October 15, 2016 Reduta Dobrego Imienia

Sukces Reduty!

Reduta Dobrego Imienia aktywnie zaangażowała się w sprawę przeciwko Hansowi G., który został nagrany przez p. Natalię Nitek, kiedy znieważał swoich pracowników i współpracowników – Polaków.

Szokujące słowa, które zostały przedstawione m.in. w Telewizji Republika, wzburzyły dużą część polskiego społeczeństwa. W tej sprawie pozew złożyła Natalia Nitek, wspierana przez Redutę Dobrego Imienia, która zapewniła pomoc prawną pokrzywdzonej i finansuje koszty procesu cywilnego.

Reduta złożyła również wniosek o przystąpienie do sprawy. W październiku 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku, po analizie Statutu Reduty, doszedł do wniosku, że Reduta może przystąpić do sprawy po stronie p. Natalii Nitek.

Oznacza to, że Reduta będzie miała określone prawa w toczącym się postępowaniu.

Jest to bardzo duży sukces, bo nie każda organizacja otrzymuje zgodę od sądu na przystąpienie do procesu po jednej ze stron. Prawo przewiduje bowiem, w takim przypadku, spełnienie ścisłych warunków przez organizacje pozarządowe.

Sąd Okręgowy wyznaczył termin pierwszej rozprawy na dzień 27 I 2017 r.

Przypominamy, że w sprawie szokujących słów Niemca w stosunku do Polaków toczy się również postępowanie prokuratorskie.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.