May 27, 2017 Reduta Dobrego Imienia

List poparcia w sprawie stanowiska rządu Rzeczypospolitej w sprawie relokacji imigrantów z krajów Europy Zachodniej

Wstęp

Komisja Europejska domaga się od rządu Rzeczypospolitej zgody na przymusową relokację imigrantów z krajów Europy zachodniej do Polski, wbrew opozycji niemal 75% społeczeństwa polskiego.

Kanclerz Niemiec, która spowodowała kryzys migracyjny w Europie odpowiadając “polityką otwartych drzwi” na fale „uchodźców” w 2015 roku, domaga się obecnie od krajów członkowskich Unii przyjęcia armii zaproszonych przez nią gości do siebie. W obliczu brutalnych ataków terrorystycznych w miastach Europy, wielopokoleniowego braku integracji mniejszości z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, oraz niechęci społeczeństwa europejskiego do jej wzrostu, Komisja Europejska próbuje wymusić relokację migrantów do państw członkowskich, w tym do Polski – wbrew polityce polskiego rządu i woli przytłaczającej większości Polaków.

Bezprecedensowe naciski instytucji europejskich na rząd Rzeczypospolitej, szantażowanie sankcjami i straszenie odebraniem funduszy unijnych w przypadku odmowy, są całkowicie sprzeczne z traktatami, które Polska podpisała wstępując do Unii Europejskiej. Jest to przecież związek suwerennych i demokratycznych krajów członkowskich.

Antydemokratyczne działania Unii Europejskiej pogłębiają kryzys zaufania do unijnej elity rządzącej i utwierdzają świat w przekonaniu o lekceważeniu woli wyborców i bezpieczeństwa państw członkowskich. Są to dokładnie te kwestie, które już doprowadziły do osłabienia Unii sprowokowaniem votum nieufności obywateli Wielkiej Brytanii.

Retoryka i ton żądań stawianych Polsce jest dodatkowo obraźliwa: kraj, który po odzyskaniu niepodległości w 1989 roku przyjął dziesiątki tysięcy imigrantów wietnamskich wyproszonych z Niemiec Wschodnich, w którym schronienie znaleźli muzułmańscy uchodźcy z wojen w Czeczenii i gdzie zamieszkało prawie dwa miliony Ukraińców uciekających przed inwazją rosyjską jest nie tylko straszony sankcjami, ale oskarżany o brak współczucia dla imigrantów i o ksenofobię.

Spadkobiercy wielonarodowościowej i wielowyznaniowej Rzeczypospolitej dobrowolnie otworzyli granice swojego kraju dla wielokrotnie większej liczby uciekinierów niż żąda teraz Unia Europejska. Polacy nie odmawiają udzielania pomocy: nauczeni historią, wspierają mieszkańców krajów dotkniętych wojną. Jednocześnie Polska jako kraj suwerenny ma prawo nie zgodzić się na program przymusowej relokacji imigrantów narzucanych decyzją państw trzecich, wbrew woli obywateli.

Szantaż Komisji Europejskiej nie może stać się językiem dyplomacji unijnej, a Bruksela nie może uzurpować sobie praw demokratycznie wybieranych rządów wolnych państw członkowskich.

Z tych właśnie powodów napisałem ten list otwarty, aby sprawujący władzę odczuli poparcie dla swoich działań w tej żywotnej dla przyszłości Polski sprawie

List można poprzeć klikając w link “Popieram”. Nastąpi wtedy przeniesienie na stronę CitizenGo gdzie można wpisać swój email, co będzie wyrazem poparcia dla treści listu. List wraz z podpisami będzie dostarczony do Pni Premier Beaty Szydło.

List

Są takie chwile w dziejach narodów i państw, gdy jasno widać, że los całej zbiorowości, wspólnoty politycznej zależy od decyzji konkretnych osób.

Decyzji podjętych w konkretnym momencie.

Decyzji, które determinują nie tylko najbliższą przyszłość, ale także następne dziesięciolecia.

W dziejach Polski były już takie momenty – w czasach odległych decyzja Mieszka o chrzcie Polski, decyzja panów małopolskich o unii personalnej z Litwą, a w czasach nam bliższych – w latach 80 – decyzja konkretnych osób z kręgów opozycyjnych o przystąpieniu do rozmów z komunistami, czego owocem jest taka a nie inna forma transformacji po 1989 roku.

Wszystko wskazuje, że zbliżamy się do podobnego momentu dziejowego.

Komisja Europejska (a w istocie Niemcy) żąda od rządu polskiego zgody na przymusową relokację imigrantów do Polski.

Te bezprecedensowe naciski instytucji europejskich na rząd Rzeczypospolitej, szantażowanie sankcjami, odebraniem funduszy w przypadku odmowy, są całkowicie sprzeczne z traktatami, które Polska podpisała wstępując do organizacji międzynarodowej jaką jest Unia Europejska. Równocześnie w Polsce tzw. opozycja totalna prowadzi akcję polityczną wspierającą te naciski.

Ewentualna zgoda rządu RP na przymusową relokację imigrantów będzie zgodą na zmianę struktury ludnościowej Polski na najbliższe dziesięciolecia, a w istocie na zawsze. Będzie to zgoda na likwidację dotychczasowego polskiego stylu życia na rzecz zupełnie nieprzewidywalnych i obcych nam wymagań „multikulturalizmu”. I wreszcie – będzie to także zgoda na sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa ataków terrorystycznych na mieszkańców Polski.

Istnieje niezaprzeczalny związek pomiędzy muzułmańskimi imigrantami osiedlającymi się w Europie a aktami terroru jakie mają miejsce w różnych krajach Europy – tak było we Francji, gdy zginęły Polki, w Niemczech, gdy zginął polski kierowca. Radykalizacja ludności muzułmańskiej następuje także w kolejnych pokoleniach, czego dowodem jest ostatni zamach w Manchesterze (gdzie także zginęli Polacy) i poprzednie we Francji i Anglii. Sprowadzony przez Niemcy na Europę kryzys migracyjny dał efekt w postaci wielu aktów terroru, lecz co więcej – jest to kryzys zaufania do europejskiej elity rządzącej, która zaślepiona ideologicznie nie jest w stanie zdiagnozować źródeł problemu, który sama spowodowała. Ideologia politycznej poprawności, którą wyznają, odbiera tym ludziom narzędzia diagnostyczne umożliwiające prawidłową reakcję na zagrożenie.

Zamiast tego wzywających do opamiętania oskarża się o ksenofobię i zamyka usta cenzurą w mediach. Co więcej – to właśnie środowiska, które popierają „otwarcie granic” dla niekontrolowanej imigracji oskarżające przeciwników o ksenofobię i faszyzm są obiektem szczególnej nienawiści radykałów islamskich. Ten paradoks jasno pokazuje, że mamy w Europie do czynienia juz nie tylko z masowym brakiem rozsądku ale zanikiem logicznego myślenia.

Tymczasem poparcie działań polskiego rządu to nie ksenofobia lecz wynik logicznego wnioskowania – skoro istnieje korelacja pomiędzy ilością zamachów a liczbą imigrantów, skoro zwiększenie liczby imigrantów islamskich w Europie daje efekt w postaci braku kontroli nad całymi miastami, a bezpieczeństwo obywateli – zwłaszcza kobiet – drastycznie spada, to oczywistym jest dla każdego nie zaślepionego polityczną poprawnością, że ewentualna relokacja imigrantów do krajów takich jak Polska jest sprowadzeniem na obywateli tych krajów niebezpieczeństwa utraty życia w zamachu lub też zagrożenia innymi aktami przemocy, także przemocy kulturowej, doprowadzającej do lęku przed wyrażaniem swojej wiary czy poglądów.

Polska ma już za sobą doświadczenie kontaktów z agresywnym islamem – to na Polakach spoczął obowiązek bronienia Europy przed islamizacją w wieku XVII.

Polacy mają także doświadczenie współżycia w jednym, wspólnym państwie z innymi narodami – Rusinami (dziś byśmy ich nazwali Białorusinami i Ukraińcami), Litwinami, Żydami (dla których Polska była krajem schronienia przez wiele stuleci), Ormianami, także Niemcami.

W polskiej tradycji, dzięki 400 letniej Unii polsko-litewskiej jest silnie zakorzeniona wielokulturowość, której częścią są także polscy Tatarzy, muzułmanie – wierni synowie Ojczyzny.

Polacy nie są ksenofobami ani też nie odnoszą się do innych narodów wrogo – najlepszym dowodem jest to, że po niesłychanych dziejowych krzywdach wyrządzonych Polakom przez Niemców, Rosjan i Ukraińców, odnoszą się do przedstawicieli tych narodów przyjaźnie.

Jednakże Polacy – a Polakiem jest każdy, kto przyznaje się do polskiego kodu kulturowego – przywiązani są do swojej tradycji i nie pozwolą, aby w imię ideologicznego zaślepienia europejskie elity zmieniły polski styl życia i polską przyszłość poprzez przymusową relokację imigrantów.

Dlatego nie zgadzam się na relokację, popieram opór przeciwko szantażowi Komisji Europejskiej, popieram działania polskiego rządu w tej sprawie.

Od niezgody na żądania Komisji Europejskiej (a w istocie Niemiec) zależy los polskich przyszłych pokoleń – czy my sami, nasze dzieci i wnuki, polskie kobiety, będziemy żyć w bezpieczeństwie i polskiej tradycji poszanowania wolności i tolerancji, czy też na naszych ulicach będzie rządziły przemoc, szariat i zabobon.

Raz rozpoczętego procesu islamizacji, poprzez wpuszczenie imigrantów, nie da się zatrzymać, a multikulturalizm w wydaniu unijnym jest iluzją, czego dowodem są wydarzenia we Francji.

Wzywam wszystkich rozsądnie i logicznie myślących do wsparcia Rządu RP w tej sprawie.

Niech rząd Pani Beaty Szydło wie, że w sprawie utrzymania ciągłości polskiej tożsamości kulturowej ma mocne poparcie obywateli i ma silny mandat do odpowiedzenia NIE na żądania Komisji Europejskiej w sprawie przymusowej relokacji imigrantów do Polski!

Maciej Świrski

Założyciel Reduty Dobrego Imienia

Warszawa, 27.05.2017

Kliknij tu aby poprzeć

 

Comments (509)

 1. Popieram apel.
  Przy terminie “imigranci” dodałbym “tzw.” lub zamieniłbym na “osadnicy”.
  W istocie rzeczy mamy bowiem do czynienia nie z imigrantmi, ale islamskimi konkwistadorami.
  Prawdziwi zaś uciekinierzy z terenów wojennych używani są przez najeźdców i przez organizatorów tej konkwisty (której celem jest zniszczenie resztek chrześcijańskiej Europy) jako żywe tarcze mające uśpić czujność służb granicznych oraz stanowić argument dla ogłupianej lewacką propagandą społecznością odbiorców mass-mediów.

  • POPIERAM W CALOSCI Z CALA SWOJA RODZINA DZIEKUJE BOGU ZE WRESZCIE MAMY WSPANIALA P.PREMIER BEATE IWSPANIALY POLSKI RZAD I WSPANIALEGO MINISTRA. OBRONY POLSKI ,PRAWDZIWEGO PATRIOTE PANA MACIEREWICZA!!!!!JESTEM Z WAS DUMNA .

 2. Adam Strzępek art.muzyk,dziennikarz

  Popieram bo jak dotąd jest to jedyne mądre i słuszne stanowisko w UE w sprawie imigracji

 3. Wojciech Ładny

  Zdecydowanie popieram zdanie wyrażone przez Panią Premier. Zadaniem rządu, wynikającym z umowy społecznej, jest ochrona obywateli. Obserwując sytuację w krajach UE, które przyjęły tzw. imigrantów, należy zdecydowanie odrzucić wszelkie formy nacisku i szantażu zawiązane z ich “relokacją” i pozostać na stanowisku obrony obywateli i terytorium Polski przed najazdem ekspansywnego islamu.

 4. Katarzyna Sługocka

  Popieram brak zgody na relokację. Dziękuję polskiemu rządowi za to, że odważnie broni nas, obywateli. Jestem dumna z naszego obecnego rządu.

  • Andrzej Fituch

   To nie są uchodżcy, są to kukułcze jaja podrzucane przez wrogów Crześcjańskiej POLSKI i wszystkiego co się w tym zawiera. Popieram absolutnie ten Rząd Polski dla dobra dzieci,wnuków i przyszłych pokoleń polaków.

   • ola22

    tak samo Ukraińcy to nie są uchodźcy bo wojna na Ukrainie była ale w 2014, a poza tym #Wołyń

  • Trzeźwy

   Uważam że pomoc należy udzielać na miejscu zamiast przyjmować
   nie zawsze wyraźnych typów. Niech sobie radzą w swoich środowiskach socjalnych i kulturowych

   • ola22

    pomagać na miejscu? może jeszcze miasta otwarte, co? #tonightacity
    oczywiście faceci w wieku poborowym to nie są uchodźcy tylko dezerterzy albo imigranci

 5. John

  Ja oraz moja rodzina NIE WYRAŻAMY ZGODY na relokację islamskich uchodźców do Polski. Popieramy Polski Rząd Pani Premier Beaty Szydło w ODMOWIE PRZYJĘCIA IMIGRANTÓW. ŻADAMY zaprzestania stosowania Prymitywnych Nacisków na Polskę przez Komisję Europejską. Jest to ZŁAMANIE TRAKTATÓW UNIJNYCH ORAZ ŁAMIANIE EUROPEJSKIEGO PRAWA.

   • Pani Ewo , niech pani weżmie sobie prywatnie do swojego domu trochę tych muzułmańskich terrorystów – zrobią z panią szybko “porządek” że się pani nie pozbiera itp…..

   • Eliza

    Jestem za pani Ewo do domku swojego zaprosic …Zrobią z panią to co z M.Zuk i może dobrze bo głupich nie sieją sami się rodzą tylko Magdy żal nie zasłużyła na śmierć młoda śliczna kobieta.

 6. Marek Wisniewski

  W 100% POPIERAM ..treść listu…Nie zgadzam się na przymus zamieszkiwania z Ludźmi..którzy całkowicie nie pasują do naszej mentalności..Ostatnie wydarzenie w Manchester City..Paryżu,Londynie,Sztokholmie,Brukseli..tylko utwierdzają mnie w przekonaniu..ze za nic w świecie ..nie da się z Islamem żyć w zgodzie.

 7. RYSZARD Z SOSNOWCA

  Bardzo popieram mądre, przemyślane i niezwykle rozważne stanowisko POLSKIEGO RZĄDU w sprawie “POTOPU” muzułmańskiego. Rzeczypospolita najeżdżana była nieustannie przez dzicz najróżniejszą, skłonną do łajdactw największych. …Polacy nie chcą, aby ciężarówki jeździły chodnikami dla pieszych, a ich żony i córki były brutalnie gwałcone. W środowiskach tej dziczy muzułmańskiej, nawet kilkuletni chłopcy skłonni są obcinać ludziom głowy i wysadzać w powietrze całe społeczności.

  • Ewa Hildebrandt

   Trafna analiza i jej logiczny wniosek zdecydowanie popieram. Mieszkam w Polsce i we Francji jednocześnie co tym bardziej pozwala mi na obiektywny osąd sytuacji.

 8. Zabrocka

  Popieram stanowisko Pani Premier.W mojej miejscowosci jest sporo chinczykow,wietnamczykow a najwiecej ukraińcow.Wszyscy pracują,zyjemy w zgodzie ,a oni nie czekają na socjal i nie wprowadzają swojej religii .Nie chcemy,aby islam zajał nasz ukochany kraj.

 9. Daniel Pilaszek

  Zdecydowanie popieram. Polskie społeczeństwo, nie jest zobowiązane płacić za błędy lewicowych polityków UE i być traktowane jako chłopiec do bicia. Nie jesteśmy niemiecką, ani francuską kolonią, za to właśnie my wprowadziliśmy prorodziny program “500+”, który może realnie wpłynąć na zwiększenie liczebności naszego społeczeństwa. W związku z czym, nie mamy problemu z brakiem rąk do pracy i zastępowalności pokoleń. Problem ten toczy dzisiaj najsilniejsze państwa UE, jednakowoż to nie my jesteśmy jesteśmy jego prowodyrami.

 10. Hubert Zieliński

  W pełni popieram stanowisko Pani Premier. Priorytetem rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Społeczeństwo powinno wypowiedzieć się, w sprawie relokacji imigrantów, poprzez referendum, podpisy ws. ogłoszenia referendum są zbierane na stronie dzienreferendalny.pl.

 11. wiesscar

  popieram,
  zastrzezenie: te dwa miliony (okolo tej liczby) w Polsce juz wystarczy, nalezy juz zablokowac imigracje Ukraincow do Polski, Ukraina banderyzuje dzieci i mlodziez,

  • Barbara Luks/ z Borysławia/

   Zgadzam się z całą stanowczością, wzrost nacionalizmu i odradzający się banderyzm, na terenach Zachodniej Ukrainy ,jest
   przerażający.

   • Barbara Luks/ z Borysławia/

    Popieram, Panią PREMIER, z całego serca.Chrońmy naszą UKOCHANĄ
    OJCZYZNĘ.

 12. Jan fraczek

  W zadnym wypadku nie zgadzam sie na decyzje UE jest to bardzo niebezpieczna decyzja jezeli chodzi o przestepstwa islamu terroryzm napady morderstwa itd. Widze to na codzien mieszkajac w Paryzu to jest cos niewyobrazalnego vo wyprawia ta dzicz. Oprocz tego unia nie respektuje tego co moj kraj dokonal dla emigrantow z innych krajow takich jak ukraina czeczenia itd. Jest ich wiecej niz 2 miliony . Dlaczego o tym nie mowia w UE. Panie Prezydencie z cala moca bron naszej ojczyzny.

 13. Marek Milewski

  Popieram zdanie Pani Premier w sprawie przymusowej relokacji uchodzcow. Nikt nie powinien narzucac nam swojego zdania, skoro jestesmy panstwem niepodleglym. Bespieczensto Polski i Obywateli jest najwazniejsze.

 14. Jarek

  Całkowicie popieram Panią Premier. Wojujący islam , który zaleca poniżenie kobiet , zakłamanie, okradanie i mordowanie “niewiernych” , stoi w jaskrawej sprzeczności z dekalogiem, który jest niby jego podstawa- powinien wiec być nie uznawany za religie lecz za skrajnie rasistowska ideologie i prawnie przez ONZ zakazany jak faszyzm

  • Daro72

   Nie da rady, ONZ w 48% jest w rękach Saudów.Arabia Saudyjska stoi na czele onz-owskiej Rady Praw Człowieka. ŻART!!!

 15. Andrzej Fic

  Popieram List, jak również zgadzam się z uwagą (komentarzem) p. Pawła Zduna.

 16. Popieram Panią Premier i Rząd i cieszę się że wreszcie mamy tak MĄDRYCH PRZYWÓDCÓW. Życzę naszemu krajowi dużo szczęścia i błogosławieństwa. Natomiast zapytuję gdzie jest Prymas, Episkopat i w ogóle Księża. O totalitarnej opozycji PO czyli Partia Obciachu i NN czyli Nowoczesna ale w czym w bluźnierstwach? – nie ma co wspominać. Polacy obudźmy się i stańmy w obronie Polski, a właściwie w obronie nas samych. Islamistom chodzi o likwidację naszej wiary, moralności i zasad. Nie pozwólmy wszelkiej maści przeciwnikom w kraju a nawet na świecie czyli “ulicy i zagranicy” na zniszczenie Polski. Tak nam dopomóż BÓG.

 17. POIERAM stanowisko rzadu RP.ZADNUCH IMIGANTÓW CZY UCHODZCÓW A POLSCE NIe stac naszago kraju na utrzymanie tych osób Przyjmujemy Polaków z KAZACHSTANU !!!!

  • teresa

   Popieram .Nie mozemy akceptowac decyzji UE. Jestem dumna ze swiadomosci POLAKOW jakie moga NAS spotkac zagrozenia.Ziemia Polski jest wlasnoscia Narodu.

 18. Janusz Debowski

  ZDECYDOWANIE popieram dzialanie mojego rzadu Pani Beaty Szydlo–NALEZY ZDECYDOWANIE ODRZUCIC WSZELKIE NACISKI ZE STRONY UE-I SZANTARZ ze strony bylego premiera TUSKA – ktory narobil balaganu tu w Polsce – uciekl do UE – i to samo robi tam – w UE.ZDECYDOWANIE ……NIE NIE… przyjmowac zadnego emigranta i tzw uchodzcy…

 19. Jan i Jadwiga Ogonowscy

  Popieramy Unię Europejską tak jak nas popierał Zachód w Jałcie i Teheranie rozgrabiając całą Polskę fundując nam Polakom komunizm, brutalność życia, wyzysk, chamstwo obłudę i zacofanie, które stara się skutecznie te wartości bronić PO z PSL (ZSL) i N w osobie m.in wnuczka Gomuły – Borysa Budk ii.t.d. i t.p.

 20. Małgorzata Zaczkiewicz

  Zdecydowanie popieram zdanie wyrażone przez Panią Premier, pomagamy na miejscu i to wystarczy, bo tzw. emigranci to dżihadyści i wcale nie mają zamiaru integrować się z Europejczykami tylko narzucić islam wszystkim niewiernym.

 21. Anna Lipczyńska

  Popieram stanowisko Pani Premier i gratuluję niezłomnej postawy w sprawie suwerenności Polski. Chciałabym jednak, aby nasz Rząd przychylił się do propozycji polskiego Episkopatu utworzenia korytarzy humanitarnych, bo to byłaby autentycznie chrześcijańska postawa. Chcemy przecież pomagać wszystkim PRAWDZIWIE POTRZEBUJĄCYM.

 22. Wiesława Dyhdalewicz

  popieram zdecydowanie – nie chcemy islamskich “imigrantów” w Polsce.

 23. Wieslaw Proniewicz

  Popieram stanowisko Rządu Polskiego. Pomoc humanitarna dla dotkniętych wojna – tak; przyjmowanie do naszego kraju – nie!

 24. Andrzej

  Nigdy nie wolno zgodzić się na przyjęcie chociaż jednego uchodźcy.

 25. Alfred

  Kłopotów z tą Komisją Europejską narobił nam Lesiu Kaczyński podpisując jako prezydent RP w Lizbonie zrzeczenie się z suwerenności Polski na rzecz UE. Wielka Brytania nie dała się zrobić w capa , a teraz wyszła z tej pokracznej unii.

 26. Popieram , i mam nadzieję że zakończy się opluwanie dobrego imienia Polski i Polaków przez lobby żydowsko/niemiecko/amerykańskie

 27. Maria Wonko

  Absolutnie sluszne, jednoznaczne i od zawsze konsekwentne stanowwisko rzadu Pani Premier Szydlo. Jako Polka mieszkajaca za granica i planujaca swoj powrot do kraju w najblizszym czasie z calego serca popieram. Popieram tez ze wzgledu na codzienne doswiadczenia zycia w strachu i obawie o bliskich, jak rowniez ze wzgledu na zle doswiadczenia tzw. “solidarnosci” panstw zachodnich z polskimi “uchodzcami”. W wypominaniu tego Polsce jest wielka perfidia, bo najpierw nas sprzedali w Jalcie, pozniej cieszyli sie ze maja spokoj od Rosji i schowali sie za zelazna kurtyna, pozniej nas zaprosili do akcesu i podstepnie zawladneli majatkiem narodowym, a teraz chca nas polknac w calosci. Wraz z naszymi sumieniami. To my, tylko my, prowadzeni przez nasza religie – powinnismy ustalac gdzie sa granice milosierdzia i solidarnosci. I musimy je tak ustalic aby nasze dzieci i nasze rodziny byly bezpieczne. Bo to my jestesmy mordowani na ulicach. Politycy europejscy sa strzezeni w twierdzach z uzbrojonych kordonow policji czy wojska – a my chodzimy do pracy, jezdzimy koleja i odwiedzamy rynki czy koncerty.
  Pani Premier – zycze sily i wytrwania!

 28. Ewa Krystyna

  List p. M. Świrskiego jest za długi chociaż w zupełności się z nim zgadzam. Wiem, że ludzie nie mają już cierpliwości do czytania długich wywodów. Ale popieram i podpisuję. Nie wyobrażam sobie Polski podobnej do Francji, W. Brytanii i Niemiec

 29. Małgorzata Jakubowska

  Nie zgadzam się na włączenie Polski do ponadnarodowego projektu ekonomicznego Grupy Bilderberg połączonego z wprowadzeniem obcej kultury islamskiej do Europy. Nie zgadzam się na żądania Komisji Europejskiej w sprawie przymusowej relokacji imigrantów do Polski! Nie zgadzam się na zniszczenie Chrześcijańskiej tożsamości mojej Ojczyzny. Popieram działania Rządu Beaty Szydło w sprawie najwyższej wagi.

 30. Agnieszka z Warszawy

  Popieram w całej pełni. Niech Bóg broni Polskę i przed agresywną ateizacją, i przed islamem. Żadnych nachodźców-osadników!

 31. Małgorzata Jakubowska

  Nie zgadzam się na demoralizację polskiego społeczeństwa przez grupy posługujące się antypolskim kodem sponsorowane przez Sorosa.

 32. paweł staszewski

  NIE MA BARDZIEJ SŁUSZNEJ SPRAWY. NAJJAŚNIEJSZA POLSKA WSTAJE Z KOLAN I PRZEMAWIA GŁOSEM MIŁUJĄCYCH JĄ POLAKÓW.
  WYRAZY NAJWYŻSZEGO UZNANIA DLA KOCHANEJ PANI PREMIER – BEATY SZYDŁO. TAKIE WYSTĄPIENIA JAK JEJ – PRZYNOSZĄ CHLUBĘ NA CAŁYM ŚWIECIE, co potwierdza entuzjastyczna reakcja na to wystąpienie środowisk amerykańskich…

 33. Lech Makowiecki

  Popieram. Z wojującym dżihadem rozmawiać można tylko w jeden sposób – tak jak to czynił król Jan III Sobieski pod Wiedniem. Poniżej – wierszowana przestroga dla przywódców Unii Europejskiej:

  VENIMUS, VIDIMUS ET DEUS VICIT*

  „Te kościoły już jutro będą meczetami!”
  Wołał Kara Mustafa pod Wiednia murami.
  Trzysta tysięcy gardeł ryknęło pod niebo:
  „Allah akbar!** Mahomet jest prorokiem jego!”
  I każdy z nich był gotów umrzeć za swą wiarę,
  I czuło się moc wielką nad wojsk tych bezmiarem…

  Słysząc to garść obrońców na murach struchlała,
  Już ni siły, ni ducha do walki nie stało,
  Zwłaszcza, że król Leopold – by chronić dynastię –
  Uciekł z oblężonego przez Osmanów miasta
  I z bezpiecznej oddali czekał rozwiązania;
  Bez wiary… Bez nadziei… Bez woli przetrwania…

  Lecz nim przyszło zapalać żałobne gromnice
  Człek pobożny nadciągnął z północnej granicy.
  Wiódł za sobą skrzydlato-barwny hufiec zbrojny
  Dzielnych i w stal zakutych mężów bogobojnych,
  Gotowych życie oddać za swych ojców Wiarę…

  Z Bogiem w sercach, z Madonną Czarną na sztandarach,
  Król Jan Trzeci Sobieski (on ci był tym wodzem)
  Spadł jak jastrząb na wroga, utopił w pożodze,
  I zastępy sułtana spod Wiednia przegonił…
  Tak na ponad trzy wieki wolność nam obronił!

  Na koniec, gdy tłum gromko głosił jego męstwo
  Rzekł: „Starły się dwa Światy. Bóg nam dał zwycięstwo!”

  Dziś bez walki Europę Islam wziął, niestety;
  Wykupuje kościoły, zmienia je w meczety…
  Tolerancja przekracza dopuszczalne ramy;
  Już sami swe korzenie (głupcy!) wycinamy…

  Goście – gospodarzami? Wszak to chwila bliska;
  W puste miejsce po Krzyżu Półksiężyc się wciska.
  Bezideowa tłuszcza przegrywa z kretesem;
  Nikt nie zechce umierać za tęczowy deseń!

  Zbrakło Wiary. Idei. Nie masz Sobieskiego.
  Kończy się multi-kulti. Ucz się arabskiego…

  * „Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył” – z listu króla Jana III Sobieskiego do papieża Innocentego XI
  * Bóg jest wielki!

 34. Zdecydowanie popieram stanowisko pani B. Szydło.Za dużo jest w Polsce potencjalnych banderowców.Jestem całym sercem za przyjęciem Polaków ze wschodu i dalekiego wschodu.Najwyższy już czas.

 35. Zuzanna z Kanady

  Popieram stanowisko Pani Premier Beaty Szydlo w tej tak waznej dla Polski sprawie. Nikt nie powinien na sile narzucac drugiemu co ma robic, a w szczegolnosci jesli idzie o uchodzcow z krajow muzulmanskich. Sami Panstwo wiecie co inne kraje wycierpialy przez nich. Malo ze zostali przyjeci do Francji, Angli, czy Niemiec to jeszcze morduja niewinnych ludzi. Polska powinna byc tak jak Japonia.Japonia do dzis nie przyjmuje nikogo z krajow arabskich. Mysle ze wyraznie sie wyrazilam.
  Wazne jest tez zachowanie Kultury Polakow. Polska powinna zostac Polska, bo juz wycierpiala wiele przez wiele wiekow.

 36. Janusz Kinasz

  Popieram 100% stanowisko Premiera. UE Elita jest antydemokratyczna, Pani Merkel narobiła problemów i teraz chce iż by inne kraje Unii też cierpiały z tej Islamizacji.

 37. Marian

  Raz Sobieski uratował Europę przed tą zarazą, a dziś ratuje POLSKI PREZYDENT I POLSKI RZĄD przed tym samym … POwtórka z historii bez rozwagi kliki libertynów !

 38. Joanna

  Popieram i zgadzam się z rzeczowym uzasadnieniem zawartym w powyższym liście.

 39. Krzysztof Sojka

  Komisja Europejska traktuje tych “emigrantów” jako nie osoby ludzkie, lecz niewolników. Gdzie jest poszanowanie praw osoby ludzkiej zapisanych w międzynarodowej deklaracji. Obywatele poszczególnych państw mają też swoje prawa , są ludźmi wolnymi. Komisja Europejska łamie te prawa. Zjednoczona Europa nie jest jednym państwem, lecz związkiem państw, a Komisja Europejska
  nie jest rządem.

 40. Mieczysław Czarnacki

  Popieram stanowisko rządu RP w sprawie relokacji i polską pomoc finansową na odbudowę obiektów publicznych /szkoły, szpitale/ w Syrii.

 41. Janusz Miłoń

  Popieram w całej rozciągłości i życzę wytrwałości w prowadzonej przez Panią Premier Beatę Szydło polityce.

 42. Zdecydowanie i z pełnym przekonaniem popieram stanowisko Polskiego Rządu, nie chcemy barbarzyńskich ataków terroru w naszej Ojczyżnie!!!

 43. Adam Koch

  Popieram odpowiedzialna i wlasciwa polityke w tym wzgledzie rzadu pani premier Szydlo.

 44. Czesław

  Popieram, Pani Merkel sama podjęła decyzję a konsekwencję tej decyzji chce rozłożyć na wszystkich w imię solidarności. Ale Solidarności Energetycznej to nie przestrzega, prowadzi rury po dnie Bałtyku wbrew naszym interesom

 45. B. Choromanska

  Popieram w 100%, i dziękuje Panu Maciejowi Swirskiemu, który w to się tak mocno zaangażował, dziękuje raz jeszcze. A naszemu rządowi życzę dożo wytrwałości i oby dobry Stwórca nigdy ich nie opuszczał i zawsze wspierał w tak ważnych dla nas wszystkich sprawach.

 46. Zygmunt Biały

  Nie tylko zamknąć granice przed imigracją muzułmańską, ale również jak najszybciej bardzo ograniczyć napływ Ukraińców, którzy realizują w ten sposób cele polityczne związane z budową u nas struktur UPA
  oraz szerzeniem kultury chazarskiej, równie co islam niebezpiecznej.
  Rząd szczególnie poprzedni wyraźnie sprzyjali realizacji polityki migracyjnej i społecznej sprzecznej z interesami Słowian w ogóle, a Polski w szczególności. Precz z PO, pomyślności dla obecnych.

 47. Grażyna S., nauczyciel

  W pełni popieram stanowisko polskiego rządu w sprawie relokacji uchodźców. Uważam że straszenie Polski przez UE zastosowaniem różnorakich sankcji, wstrzymaniem dotacji itp. jest ewidentnym nierespektowaniem suwerenności naszego kraju w jego polityce zagranicznej.
  Oprócz tego przyjęcie islamskich imigrantów pogorszyłoby bezpieczeństwo Polaków, a jednym z naczelnych zadań rządu polskiego jest dbanie o bezpieczeństwo swoich obywateli, a nie spełnianie zachcianek szefów innych państw.

 48. Ewa

  Jestem dumna będąc Polką, jestem dumna z naszej Ojczyzny i naszego rządu. Całym sercem popieram postawę rządu w sprawie odmowy przyjęcia uchodźców/imigrantów. Bądźmy wierni Chrystusowi i naszej wierze, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Brońmy naszej umiłowanej Ojczyzny przed atakami szatana. Tak nam dopomóż Bóg! Amen

 49. Zofia

  Oczywiscie ze popieram.
  Mam zasadnicze pytanie; Dlaczego ich tam jest az ponad 7 mln.
  Kto do tego doprowadzil ?

 50. Andrzej, zwykły mieszkaniec tego kraju

  Skoro pani Merkel zaprosiła osadników, to niech ich gości. Nad konsekwencjami tego zaproszenia powinna zastanowić się przed jego wygłoszeniem. Nam tu w Polsce wystarczą niemieckie media, sklepy, banki. Nie ma tu już miejsca na niemieckich gości.

 51. Popieram w tej sprawie rząd pani premier Beaty Szydło. Polskie rządy od 1989 r. ZBYT WIELE uczyniły dla ludzi innych narodowości (transfer tak zwanych “olim” ze Związku Sowieckiego do Izraela; przyjęcie na pobyt stały ludzi, na ogół kulturowo odległych od Polski, m. in. z terenów objętych walkami – z krajów azjatyckich, ale także bałkańskich; tzw. “gastarbeiterzy” z krajów wschodniosłowiańskich, nie tak bardzo kulturowo odlegli, lecz w znacznej liczbie) w porównaniu z tym, co te kolejne rządy zrobiły dla Polaków, których przodków w Związku Sowieckim nie tylko pozbawiono obywatelstwa polskiego, ale ponadto przesiedlono ich do Azji. Jeśli państwo polskie ma zajmować się przyjmowaniem przybyszów, to PRZEDE WSZYSTKIM powinno troszczyć się o osoby polskiej narodowości (zwł. z Syberii, Kazachstanu, Ukrainy), zaś co do pozostałych – skupić się na chrześcijanach uciekających przed prześladowaniami.

 52. Londynczyk

  Papieram, tym mocniej, ze mieszkajac od 30 lat w Londynie, widze na codzien rosnaca islamska mniejszosc, ktora chce innym narzucac swoje prawa i obyczaje.Niestety, ponad polowa mlodych muzulmanow popiera zamachy i ten ich kalifat. Islamizm to system polityczno -religijny , a nie religia. Just teraz wjedzaja do Polski agenci i propagatorzy islamizmu, bo mamy otwarte granice z Niemcami. Werbuja, za pieniadze, polskich wyznawcow i zakladaja tajne meczety gdzie radykalizuja polska mlodziez. To juz sie dzieje .

 53. Tomasz Litwinski

  W pełni popieram treści zawarte w liście poparcia dla polskiego rządu. W swoim poparciu kieruje się nie ksenofobią tylko doświadczeniem życia przez 28 lat w multikulturalnym społeczeństwie .

  • Popieram przyjmowanie uchodźców chrześcijan z krajów bliskiego wschodu, którzy są ludźmi uczciwymi i bardzo dobrze się integrują z miejscowym społeczeństwem . Arabi muzułmanie natomiast przez dwa lata są nieszczęśliwi a potem się radykalizują i chcą zmieniać kraj na swoją modlę. Brutalnie mordując członków swoich rodzin, którzy chcieli by się zintegrować z lokalnym społeczeństwem.

 54. Zgadzam się ze stanowiskiem pani Premier. Do budowy nowej Polski migranci muzułmańscy nie są nam potrzebni. Czekam na powrót do Ojczyzny naszych rodaków wysiedlonych pod przymusem z przeklętej ziemi.

 55. Popieram stanowisko Narodu Polskiego w sprawie przymusowego osiedlania na terytorium Polski muzułmanów, ludzi zupełnie obcych kulturze europejskiej, ludzi nieprzestrzegających europejskich zasad współżycia społeczeństw. Popieram stanowisko Rządu Polskiego wyrażone w oświadczeniach Pani premier Beaty Szydło. Odpowiadam stanowczym NIE relokacji do Polski muzułmanów. Jestem za wystąpieniem Polski z UE w przypadku prób przymuszania Polski do uległości w sprawie przyjmowania muzułmańskich nachodźców. Jestem za uznaniem w Polsce islamu jako religii wrogiej ludzkości i jej delegalizacji.

 56. Elzbieta

  Popieram stanowisko p.Premier w sprawie tzw.imigrantow. Nie chce by ta dzicz niszczyla zycie w naszym kraju. Nastepna sprawa to ta, ze na powrot do Polski czekaja Polacy z Kazachstanu, tak straszliwie skrzywdzeni przez Stalina, mamy moralny obowiazek pomagac wlasnie im, a nie tej dziczy wlewajacej sie do Europy jak zaraza.

 57. Edward Dybczak

  Uwazam to za swiety oboowiazek, Bo to sa nasi rodacy, tej samej kultory I religii.

 58. Elizabeth Dabrowska

  Popieram.Nie ulegac Pani Merkel i ….. Watykanowi tez nie!!! !

 59. Roman z Kanady

  Zdecydowanie popieram decyzje Polskiego Rzadu i Pani Premier.
  To nie sa uchodzcy jak niektore media glosza, to sa nachodzcy.
  Oni nigdy nie podejma pracy bo nie po to sie pchaja do Europy, oni sie pchaja po “Socjal”, po to tylko aby na nich pracowac i ich utrzymywac do konca zycia, Przyczym maja jeden cel, zabijanie ludzi i niszczenie chrzescijanstwa. Na to Polacy nigdy nie powinni pozwolic.

 60. Małgorzata

  Popieram i wspomagam modlitwą rząd RP i Panią Szydło oraz nasz naród o siłę i jedność aby nie ulec złu i jego naciskom. Amen.

 61. Krzysztof

  Całkowicie popieram. Żadnych “korytarzy” i tym podobnych bredni lewackich. To jest znana z historii metoda kiedyś V kolumny, niezależnie od koloru.

 62. Zdecydowanie popieram stanowisko Pani Premier Beaty Szydło i NIE ZGADZAM SIĘ NA RELOKACJĘ ISLAMSKICH IMIGRANTÓW.

 63. Bogusław Jakubowski

  Popieram, jestem dumny że moja Ojczyzna ma taką Panią Premier. Życzę Pani zdrowia i potrzebnych łask Ducha Świętego, w dalszym działaniu dla dobra Polski.

 64. Wojciech Kulesza

  Miała być wspólnota Ojczyzn, a jest co ? Ateiści i antychrześcijanie zachodnioeuropejscy nie mogą zniszczyć naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej która wielokrotnie stawała w obronie Europy. Obroniła Europę przed Turkami w r. 1683, przed komunizmem w r. 1920, i jeszcze raz przed komunizmem obroniła nas Solidarność. W imię pamięci walki naszych przodków o wartości chrześcijańskie, w imię przyszłości naszych pokoleń walczmy o przyszłość Polski i Europy. Trzecia przepowiednia z Fatimy przepowiada, ze Polska obroni Europę – niechaj się spełni, daj Boże, daj !

 65. Wojtek

  Popieram stanowisko Pani Premier i Rzadu Polskiego z nastepujacych przyczyn:
  1/ Polska zrobila w sprawie uchodzcow wystarczajaco wiele: np. udzielila schronienia od 1 do 2 mln uchodzcow z Ukrainy;
  2/ W sprawie uchodzcow z Afganistanu, Iraku, Libii i Syrii – moralny obowiazek ich przyjecia spoczywa na krajach, ktore dla sobie tylko wiadomych przyczyn nielegalnie zaatakowaly, okupowaly i bombardowaly te kraje lub pomagaly udostepniajac swoje bazy i lotniska dla atakujacych: USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Izrael, Wlochy, Turcja, Arabia Saudyjska, etc…
  Ilu uchodzcow przyjely w/w kraje?

 66. aneczka123aj

  Popieram Panią Premier zdecydowanie w tej sprawie i życzę dużo siły i wytrwałości.

 67. Urs

  Polski rzad powinien najpierw sprowadzic setki tysiace bezdomnych Polakow i zabezpieczyc im byt w Polsce, Polakow z ulic z USA, Australi, Irlandi Angli, Francji, Niemiec, Wloch, i wszystkich innych krajow na swiecie, Tak powinni odpowiedziec do Uni Europejskiej, do Papieza , Merkel oraz Innych , ktorzy zaprosili muzulmanow do Europy i planuja relokacje w Polsce!!!!!!!! Mnostwo video na you tube z bezdomnymi Polakami na swiecie – we wszystkich krajach i wyslijcie te video do ludzi z rzadu polskiego; pana Waszczykowskiego, premier Szydlo i prezydenta Dudy, i innych….

  • OKO

   Panie Urs. Może kilkanaście swoich przykładów z You Tuba. Chętnie prześlę jak będzie ku temu okazja.

 68. Romka

  Popieram sprzeciw rządu Pani Premier Beaty Szydlo wobec przymusowej relokacji imigrantów

 69. boguslaw_kadraw

  Cieszmy się tym, co mamy teraz i wierzę w to, że dzięki PiS i tym wspaniałym ludziom, w Polsce może być wreszcie dobrze. Bo jakim szczęściem stało się dla Polski uratowanie jej przed rządami PO, Komorowskiego i Donalda Tuska, że te niedorozwinięte gady, nas nie sprzedały do końca.
  Dziękujmy Opatrzności Bożej za Pana Jarosława Kaczyńskiego, za rząd premier Beaty Szydło i Pana prezydenta Andrzeja Dudę, za wprowadzanie dobrych zmian.
  A min. Macierewiczowi dziękujemy, że jest na tyle zdecydowany, zręczny i silny i oczyszcza ostatnie bastiony komunistycznych warchołów. Min. Ziobrze, za sprawiedliwość w sądach, dziękujmy za Min. Jakiego, aby rozpierdolił tą “warszawkę” z H.G. Waltz na czele.
  Będziemy dzięki temu mogli, rozpocząć nowy rozdział w atmosferze wielkich nadziei, w skali niespotykanej od czerwca 1989 r.
  I obyśmy nie zmarnowali tych nowych szans

 70. St. Norwoks

  Żadnych uchodźców muzułmańskich, ewentualnie tylko katolicy wcześniej sprawdzeni.

 71. Grażyna

  W pełni się zgadzam i w pełni popieram!!!
  Byliśmy już za długo w niewoli,żeby z powrotem do niej wrócić!!!

  Z poważaniem
  Grażyna Selbach

 72. Popieram politykę Rządu w tej sprawie.
  Kochani rządzący! Trzymajcie się! Nie dajcie się złamać!
  To kluczowa sprawa dla spokoju Polski i bezpieczeństwa Polaków
  niemniej ważna niż gospodarka.

 73. Monika Lewandowska

  Sprzeciwiam się przymusowej relokacji uchodźców/imigrantów narzucanej przez Komisję Europejską, natomiast popieram pomysł utworzenia korytarzy humanitarnych dla ciężko poszkodowanych ofiar wojny.

  • OKO

   Pani Moniko. Jeżeli jest pani taka miłosierna to skierujemy ten korytarz prosto pod drzwi pani domu – może wtedy nabierze pani trochę rozumu bo nic chyba pani z tego co się dzieje nie kuma !
   ŻADNYCH PRECEDENSÓW, ŻADNYCH KORYTARZY ! ! ! ! !
   Pomagać tam na miejscu bo oni tego tam potrzebują.
   Proszę posłuchać co mówią księża z Caritasu i sami zainteresowani np. w Aleppo, proszę wreszcie posłuchać i poczytać co ma do powiedzenia WSPANIAŁA KOBIETA Pani MIRIAM SHADED prezes fundacji ESTERA. Proszę posłuchać wypowiedzi Pani poseł profesor Krystyny Pawłowicz na temat “korytarzy” jak się Pani wyraziła ! Niech pani przestanie oglądać TVN, POLSAT, czytać Gazetę Wyborczą, Newsweek, Fakty i słuchać rozczochranego prezydenta Sopotu na temat biednych dzieci – za którymi ściągną tabuny ich krewnych. Może moje komentarze powyżej coś Pani dają do myślenia ! Chociaż wątpię, ale może ?

   • MIAMI

    “Oko” ma zdrowy rozsadek I 100% racji !
    Popieram I gratuluje !
    Ci co w USA slychaja ” fake news” : CNN,
    ABC, NBC, MSNBC, CBS – maja wyprane mozgi I popieraja otwarte granice rowniez. GLOBALISCI TO NIC INNEGO JAK KOMUNISCI, A TEGO POLACY NIE CHCA !

 74. Joanna K.

  Popieram stanowisko polskiego rządu i pani premier Beaty Szydło w sprawie NIEzgody na wpuszczenie do Polski ludności najprymitywniejszych muzułmanów, którzy, jak doświadczają tego obecnie Skandynawowie, Francuzi, Anglicy i Niemcy:
  1. stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia tubylców
  2. nie asymilują się, ponieważ są zbyt prymitywni, a ichy potomkowie są radykalizowani przes imamów, któryz działają już także w Polsce w meczetach
  3. istotą “religii” muzułmańskiej jest wszeczobecne kłamstwo, oszukać niewiernego to punkt honoru dla “kształconego” muzułmanina – to wpajają im ich imamowie, jeśli nie uświadomimy sobie tego wystarczająco szybko – zginiemy.

  • Andrzej

   Merkel sobie wymyśliła, że sprowadzą sobie ludzi do roboty, tych co będą im odpowiadali zostawią sobie, a resztę sprezentują sąsiadom. To jest ich relokacja !!!

 75. Anna Kondracka

  Nie zgadzam się na relokację imigrantów, ani na żadne korytarze tzw. humanitarne. Popieram opór przeciwko szantażowi Komisji Europejskiej, popieram działania polskiego rządu w tej sprawie.

 76. Liliana Gwizdkowska

  Dziekuje za akcje Reducie i Panu Swirskiemu. Kategoryczne NIE dla Islamu w Polsce i dyktaturze Niemiec. Polsko powstan z kolan daj przyklad Europie!

  • OKO

   Pani Lilianno.
   Gdyby PanI wiedziała, że w Polsce są świeżo wybudowane meczety w Państwie rządzonym przez prezydentów Warszawy – bufetową hannę gronkiewicz waltz i Gdańska – budynia pawła adamowicza ( pisownia zamierzona ) to nie byłA by PanI tak bezkrytyczna. Jest świeżych muzułmanów w Polsce ok. 5000. Niektórzy są radykalni inni się zradykalizowali ( chociaż urodzili się w Polsce i już służą w ISIS ).Polecam internet i ich wypowiedzi. Proszę posłuchać i poczytać o rozpowszechnianiu islamu po domach we Wrocławiu rządzonym przez rafała dutkiewicza. To są Państwa w Państwie Polskim. Czy nie ma Pan skojarzeń z przeszłością ? Co robi policja i rząd ? Pamiętam jak w PRL-u kilkadziesiąt lat temu telewizja przeprowadzała wywiad z “biednymi” muzułmanami którzy skarżyli się, że nie mają się gdzie modlić i robią to w swoich mieszkaniach. Jak była komuna to nie było problemu bo trzymali wszystko mocno za twarz. Teraz nastąpiło trochę odwilży i już domagają się meczetów. Warszawski imam w wywiadzie telewizyjnym stwierdził, że Polacy to dobry i tolerancyjny naród ale Polacy byli również chyba zdrajcami. Pojawia się ten sam imam w Telewizji Publicznej u Pani Jaworowicz i udaje, że mu żal Polaków. Ale ta nacja ma to do siebie, że będą twoimi sąsiadami kilkaset lat a pewnej nocy wszystkim poderżną gardła bo prorok przyszedł w nocy i kazał im zamordować niewiernych.
   Proszę posłuchać wypowiedzi Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii już kilkadziesiąt lat jaką mają opinię muzułmanie – można ich wysłuchać ALE NIGDY, PRZENIGDY NIE WIERZYĆ i trzymać się od nich jak najdalej i nigdy im nie ulegać ani na jotę. Są posłuszni kiedy mają bicz i pana nad sobą – m.in. Azja Tuhajbejowicz w Panu Wołodyjowskim.
   AMEN !
   P.S.
   https://www.youtube.com/watch?v=QpwBDAKhEAo

 77. Leszek

  Jakim prawem Niemcy, ktorzy jeszcze nie rozliczyli sie ze swoich nieludzkich zbrodni wojennych na terenie Polski, osmielaja sie teraz szantazowac polski Rzad? Chca wymusic na nim decyzje zagrazajace bezpieczenstwu polskich obywateli. Nie maja do tego zadnych podstaw prawnych. Szczegolnie oni, ktorzy tak niedawno wyrzadzili Polsce wprost nieopisany ogrom nieszczesc i strat, a teraz nie tylko, ze falszuja historie i razem z nowojorskimi Zydami przerzucaja swoje zbrodnie na Polakow, to jeszcze bezczelnie usiluja zmusic nas do samobojczych decyzji. To Kanclerz Niemiec, a nie polski Rzad, zaprosil do siebie wroga armie wyglodzonych seksualnie bojownikow obcej kultury. Niemcy niech sami rozwiazuja swoje problemy. Polska nie potrzebuje obcej dyktatury. Niemcom, od rzadzenia w Polsce – WARA !!!

  • Anna Raj

   Popieram. To narod Polski powinien zdecydowac urzadzic glosowanie. Obce rzady sasiedzkie nieprzyjazne dla Polski.
   Slusznie Anglia sie odciela od Niemiec .To Eurpejska unia miesza miedzy krajami

 78. Marta

  Popieram. Nie możemy skazać naszych rodzin na to co dzieje się we Francji, Szwecji, Anglii, Niemczech. Ktokolwiek myśli inaczej jest niespełna rozumu

 79. Irena i Michał Mikołajczyk

  popieramy działania rządu w całej rozciągłości

 80. Popieram stanowisko Pani Premier Beaty Szydło oraz naszego Rządu. Nie wyobrażam sobie sprowadzania siłą do Polski imigrantów, którzy nad Wisłą nie chcą się osiedlać a później przetrzymywaniu ich w Polsce siłą, kiedy chcą opuścić nasz piękny kraj. To niemiecki absurd, na który nie możemy się zgodzić, ponieważ Polska jest krajem wolności i tolerancji w odróżnieniu od tych krajów, które próbują nam narzucać swoje rozwiązania, bez pytania nas o zgodę.

 81. Piotr Wazl

  W pełni popieram działania naszego rządu oraz stanowisko Pani Premier Beaty Szydło !

 82. Paweł

  Solidarność europejska – tak !
  Ale nie w skrajnej głupocie i tendencjach samobójczych.

 83. Ireneusz K.

  Pozwoliłem sobie umieścić całość na stronie internetowej Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Jesteśmy po tej samej stronie od zawsze.
  Pozdrawiam serdecznie.

 84. Islam to ideologia a nie religia podobna do komunizmu. To jest pasożyt społeczno-ideologiczny bez tolerancji dla innych religii i kultur. Nie zgadzam się na ludzi którzy są V kolumna.

 85. Lech

  Przyjęliśmy milion Ukraińców oraz tysiące muzułmanów z Czeczenii, uciekających przed wojną Rosji z ich krajami i nie żądaliśmy od UE nałożenia kar finansowych tym co nam nie POmagali. Nie dajmy więc sobą manipulować i wmawiać światu, że jesteśmy zamknięci na obcych. Import terroryzmu do Polski i Europy nie jest dla nas żadnym rozwiązaniem. Nie możemy ulec najbardziej wiarygodnie brzmiącym słowom o potrzebie empatii, bo nie musimy zachowywać się jak barany. Lewccy saperzy nie mogą podminowywać kultury chrześcijańskiej w Europie implantując tu tykającą bombę radykalnego Islamu.
  Nie wręczajmy kluczy do naszych domów przyszłym egzekutorom naszych kobiet, dzieci i wnuków.
  Wiecie co jest najgorsze? To że głównie chrześcijańskie kobiety i dzieci umierają każdego dnia w ogarniętej wojną Syrii, a setki tysięcy młodych muzułmanów z bezpiecznych krajów takich jak np Tunezja, Maroko, Algieria płynie bez żadnych dokumentów tożsamości do Europy, aby udawać wojennych uchodźców. Merkel islamizuje Europe pod pretekstem pomocy, zamiast pomagać tym którzy tego najbardziej potrzebują. Codziennie wyławia się i transportuje tysiące młodych, zdrowych islamskich byków na Sycylię. A chrześcijańskie dzieciaki w Syrii giną bo rodzice są za biedni na podróż do Europy… dlatego niech mi załgane, zdradzieckie lewactwo i masoneria nie prawi żadnych cholernych morałów. Syryjka z Aleppo obaliła mit o potrzebie impregnacji Polski Islamem. Pan Bóg jest miłosierny i zesłał na ŚDM do Brzegu Rand Mittri, która przemawiając do pielgrzymów ukazała że impregnacja Polski, Europy i świata islamistami wcale nie jest najważniejszym nakazem. Otacza nas śmierć, lecz wiara jest silniejsza – mówiła. Prosiła nie o to aby ja wyrwać z ojczyzny ale o modlitwę i pomoc dla chrześcijan.
  Dzielne syryjskie chrześcijanki wróciły ze ŚDM do swojego kraju i prosiły tylko o modlitwę. A muzułmanie z bezpiecznych krajów takich jak Maroko, Algieria płyną do nas tysiącami i żądają kasy, kobiet, i darmowego wifi, a jak się nudzą to molestują europejki lub biegają z bombami lub maczetami po europejskich miastach.
  Była niezwykła radość i wiara syryjskiej chrześcijańskiej młodzieży z Aleppo, która zgromadziła się mimo wojny u siebie i nie przyjechała na spotkanie z młodzieżą w Krakowie. Uczestnicy tego chrześcijańskiego spotkania w Syrii i obecni wśród nich księża i biskupi wysłali specjalne pozdrowienia dla papieża Franciszka przebywającego w Polsce. Byli szczęśliwi i radośni, mimo warunków w jakich żyją na co dzień z powodu wojny. Wierzą że Bóg jest miłosierny i do ich kraju powróci pokój, dlatego z niego nie uciekają. Polska chce im pomóc i pomaga w ich kraju odbudowując mieszkania, szkoły, szpitale… o czym mówiła premier Beata Szydło. Wysyłamy im pomoc humanitarną i wojskową na ile jest nas stać. Polska jest też gotowa przjąć bliskich kulturowo chrześcijan z Syrii i innych krajów, ale nie terrorystów islamskich.
  Tekst znaleziony w internecie. Pozdrawiam nieznanego autora.

  Zobacz jak ISIS morduje chrześcijan oraz innych wyznawców. http://wolna-polska.pl/wiadomosci/holokaust-chrzescijan-artykul-tylko-dla-ludzi-doroslych-21-reedycja-2016-01
  

 86. Eugeniusz Gawor

  Ci ludzie nigdy nie zaaklimatyzuja sie w nowym kraju dlatego popieram, ale jednoczesnie uwazam ze w wypadkach zagrozenia zycia nalezy pomoc tym ludziom ale na terenach im bliskich etnicznie czyli w sasiednich krajach a nie na terenie Polski, jeslli to tylko czasowo

 87. Maria Dumas

  W pełni , całkowicie popieram dzialania Rządu Pani Premier
  Beaty Szydlo i Jej stanowisko w sprawie relokacji tzw emigrantow a
  raczej ” nachodżców ” do naszego Kraju.Zycze wytrwałosci i nieu-
  stępliwosci a takze duuuużo zdrowia Pani Premier i Jej Rządowi w
  sprawie tak ważnej dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny –
  Tak nam dopomóż Bóg!

 88. Ludziom należy pomagać w miejscach ich zamieszkania. Ludzie wolą żyć w swoim kraju, jeśli mają zabezpieczone podstawowe potrzeby aniżeli w kontenerach w Europie Zachodniej. Znakomita część migrantów nie chce pracować tylko dostawać kasę a powinni usłyszeć: “nie pracujesz, nie jesz”. i podstawowa sprawa. Ty imigrancie masz się dostosować do zasad u nas panujących, bo to nasza Polska, my się dla Ciebie nie zmienimy. Jeśli uszanujesz te zasady, będziesz mile widziany, jeśli nie – nie ma dla Ciebie u nas miejsca.

  • co ok. 3 minuty jest gdzieś na świecie zabijany CHRZEŚCIJANIN z powodu swojej religii. media i część ludzi zachowuje się natomiast jakby to muzułmanie byli pokrzywdzeni. TO PARANOJA!
   Powiedzmy jasno, tu chodzi o to by zniszczyć tożsamość poszczególnych krajów chrześcijańskich by potem łatwo robić swoje interesy i nie napotkać na opór chrześcijan, którzy znają co to PRAWDA, DROGA I ŻYCIE i potrafią rozróżniać dobro od zła.

 89. Mirosław

  Popieram list w całości. Życzę 100% poparcia dla rzadu w ewentualnym referendum.

 90. Jozef Luczaj

  Popieram stanowisko Pani Premier w sprawie tzw.”uchodzcow”.
  Przesladowania Chrzescijan swiadcza o swiadomym i celowym
  dzialaniu elit europejskich majacym na celu zniszczenie wielowiekowych wartosci europejskich i zasianie zametu na naszym kontynencie.

 91. Grazyna Bielecki

  Popieram, mamy juz to wszystko w Wielkiej Brytanii i Francji. Grace

 92. Albina Sobacka

  Polska wystarczająco a nawet ponad swoje siły pomaga wszystkim potrzebującym na całym świecie. Dobry przykład dla innych bogatszych krajów i to argument, że nie potrzebujemy tu u nas “multi-kulti”………..Amen!

 93. Jozef

  Popieram stanowisko Pani Premier. Sobieski obroni Chrzescijanska Europe i my tez jestesmy zobowiazani bronic Polski i Europy.

 94. Andrzej Ulicz.

  Popieram, bo mam dość życia w strachu i niepewności.
  Pragnę dla nas wszystkich tylko jednego, czyli zwykłej normalności !!!!!!!!!!!!!

 95. Jan Czekajewski

  Popieram Apel. EU w dzisiajszej postaci to jest nowa forma niemieckiego imperializmu, tym razem w ekonomicznej i politycznej formie.

 96. Ewa Sliwinska

  Calkowite poparcie dla stanowiska naszego rzadu i Pani Premier Beaty Szydlo.

 97. Maria wiertel

  POPIERAM w stu procetach.
  Nie mozemy przyjac “emigrantow” w Polsce poniewaz zagrazaja zyciu obywateli RP> Widzimy to w Niemczech, we Francjii, w Belgi, w UK, i innych panstwach ktore otwozyly im drzwi . Ugoscili, nakarmili , dali dach nad glowa. “Emigranci ” odwdzieczyli sie mordami, gwaltami .
  My Polacy znamy historie i pamietamy jak odwidzeczyla sie , jak odwdziecza sie pewna grupa spoleczna za podobna pomoc im .POMAGAJMY LUDZIOM W POTRZEBIE U NICH lub w panstwach ktore sa podobne ich kulturze,ich obyczajom , ich zwyczajom oraz ich religii . *POMAGAJMY .

 98. Mirosław Wałęka

  Przekazuję poparcie moje i mojej rodziny … żadnej zmiany kulturowej, żadnego lewactwa i multi-kulti, żadnych zamachów, ZERO tolerancji dla fanatyzmu islamskiego !!!!!!!

 99. Roksana Malewska

  Popieram, nie będę się powtarzała, bo zgadzam się z poprzednimi rozmówcami. Jest jeszcze jedna sprawa. Muzułmanie uciekają niby przed wojną, dlaczego młodzi mężczyźni nie walczą o swoją ojczyznę?. Druga sprawa to nęcenie ich pieniędzmi i zmuszanie do bycia Niemcami. Jeżeli przed wojną to jest to na pewien czas i powinni wrócić i odbudować swoją ojczyznę.
  A tu ma być pełna asymilacja, bo w Niemczech brak rąk do pracy. Polaków nie chcieli, 7 lat musieli czekać. Życzę Niemcom, żeby konsekwencje swojej głupoty ponieśli sami. Popieram Rząd Polski
  Dziękuję

 100. W pełni popieram stanowisko naszego rządu, zadnych ustepstw co do przyjęcia tych rzekomych emigrantów: EUROPA NIE JEST DLA NICH, niech wracaja skad przybyli, usunąc meczety, zwiazki kulturowe i inne, zabrac zasiłki i mieszkania, , przekazac, ze zle zrozumieli zaproszenie, któremu nie sprostali, a na konic dac do zrozumienia. że my, europejczycy, umiemy sie rozprawic z nieproszonymi gosciami.Do tego, niestety trzeba wykonac jeszcze jedna bardzo trudna rzecz: zmienic lewackie nastawienie pomyleńców i rozpedzic cale zgromadzenie lewaków, nierobów, pijaków itp, słowem cala menażerie z unii

 101. Zdecydowanie popieramy stanowisko naszego rządu Pani Beaty Szydło w sprawie imigrantów (uchodźców). Pomóc można na inne sposoby a powtórek terroryzmu z Zachodniej Europy nam nie potrzeba. Ktoś musi zastąpić króla Jana III Sobieskiego nie kiedyś a teraz.

 102. Jerzy Oszmanowicz

  Zgodnie z międzynarodową konwencją status uchodźcy można uzyskać w kraju bezpiecznym, w którym prawa człowieka podlegają zasadniczej ochronie. Według „specjalistów” z EU aktualnie sprawowany reżim w Polsce łamie podstawowe prawa człowieka, a więc uchodźca nie może się czuć bezpiecznie w polskim „faszystowskim” kraju

 103. Grzegorz

  My pomagamy Ukraińcom, których w Polsce są już tysiące. Muzułmanom niech pomaga Merkel, która wystosowała zaproszenie pod którym my się nie podpisywaliśmy.

 104. Opal Magdalena

  Popieram działania Rządu.Bezpieczeństwo Obywateli jest najważniejsze.Polacy nie mogą bać się wyjść z domu w dzień, a o zmoroku tymbardziej,w obawie,że zaproszony przez nas gość czycha na nasze życie.

 105. Grzeszczuk Jan

  Polska Kultura, Polska Tradycja, Pięć Prawd Polaków ! Nie Pozwolę Roztrwonić. Wolny Od Urodzenia Polak !

 106. Sympatyzowałem z PO .Jednak to o czym się dowiaduję z mediów co czynili z moim krajem przez osiem lat rządów ludzie z tej kliki, woła o pomstę do nieba. Odwróciłem się od nich o 180 st. Wstydzę się z tego powodu. Zdecydowanie popieram działania rządu PiS w odnowie Polski, a w temacie relokacja uchodźców nawet do potęgi n-tej.