March 20, 2017 Reduta Dobrego Imienia

TVP wysyła wiadomość do ZDF

Chcemy się z Państwem podzielić ważną informacją. Na nasz wniosek Telewizja Polska S.A. wystosowała oficjalne pismo do niemieckiej telewizji ZDF, w którym prosi o należyte wykonanie wyroku sądu. Poniżej przytaczamy treść korespondencji:

TVP S.A. zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie przez ZDF obowiązku wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2016 roku poprzez należne przeprosiny w niniejszej sprawie. Dotychczasowe działania ZDF w tej sprawie są dla nas niezrozumiałe i nieakceptowalne. Przychylamy się do stanowiska byłego więźnia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz pana Karola Tendery, że udzielona do tej pory forma przeprosin nie wypełnia postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, popartego przez Sąd Krajowy w Moguncji, który nadał klauzulę wykonalności w przedmiotowej sprawie.

Prosimy o ustosunkowanie się do naszej prośby w możliwie krótkim czasie TVP S.A. podziela w pełni oburzenie opinii publicznej w Polsce, co zmusza nas do zajęcia stanowiska w tej sprawie i ewentualnego zawieszenia współpracy, w przypadku braku jednoznacznego odcięcia się ZDF od fałszywego określenia “polskie obozy śmierci”. Byłaby to sytuacja godna ubolewania uwzględniając dobrą dotychczasową współpracę między telewizjami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.