Comments (2)

  1. Aleksander Zając

    Nie rozumiem, skąd tytuł tego rozdziału: “sprawozdania i nagrody”, skoro nie ma tu nic o nagrodach. Czy nie lepiej by było po prostu napisać, że zarząd, pracownicy i wolontariusze Fundacji żadnych nagród nie pobierali a nie podniecać wyobraźnię ludzi niechętnych RDI wieloznaczącym milczeniem na ten temat, otwierając w ten sposób pole niezdrowym domysłom.

  2. Aleksander Zając

    c.d. Przepraszam za pewne niedomówienie. Miałem na myśli nagrody finansowe, a jeśli takie były, to należałoby je jasno uzasadnić. Niezależnie od powyższego, uważam, iż RDI wykonuje bardzo ważne zadanie obrony dobrego imienia Polski i Polaków i robi to dobrze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.