Maciej Świrski: Poland’s image is a matter of National security

September 3, 2020
Posted in Aktualności
September 3, 2020 Reduta Dobrego Imienia

Maciej Świrski: Poland’s image is a matter of National security

Maciej Świrski: Wizerunek Polski to kwestia bezpieczeństwa narodowego

Za nami wybory prezydenckie, w których urzędujący prezydent Andrzej Duda został wybrany na drugą kadencję. Zwycięstwo Andrzeja Dudy to gwarancja kontynuacji „Dobrej Zmiany” – dobra zmiana. Znamienne jest, że zaraz po wyborach Prezydent witał wszystkich słowami: „Niech żyje Polska!”. Dołączamy do tego pozdrowienia, które powinno zjednoczyć wszystkich Polaków. W tym miejscu chcieliby Państwo opowiedzieć wywiadu, śpimy prezesa Maciej Świrski, „Reduty, Dobrego Imienia” udzielił gazecie „Nowy Dziennik”. Nawiązuje do nie interesy Polski i wyjaśnień, jak znaleźć wizerunek Polski za granicą.
Kilka dni temu prestiżowy dziennik polonijny „Nowy Dziennik”, który ukazuje się w Stanach Zjednoczonych, opublikował obszerny wywiad z Maciejem Świrskim, prezesem Reduty Dobrego Imienia (http://dziennik.com/featured/maciej- swirski-dla-nowego-dziennika- kwestia-wizerunku-polskiego-is-a-national-security-issue). Wydawana od 1971 r. Gazeta (obecnie tygodnik) największego największego i najbardziej prestiżowego medium w USA. Redagowane i wydawane w Nowym Jorku, a obecnie w New Jersey, jest główne źródło informacji dla Polonii. Jej założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był słynny Bolesław Wierzbiański.
Działalność „Reduty Dobrego Imienia” (RDI) cieszy się coraz większym zainteresowaniem Polaków ubiegających się za granicą.Szczególnie społeczność polska w Stanach Zjednoczonych obserwuje i wspiera walkę fundacji o dobre imię Polski i Polaków, na czele, w której znajduje się Maciej Świrski. Dlatego w opublikowanym raporcie „Możliwości przeciwdziałania zniesławieniu na platformach streamingowych, takich jak Netflix” po raz kolejny podejmujeto temat skutecznych sposobów ochrony wizerunku Polski.
Na początku wywiadu Maciej Świrski przypomniał, że RDI reaguje na wszystkie przejawy mowy nienawiści czy kłamstwa pojawiające się w przestrzeni publicznej na temat historii Polski, aw 2019 roku podjęto 275 takich interwencji, z czego aż 70% pozytywny wpływ.
Zapytany o „raport Netflixa” podkreślił, że jest to profesjonalna i intelektualna reakcja na powtarzane w produkcjach filmowych kłamstwa o historii Polski.RDI chciał zdiagnozować problem stojący za potężną branżą, która ma wpływ na życie na młodych pokoleń. Maciej Świrski zwróć uwagę na ciągłą odnowienie imienia polskiego, natomiast ustalony konsensus badań, zwłaszcza w USA, oomym „współudziale Polski w Holokauście” i jest to wyraźnie odczuwalne w kulturze popularnej i Media masowe. Przypomniał, że „Art. 5 traktatu NATO ma charakter stricte polityczny, kwestia wizerunku Polski, kwestia w USA, kwestia bezpieczeństwa narodowego. Nikt nie będzie chciał nam, Polakom, pomóc w czasie agresji, jeśli uważamy się za sprawców Holokaustu. I z tego punktu widzenia należy spojrzeć na działalność różnych osób i grup, które piszą i mówią o „polskiej winie za Holokaust”.To przesłanie przesłanie ma – prezesa RDI – zniszczyć sojusz polsko-amerykański. „Kto na tym skorzysta, nie trzeba wyjaśniać. Musimy z całych sił przeciwstawić się temu, przyjęty trwałą niepodległość Polski ”.
Zdaniem Macieja Świrskiego obecność w popkulturze treści wypaczających historię Polski ma wpływ na opinie o Polakach, a co za tym idzie, na bezpieczeństwo narodowe Polski. Powiedzenie takie, jak to się dzieje, czy to tutaj, czy to tutaj, czy to naprawdę niebezpieczne, ponieważ jest jeden z elementów wojny komunikacyjnej z Polską. „Przez ponad 45 lat Polska znajdowała się za żelazną kurtyną pod okupacją sowiecką.Kolejne 25 lat okresu postkomunistycznego nie sprzyjało temu, aby prawdziwy przekaz o Polsce pojawił się w USA – z wyjątkiem Polonii – bo od wielu lat imperium medialne, które umownie nazywamy ” Czerskiej ”(siedziba imperium Gazety Wyborczej), a zjawisko„ pedagogiki wstydu ”dało wiążącą interpretację historii Polski.
Świrski przypomina o konieczności zapewnienia odpowiednich dróg komunikacji ze światem dziennikarzy i decydentów, a to wymaga dostosowania przekazu do ich możliwości percepcyjnych, czyli poprawności politycznej. “I dlatego należy używać języka poprawności politycznej, protestując przeciwko lub uświadamiając dziennikarzom takie kwestie jak” polskie obozy koncentracyjne “. Zrozumiałem, że tak było na początku działań RDI – kiedy pisałem protesty o używaniu określeń typu „polskie obozy” z odniesieniami do polskiego bohaterstwa, czy prawdy o II wojnie światowej – nikogo to nie interesowało, nie było odpowiedzi. Zaczęło się pojawiać dopiero, gdy wymyśliłem formuła: „Użycie wyrażenia„ polski obóz koncentracyjny ” w zależności od mediów i kraju, w którym dochodzi do pomówienia. Ale to jest metoda, której należy użyć, aby zostać wysłuchanym. I tu muszę natychmiast interweniować, zanim zostanie oskarżony o popieranie poprawności politycznej – nie, walczę z nią własną bronią, docierając do ich sumień z jedynym zrozumiałym przesłaniem. Powstańcy warszawscy w 1944 r. W ten sam sposób posługiwali się bronią niemiecką, bo ją zdobyli i była skuteczna – analogia może szokująca, ale trafna. w zależności od mediów i kraju, w którym dochodzi do pomówienia. Ale to jest metoda, której należy użyć, aby zostać wysłuchanym. I tu muszę natychmiast interweniować, zanim zostanie oskarżony o popieranie poprawności politycznej – nie, walczę z nią własną bronią, docierając do ich sumień z jedynym zrozumiałym przesłaniem. Powstańcy warszawscy w 1944 r. W ten sam sposób posługiwali się bronią niemiecką, bo ją zdobyli i była skuteczna – analogia może szokująca, ale trafna.
Na zakończenie wywiadu Maciej Świrski przypomniał o szeroko zakrojonych kampaniach dziennikarskich RDI, w tym nagrywaniu podcastów, wydawaniu internetowego magazynu „Reduta Online”, prowadzeniu stron na Facebooku i profilu na Twitterze. Zaapelował również o wsparcie finansowe dla działalności Reduty Dobrego Imienia
. Cały wywiad http://dziennik.com/featured/maciej-swirski-dla-nowego-dziennika-kwestia-wizerunku-polski-jest-kwestia-bezpieczenstwa-narodowego/
Ponadto we wczorajszym numerze tygodnika „Sieci” ukazał się tekst Prezesa RDI pt. „Kiedy skończy się noc w badaniach prof. Grabowskiego nad Holokaustem? “Maciej Świrski pisał w nim o tym, jak odkrył RDI, mechanizm powstawania – naszym zdaniem -” błędy metodologiczne “profesora.