśmy w Reducie w sprawie zawartej w nim fałszywej tezy. Autor tekstu Michael McManus twierdzi, że w czasie II wojny światowej istniały „polskie szwadrony śmierci”. Wysłaliśmy list do portalu filozofynow.org, w którym wyjaśniamy, że informacje są fałszywe i żądamy sprostowania oraz przeprosin.

 

W cytowanym artykule, powołując się na książkę Christophera Browninga, autor twierdzi, “Zwykli ludzie: 101 Batalion Policji Rezerwowej i ostateczne rozwiązanie w Polsce”, w którym historyk opisał działalność 101. Batalionu Policji Rezerwowej mordujących Żydów w Lubelszczyzna (w okupowanej Polsce). Członkami batalionu byli niemieccy policjanci z Hamburga, którzy popełnili zbrodnie na Żydach, jednak dla McManusa jednostki te nazywają „polskimi szwadronami śmierci”. Ten fałszywy termin wymaga zdecydowanej interwencji. Do redakcji portalu wysłaliśmy pismo, w którym domagamy się sprostowania i przeprosin. Poniżej tekst, który wysłaliśmy do redakcji:

List wysłany do Philosophy Now

W przypadku braku korekty prosimy o wysyłanie listów do Philosphy Now. Jednocześnie zachęcamy do wezwania portalu do usunięcia fałszywej definicji, co można zrobić za pośrednictwem Twittera:

https://twitter.com/PhilosophyNow/status/1268491577367896064