Za nami kolejna rozprawa karna przeciwko Hansowi G.

Marzec 16, 2018

W rozprawie karnej, która odbyła się 16 marca br. przed Sądem w Wejherowie zeznawali byli pracownicy POS System, którzy podobnie jak Natalia Nitek, mają status pokrzywdzonych.

Zdaniem jednej z zeznających, oskarżony nie tylko mówił źle o Polakach do swoich pracowników, ale nie przestawał wypowiadać się w taki sposób także wtedy, kiedy w firmie były obecne osoby z zewnątrz, czyli klienci lub kontrahenci. Dzisiejsze zeznania potwierdzają tezę Reduty Dobrego Imienia o możliwości zakwalifikowania działania oskarżonego Hansa G. jako popełnienie czynu z art. 257 kk tj. publiczne znieważanie osób, z uwagi na ich narodowość.

Reduta Dobrego Imienia od początku procesu przeciwko Hansowi G. podkreślała konieczność zmiany kwalifikacji prawnej czynu. Z takim wnioskiem zwróciła się do sądu mec. Monika Brzozowska – Pasieka. Sąd rozpatrzy ten wniosek na końcowym etapie procesu.

Kolejna rozprawa karna odbędzie się 6 kwietnia. Z kolei 23 kwietnia w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbędzie się kolejna rozprawa cywilna, na której przesłuchani będą świadkowie, którzy obecnie pracują w firmie.

Reduta Dobrego Imienia jako przedstawiciel społeczny, w obu sprawach ma status interwenienta ubocznego.

List Ambasadora RP do prezesa Argentyńsko-Izraelskiego Stowarzyszenia

Marzec 15, 2018

Publikujemy list Ambasadora Polski w Argentynie, Marka Pernala, do prezesa Argentyńsko-Izraelskiego Stowarzyszenia (AMIA), które w marcu br. na swoim profilu Facebook powieliło artykuł Pagina12 o zbrodni w Jedwabnem wraz ze zdjęciem zamordowanych Żołnierzy Wyklętych.

W liście Ambasador wyjaśnia m.in., że dwukrotnie interweniował w redakcji Pagina12 prosząc o zmianę zdjęcia i wyjaśniając błąd historyczny, który popełniła redakcja.

Kilka dni temu Reduta Dobrego Imienia skierowała list do Stowarzyszenia Dziennikarzy Argentyńskich (Asociación De Entidades Periodísticas Argentinas) oraz wysłała oświadczenie do mediów argentyńskich. Pragniemy jeszcze raz podkreślić, że wystąpiliśmy w sprawie cywilnej a nie karnej, a w pozwie nie odwołujemy do budzącego wątpliwości zapisu w nowelizacji do ustawy o IPN.

Sr. Agustín Zbar

Prezes AMIA (Stowarzyszenie Izraelsko-Argentyńskie)

Szanowny Panie Prezesie,

z artykułu “Repudio unánime” w Pagina12 z 7 marca dowiedziałem się, że AMIA opublikowała na swoim fanpage’u na Facebook artykuł Federico Pavlovsky’ego „Rostros familares”, wydrukowany po raz pierwszy 18 grudnia 2017 roku w Página12.

Czy zechciałby Pan wyjaśnić, kto jest widoczny na zdjęciu ilustrującym tekst Frederico Pavlovsky’ego? Czy to zwłoki żydowskich mieszkańców Jedwabnego zamordowanych przez Polaków? Nie, to Polacy, członkowie konspiracji antykomunistycznej, zabici przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w 1950 roku, w 9 lat po zbrodni w Jedwabnem. Dobrze znani z imienia i nazwiska. Nie mieli nic wspólnego z okrutnym czynem dokonanym przez mieszkańców Jedwabnego w 1941 roku.

Czemu Página12 posunęła się do takiej manipulacji? Nie wiem.

Napisałem w tej sprawie do dyrektora Página12 Ernesta Tiffenberga następnego dnia po opublikowaniu „Rostros familiares”, 19 grudnia. Bez odpowiedzi. Napisałem powtórnie 12 stycznia. Dyrektor Tiffenberg znowu nie uznał za właściwe odpowiedzieć na uprzejmy, jak mi się wydaje, list, który do niego skierowałem.

Wydaje mi się to kwestią istotną, bo to w gruncie rzeczy zdjęcie użyte do ilustracji artykułu, a nie treść artykułu, skłoniły Redutę Dobrego Imienia w Polsce do wystąpienia na drogę sądową przeciwko Página12.

Wszystko to działo się na wiele tygodni przed uchwaleniem przez polski parlament ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która stała się obecnie przedmiotem krytyki. Krytyki, która – pragnę dodać – w czasie prac nad ustawą podniosła się także w moim kraju, i nie tylko w środowiskach żydowskich. Podniesione wówczas wątpliwości sprawiły, że prezydent Polski Andrzej Duda, skierował nową ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, by ten orzekł, czy jej przepisy nie naruszają konstytucyjnej zasady wolności słowa. Jeśli ją pogwałcają – ustawa będzie musiała zostać zmieniona. Na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, oby jak najszybsze, czeka bardzo wielu ludzi na całym świecie. Nie sądzę, by do czasu wydania orzeczenia o konstytucyjności jakikolwiek sąd w Polsce wszczął postępowanie o naruszenie przepisów nowej ustawy, niezależnie od tego ile organizacji pozarządowych, takich jak Reduta Dobrego Imienia, wystąpi z oskarżeniem kogokolwiek i gdziekolwiek. Nie mogę napisać, że „powstrzyma się z całą pewnością”, bo Polska, wbrew opiniom głoszonym przez wybitnego argentyńskiego dziennikarza, jest państwem prawa, respektującym suwerenność sądów, a nie państwem nazistowskim.

W liście, który napisałem do dyrektora Tiffenberga przedstawiłem informacje o śledztwie na temat Jedwabnego i refleksje o wpływie, jakie sprawa ta wywarła w społeczeństwie polskim. Nie jest elegancko cytować samego siebie, ale pozwoli Pan, że przytoczę fragment mojego listu:

Książka Grossa i późniejsze śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej wywołały w Polsce najpoważniejszą, najgłębszą od 1989 roku debatę o naszej najnowszej historii. Mocno brzmiał w niej głos potępiający prześladowców i oprawców zabijanych Żydów oraz wzywający do uczciwej oceny wypowiedzi negujące skalę polskiej odpowiedzialności za Jedwabne. Jeszcze innym wątkiem dyskusji było przypomnienie, jak wielu Polaków ratowało Żydów przed śmiercią. Często płacąc za tę pomoc własnym życiem. W 2001 roku ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Aleksander Kwaśniewski oddał w Jedwabnem hołd pomordowanym Żydom, wygłaszając ważne słowa: „Jako człowiek, jako obywatel i jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, przepraszam. Przepraszam w imieniu swoim i tych Polaków, których sumienie jest poruszone tamtą zbrodnią. W imieniu tych, którzy uważają, że nie można być dumnym z wielkości polskiej historii, nie odczuwając jednocześnie bólu i wstydu z powodu zła, które Polacy wyrządzili innym”.

Załączam cały tekst listu. Będę usatysfakcjonowany, jeśli zechce się Pan z nim zapoznać. Mam wrażenie, że w sposób uczciwy odniosłem się do odpowiedzialności tych z moich rodaków, których sumienie obciążone jest zbrodnią w Jedwabnem, ale i innymi niegodnymi czynami wobec żydowskich współobywateli w innych miejscach Polski.

Nie mogę jednak zakończyć tych uwag bez refleksji, że AMIA w słusznej walce z cenzurą i z zakłamywaniem historii zdecydowała się na reprodukcję artykułu Pavlovsky’ego wraz z ilustrującym go zdjęciem, czym niestety rozpowszechniła nieuczciwą manipulację Página12. Byłbym wdzięczny, gdyby w imię prawdy zechciał Pan podjąć kroki w celu usunięcia tego bolesnego fałszerstwa.

Pozwoli Pan, że po upewnieniu się, że ten list dotarł do Pańskich rąk, udostępnię go także innym czytelnikom.

Z wyrazami szacunku,

Marek Pernal

Ambasador

Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Buenos Aires

List w języku hiszpańskim dostępny jest na stronie http://lavozdepolonia.com.ar

Proces „Nasze matki, nasi ojcowie”: konsultant historyczny nagle przerywa zeznania

Marzec 13, 2018

W Sądzie Okręgowym w Krakowie odbyła się dziś kolejna rozprawa przeciwko producentom serialu „Nasze matki, nasi ojcowie”. W formie wideokonferencji zeznawał konsultant historyczny filmu – emerytowany prof. Julius Schoeps, obecnie pracownik Centrum Studiów Europejsko-Żydowskich w Poczdamie. Zeznania zostały nagle przerwane, a obrońcy wnioskowali o odrzucenie protokołu z przesłuchania.

Świadek zeznał, że wydał opinię dotyczącą scenariusza. W filmie następowały zmiany, których on nie konsultował. Tak więc np. nie został poinformowany, że w scenach przedstawiających żołnierzy Armii Krajowej na ramionach polskich żołnierzy zostaną użyte biało-czerwone opaski. Zdaniem świadka sprawa opasek nie jest kluczowa dla filmu, jednak dopytywany przez sędziego, przyznał, że nie sprawdzał tego zagadnienia w literaturze przedmiotu, tak więc nie wie czy taki zabieg był uzasadniony.

Prof. Julius Schoeps uważa, że w filmie „Nasze matki, nasi ojcowie” nie ma oskarżeń o współudział Polaków w Holokauście, ale są pokazane pewne antysemickie zachowania. Profesor podkreślił, że studiował literaturę przedmiotu, a na Polaków w czasie II wojny światowej patrzy z perspektywy żydowskiej. W swoich zeznaniach powoływał się na prace Einsteina Rubena, które posłużyły jako podstawa scenariusza. Einstein Ruben znany jest ze swoich antypolskich poglądów i przypisywania Polakom skrajnego antysemityzmu.

Schoeps przyznał, że w filmie mogło dojść do błędów historycznych, ale nie mogą one mieć większego znaczenia, ponieważ jest to film fabularny a nie dokumentalny.

W trakcie przesłuchania, na wniosek strony niemieckiej, zeznania zostały nagle przerwane. Obrońca niemiecki, Piotr Niezgódka, zgłosił zastrzeżenia do tłumaczenia. Sędzia w związku z tym wprowadził przerwę i poprosił o nagrywanie wideo zeznań historyka. Jest to częsta praktyka stosowana w polskich sadach. Po przerwie, gdy sprzęt został przygotowany, świadek nagle odmówił składania dalszych zeznań, nie pożegnał się z sędzią polskim i wraz z niemieckim sędzią wyszedł z Sali, w której prowadzona była wideokonferencja. Obrońcy niemieccy tłumaczyli, że w prawie niemieckim nie ma zgody na nagrywanie zeznań świadków. W związku z błędnym tłumaczeniem, wnioskowali o odrzucenie protokołu z przesłuchania.

Na 20 marca zaplanowano posiedzenie niejawne sądu, w trakcie którego określone zostaną dalsze sposoby procedowania w tej sprawie. Sąd podejmie decyzję m.in. dotyczącą posiedzenia wyjazdowego oraz ustalone zostaną zasady tłumaczenia zeznań świadków.

Następna rozprawę wyznaczono na 17 kwietnia. Zeznawać będą producenci: Benjamin Benedict i Nico Hofmann oraz kostiumolog.

 

Proces przeciwko ZDF i UFA Fiction, producentom serialu “Nasze matki, nasi ojcowie”, wytoczył kpt. Radłowski, 92 letni żołnierz AK oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Według powodów film ukazuje żołnierzy AK jako antysemitów współwinnych zbrodni na osobach narodowości żydowskiej.

Działania prawne przeciwko producentom prowadzi kancelaria Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy z Krakowa.

Reduta Dobrego Imienia monitoruje i wspiera proces.

Korespondencja do mediów w Argentynie

Marzec 12, 2018

W związku ze złożeniem pozwu przeciwko internetowemu dziennikowi Pagina12 i pojawiającymi się w mediach w Argentynie przekłamaniami, niedomówieniami i oskarżeniami na temat naszej organizacji i Polski, wystosowaliśmy list do dziennikarzy, fundacji i stowarzyszeń w tym kraju.

Do dziennikarzy, fundacji i stowarzyszeń argentyńskich

Szanowni Państwo!

Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom została powołana do prostowania fałszywych informacji na temat historii Polski, a szczególnie II wojny światowej. Przywołujemy to szczególnie teraz, gdy fala nieprawdziwych oskarżeń wobec Polaków, a także Reduty Dobrego Imienia wprost zalała media argentyńskie.

Przypomnijmy fakty. W tekście autorstwa Federico Pavlovsky’ego pt. Znajome twarze (Rosotros familiares) opisującym zbrodnię na Żydach w Jedwabnem (1941 r.), znalazła się pośmiertna fotografia żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy po II wojnie światowej walczyli z komunistami i zostali zamordowani przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa 25 lutego 1950 roku. Przedstawieni na zdjęciu polscy bohaterowie nie mieli nic wspólnego z wymordowaniem Żydów w Jedwabnem, więc ilustrowanie tymi postaciami zbrodni na Żydach to manipulacja, działanie, które fałszuje historię i narusza dobre imię polskich żołnierzy. W sprawie zmiany zdjęcia interweniowali w redakcji wielokrotnie Polacy oraz Ambasada Polska. Redakcja mimo próśb nie zmieniła zdjęcia. W tej sytuacji Reduta Dobrego Imienia w trosce o prawdę historyczną, podjęła interwencję prawną.

Reduta nie domaga się zmian w tekście Federico Pavlovsky’ego, a zatem nie neguje zbrodni w Jedwabnem, ale żąda przeprosin w związku z manipulacją dotyczącą fotografii ilustrującej tekst. Artykuł na portalu Pagina 12 nadal jest błędnie zilustrowany i obraża pamięć walczących z komunistami żołnierzy.

Tymczasem po dotychczasowych bezskutecznych interwencjach w redakcji i wstąpieniu na drogę prawną, Reduta Dobrego Imienia spotkała się z atakami wielu argentyńskich mediów broniących kłamstwa. Określają one naszą organizację jako „nacjonalistyczną”, „rewizjonistyczną”, jako zwolenników „negacjonizmu”, a nawet jako instytucję „faszystowską”. W swoich komentarzach posuwając się nawet do sformułowania „Nazi Poland” w odniesieniu do naszego kraju. Ze zdziwieniem obserwujemy liczbę tych epitetów, jak i zarzuty, które przeciw nam są wytaczane. Wśród najczęściej pojawiających się oskarżeń przeciw nam są m.in. takie, iż rzekomo uderzamy w wolność słowa, ograniczamy debatę historyczną i próbujemy cenzurować dzieje Polski.

To zarzuty zupełnie bezpodstawne.

Jeśli za domaganie się prawdy i precyzji historycznej Reduta Dobrego Imienia nazywana jest organizacją „faszystowską”, „negacjonistyczną” i „rewizjonistyczną”, to jak nazwać obrońców kłamstwa historycznego? Wiedza o historii Polski jest na świecie nieprecyzyjna, co potwierdza opisywany przez nas przypadek błędu na łamach portalu Pagina 12. Reduta domaga się prawdy historycznej, a to nie ma nic wspólnego z cenzurą i atakiem na wolność słowa. Zdjęcie ilustrujące artykuł zostało niewłaściwie dobrane i obraża pamięć polskich bohaterów. Redakcja Pagina 12 uporczywie trwa przy kłamstwie.

Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom

List w języku hiszpańskim

List do stowarzyszenia dziennikarzy argentyńskich

Marzec 9, 2018

Sprawa pozwu przeciwko portalowi Pagina12 odbiła się szerokim echem w Argentynie. W odpowiedzi na zarzuty Asociación De Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), która jest odpowiednikiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i El Sindicato de Prensa Rosario, skierowaliśmy do tych organizacji poniższy list. Dołączyliśmy także krótki rys historyczny na temat polskiej historii z czasów II wojny światowej.

 

Asociación De Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA)

El Sindicato de Prensa Rosario

 

Szanowni Państwo!

Z dużym zaskoczeniem i zaniepokojeniem przyjmujemy Państwa stanowisko i uwagi na temat pozwu złożonego przeciwko dziennikowi internetowemu Pagina12 przypisujące nam próbę nałożenia na media argentyńskie cenzury.

Wierzymy, że wynika ono z niezrozumienia sytuacji i braku dostatecznej informacji na temat okoliczności jakie doprowadziły do złożenia przez nas pozwu.

Media na całym świecie obowiązują takie same standardy etyki dziennikarskiej: staranność, uczciwość i rzetelność. Dzięki nim zawód dziennikarza może się cieszyć wyjątkowym zaufaniem społecznym. Zgodnie z tymi zasadami, błędy lub pomyłki wymagają jak najszybszego prostowania, nawet jeśli nie były one zawinione przez autora lub redakcję.

Wierzymy, że takie zasady obowiązują także media w Argentynie.

Tymczasem w artykule pt. „Znajome twarze” (hiszp.: „Rostros familiares”), opublikowanym na łamach Pagina12 18 grudnia 2017r. o  zbrodni na Żydach w Jedwabnem, która miała miejsce w 1941 r., czyli w czasie okupacji niemieckiej, wykorzystano zdjęcie zamordowanych w 1950 r. polskich żołnierzy podziemia niepodległościowego. Walczyli oni po II wojnie światowej z komunistycznym okupantem przeciwko sowietyzacji Polski. Na zdjęciu wykonanym przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa zwłoki młodych żołnierzy przybite są do drzwi stodoły.

Pozew cywilny, który złożyliśmy, odnosi się właśnie do wykorzystania zdjęcia z roku 1950 jako ilustracji do artykułu opisującego wydarzenia z roku 1941. Zdjęcia też opowiadają historię, są integralną częścią artykułu, a w tym wypadku redaktorzy Pagina12 celowo pomieszali dwa okresy historyczne i dwa zupełnie różne wydarzenia. W pozwie nie odnosimy się do treści artykułu (choć jest w nim wiele błędów z dawno podważoną liczbą ofiar włącznie), więc zarzut o cenzurze, którą Państwo sugerujecie, jest zupełnie nieuzasadniony.

Po ukazaniu się artykułu, w redakcji Pagina12 interweniowało wielu Polaków, a także Ambasada Polska w Buenos Aires. Jednak zdjęcie nie zostało zmienione, ana wieść o złożonym pozwie redakcja 4 marca 2018r. ponowie opublikowała wspomniany artykuł wraz z fałszywym zdjęciem, co dobitnie świadczy o celowości działania.

Czy takie postępowanie dużej, opiniotwórczej w Argentynie gazety internetowej, której treści są dostępne dla czytelnika na całym świecie, ma coś wspólnego ze starannością i rzetelnością dziennikarską?

W tej sytuacji trudno nam zrozumieć doniesienia, że nie ma zgody Państwa organizacji na nałożenie kary. Wyjaśnijmy: karą jakiej się domagamy jest opublikowanie przeprosin i informacji o tym, kogo w rzeczywistości przedstawia użyte przy artykule zdjęcie. Czy w dalszym ciągu uznają Państwo to za zbyt wysokie wymaganie?

Chcemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że Pagina12 nie jest jedynym dziennikiem, który popełnił błąd w dobieraniu zdjęć do artykułów. Poniżej przytaczamy jeszcze jeden rażący przykład.

W artykule pt. Justicia polaca persigue a diario argentino por informar sobre el Holocausto, dostępnym pod linkiem: http://www.pichinchauniversal.com.ec/justicia-polaca-persigue-diario-argentino-informar-holocausto/ zamieszczono fotografię, która rzekomo miała ilustrować pogrom Żydów w Jedwabnem. Podpis pod fotografią jaki widnieje w artykule wprowadza czytelnika w błąd i jest historycznym fałszem. W rzeczywistości zdjęcie opisane jako „Una imagen de la masacre de Jedwabne” pokazuje epizod związany z wyzwoleniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen w maju 1945 roku. Fotografia ilustrująca artykuł przedstawia tłum, który przypatrywał się podpaleniu baraku obozowego po wyzwoleniu obozu przez Brytyjczyków. Potwierdzają to zdigitalizowane zbiory Imperial War Museums: https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205194174

Redakcja już została poinformowana o błędzie i poproszona o sprostowanie.

W związku z tak dużym zainteresowaniem argentyńskich mediów historią Polski, przesyłamy Państwu kilka kluczowych informacji, które pomogą zrozumieć opisywaną problematykę. Niech staną się one pomocą. W razie potrzeby i wątpliwości, także Reduta Dobrego Imienia, podobnie jak rządowe jednostki, służy kompetentną i fachową pomocą w tym zakresie.

Zainteresowane redakcje zachęcamy także do kontaktu z Ambasadą Polską, której pracownicy wyjaśnią zawiłości historii Polski w oparciu o źródła historyczne.

List w języku angielskim / List w języku hiszpańskim

Nowelizacja ustawy o IPN – dokumenty prawne

Marzec 6, 2018

Ustawa z 26 stycznia 208 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

The Act of 26 January 2018 amending the Act on the Institute of National Remembrance – Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation, the Act on war graves and cemeteries, the Act on museums and the Act on the responsibility of collective entities for acts prohibited under penalty

Oświadczenie RDI dotyczące pozwu przeciwko Pagina12

Marzec 5, 2018

OŚWIADCZENIE REDUTY DOBREGO IMIENIA DOTYCZĄCE POZWU PRZECIWKO PAGINA12

Statement of the RDI the claim brought in against Pagina12

  1. Pozew został wniesiony przez Fundację Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom (RDI) na mocy art. 53o ustawy o IPN. Zgodnie z tym przepisem “powództwo o ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego może wytoczyć organizacja pozarządowa w zakresie swoich zadań statutowych”. W dotychczasowych sprawach o naruszenie dobrego imienia np. za sformułowanie „polski obóz koncentracyjny” występowała osoba, która była więźniem niemieckiego obozu (np. Pan Karol Tendera więzień niemieckiego obozu w Auschwitz). Obecnie – na podstawie nowelizacji – nie ma konieczności by to osoba, która przeżyła obóz występowała z powództwem, może to zrobić organizacja pozarządowa taka jak RDI.
  2. Sprawa ma charakter cywilny – nie jest to sprawa karna, w sprawie nie uczestniczy prokurator. RDI nie żąda żadnych sankcji karnych.
  3. RDI domaga się przeproszenia za użycie w tekście o “polskim antysemityzmie” i zbrodni w 1941r. w Jedwabnem, zdjęcia pomordowanych przez komunistów żołnierzy z oddziału “Roja” zamordowanych 25.02.1950 r. W treści sprostowania RDI domaga się również wyjaśnienia, kim są osoby znajdujące się na zdjęciu.

Treść sprostowania, o które wniosła Reduta:

„Przeprosiny wydawcy portalu Pagina12:

Wydawca portalu Pagina12 przeprasza za naruszenie dobrego imienia Naród Polski, a w szczególności wszystkich krewnych tych, którzy walcząc o niepodległość zostali zamordowani przez komunistycznego okupanta.

Wydawca oświadcza, że wyraża ubolewanie, iż zilustrował tekst o zbrodni na Żydach w Jedwabnem mającej miejsce w czasie okupacji niemieckiej zdjęciem zamordowanych polskich żołnierzy, którzy po II wojnie światowej walczyli z komunistycznym okupantem.

Jednocześnie wydawca oświadcza, że na zdjęciu ilustrującym tekst do artykułu z dnia 18.12.2017r. pt. „Znajome twarze” (hiszp.:„Rostros familiares”) przedstawieni są zamordowani polscy żołnierze, którzy po zakończeniu II wojny światowej podjęli heroiczny, samotny opór przeciw sowietyzacji Polski i na skutek tej nierównej walki, ponieśli śmierć.”

  1. Fundacja Reduta Dobrego Imienia uważa, że taka manipulacja zdjęciem i podpisem oraz przedstawienie egzekucji żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego, jako rzekomej egzekucji w Jedwabnem (lub jako wyraz polskiego antysemityzmu – polskich “pogromów”) jest naruszeniem dobrego imienia Narodu Polskiego (i każdego Polaka, w tym w szczególności krewnych ofiar – żołnierzy „Patrolu Tygrysa” z oddziału Mieczysława Dziemieszkiewicza “Roja”).
  2. Pozew został złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie. W art. 53 q ustawy o IPN wskazuje się, że to polskie przepisy są właściwe, niezależnie od tego jakie są przepisy w sprawach o naruszenie dóbr osobistych siedziby pozwanego (np. wydawcy). Oznacza to, że sąd polski będzie procedował w tej sprawie na podstawie art. 53 q ustawy o IPN w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132) w zakresie ochrony dóbr osobistych.
  3. Z uwagi na fakt, że artykuł opublikowany na portalu Pagina12 rozpowszechniony był w Internecie (a zatem poprzez stronę internetową dostępny był w Polsce, gdzie zapoznano się z jego treścią) w świetle art. 35 kodeksu postępowania cywilnego i w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, w sytuacji gdy tekst jest dostępny na terenie Polski (poprzez witrynę internetową), istnieje możliwość pozywania przed polskim sądem.
  4. Nie można mówić w tym przypadku o cenzurze – tekst wraz ze zdjęciem był i jest nadal dostępny w internecie, zaś cenzura polega na tym, by pewnych treści nie udostępniać i w ogóle nie publikować.
  5. Nie można czynić jakiegokolwiek zarzutu wobec podmiotu, który chce ochrony swoich praw, lub ochrony dobrego imienia Narodu Polskiego (do czego jest uprawniony na mocy ustawy o IPN).
  6. Reduta ma (od dnia 1.03.2018r.) możliwość występowania na drogę sądową w imieniu obrony dobrego imienia Narodu Polskiego. Warto podkreślić, że nie jest to jakiekolwiek „działanie wstecz” prawa, tylko korzystanie z uregulowań, które obowiązują od dnia 1.03.2018r. Należy również podkreślić, że każdy, kogo dobre imię zostało naruszone może w każdym czasie – co do zasady – występować na drogę powództwa cywilnego. Przedawnienie (w kwestii ochrony dóbr osobistych) dotyczy jedynie roszczeń majątkowych i wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (np. od daty publikacji materiału). Roszczenie niemajątkowe (takie, którego domaga się RDI) co do zasady nie przedawnia się. Stąd też nie mogło dojść do „działania prawa wstecz”.
  7. W tej sprawie w redakcji Pagina12 interweniowało wielu Polaków oraz Ambasada Polska w Argentynie. Zdjęcie nie zostało jednak zmienione.

 

Pozew przeciwko Pagina12 w obronie Żołnierzy Wyklętych

Marzec 2, 2018

Reduta Dobrego Imienia złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko argentyńskiemu dziennikowi internetowemu Pagina12. Redakcja w artykule o zbrodni w Jedwabnem wykorzystała zdjęcie pomordowanych polskich żołnierzy podziemia niepodległościowego, tzw. Żołnierzy Wyklętych.

Na łamach Pagina12, która jest poczytnym centorolewicowym dziennikiem w Argentynie, w artykule pt. „Znajome twarze” (hiszp.: „Rostros familiares”) autorstwa Federico Pavlovsky z dnia 18 grudnia 2017r. opowiadającym o zbrodni w Jedwabnem, wykorzystano jako ilustrację pośmiertne zdjęcie grupy Żołnierzy Wyklętych. Fotografia została wykonana przez UB i przedstawia żołnierzy z oddziału Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja” (patrol „Tygrysa”), poległych 25 lutego 1950r. Na zdjęciu są Ildefons Żbikowski „Tygrys”, Józef Niski „Brzoza”, Henryk Niedziałkowski „Huragan” i Władysław Bukowski „Zapora”.

Połączenie tych dwóch wątków: informacji o zbrodni na Żydach w Jedwabnem w czasie okupacji niemieckiej oraz przedstawienie poległych żołnierzy podziemia niepodległościowego jest manipulacją, działaniem na szkodę narodu polskiego i naruszeniem dobrego imienia polskich żołnierzy. To celowe nadużycie, które ma potwierdzić i utwierdzić w czytelnikach polski antysemityzm.

Redakcja bezrefleksyjnie i celowo połączyła dwa okresy historyczne: II wojnę światową (Jedwabne – 1941r.) i czasy komunistyczne (fotografia pochodzi z 1950r.).

Wydawca dokonując takiego zestawienia wykazał się ogromną ignorancją historyczną, za którą powinien oficjalnie przeprosić wszystkich Polaków.

Pozew został złożony przez Redutę Dobrego Imienia, organizację która statutowo zajmuje się troską o dobre imię Polski i dba o prawdę historyczną m.in. w mediach polskich i zagranicznych.

– Jest to pierwszy proces w którym korzystamy z nowego prawa, jakie wynika z nowelizacji ustawy o IPN. Ustawa, która wczoraj weszła w życie, uprawnia organizacje zajmujące się obroną dobrego imienia Polski, czyli takie jak Reduta Dobrego Imienia, do występowania w sprawach sądowych jako Powód. Świadkowie wydarzeń nieuchronnie odchodzą, teraz także my jako organizacja możemy wystąpić z pozwem sądowym przeciwko oszczerstwom historycznym. I tak właśnie zrobiliśmy w tym przypadku – mówi Mira Wszelaka, prezes Reduty Dobrego Imienia.

Sprawę prowadzi kancelaria Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy z Krakowa.

1 marca

Marzec 1, 2018

Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zachęcamy do udziału w różnych uroczystościach organizowanych z tej okazji.

 

Polecamy także krótki film przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej: