W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży Reduta we współpracy z MSZ przygotowała dla rodzin przyjmujących pielgrzymów podręcznik o tym jak promować Polskę i polskie wartości. Celem publikacji jest wzmocnienie wizerunku Polski jako nowoczesnego kraju, który wniósł własny, oryginalny wkład w dzieje Europy i świata dzięki silnej tożsamości opartej na chrześcijańskich wartościach. Materiał przekazuje informacje o Polsce: jej kulturze, historii, walorach turystycznych etc. w kontekście wydarzenia, jakim są Światowe Dni Młodzieży.

Publikacja w języku polskim dostępna jest do pobrania poniżej

Ambasador Polskości