List do Jacka Bernarda w sprawie „polskich kolaborantów”

W związku z artykułem Jacka Bernarda pt. Thoughts on Confederate monuments in Georgia, jaki został opublikowany na amerykańskim portalu Redandblack.com, przesłaliśmy do autora tekstu następujący list, w którym wzywamy do usunięcia sformułowań mówiących w sposób fałszywy o historii Polski.

Jack Bernard jest zasłużonym pracownikiem i byłym dyrektorem ds. planowania służby zdrowia w stanie Georgia, blisko związanym politycznie z Republikanami. Bernard w artykule dotyczącym pomników w stanie Georgia posłużył się wtrętem na temat Polski, naszym zdaniem zupełnie niepotrzebnym, a co gorsza, nieprawdziwym. W jednym zdaniu stwierdził istnienie „polskich obozów koncentracyjnych”, do których mieli trafiać Żydzi dzięki „polskim kolaborantom”.

 

Szanowny Panie!

W artykule zamieszczonym na portalu The Red & Black, pt. Thoughts on Confederate monuments in Georgia przywołał Pan fałszywe określenia: „polskie obozy koncentracyjne” i „polscy kolaboranci”, a także kłamliwie przypisał Pan Polakom odpowiedzialność za zbrodnię Holokaustu. Informujemy, że użyte przez Pana określenia są przejawem mowy nienawiści i antypolonizmu, który ma na celu przypisywanie Polakom niepopełnionych zbrodni, a także fałszywej wersji historii.
Materiał poświęcony pamięci historycznej zawiera zupełnie wyrwany z kontekstu polski wątek, a w dwóch krótkich zdaniach szermuje Pan aż trzema ewidentnie kłamliwymi oszczerstwami kwalifikowanymi jako przejaw mowy nienawiści wymierzonej w Polskę i Polaków.
Tak więc przypominamy:

1. Obozy koncentracyjne, stworzone w czasie II wojny światowej na terytorium okupowanych ziem polskich nie były polskie. Były to niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne, na czele z największym z nich: Auschwitz-Birkenau. Jak Pan zapewne wie, obozy koncentracyjne były założone przez niemiecką III Rzeszę, a wspomniany obóz w Auschwitz był początkowo miejscem eksterminacji głównie Polaków, dopiero potem Żydów. Szczególnie z tego względu, przypisywanie Polakom odpowiedzialności za obozy koncentracyjne jest skrajnie obraźliwe i wysoce niesprawiedliwe nie tylko dla narodu polskiego, ale także ofiar oraz ich rodzin. Czy nie słyszał Pan o tym, czego doświadczali w obozach ze strony zwyrodniałych niemieckich nazistów nie tylko masowo mordowani Żydzi, ale także sami Polacy? O tysiącach kobiet, mężczyzn i dzieci poddawanych nieludzkiemu traktowaniu, męczonych eksperymentami medycznymi, wykorzystywanych do nieludzkiej pracy w nieludzkich warunkach, dzieciach zabijanych zastrzykiem z fenolu prosto w serce, masowo eksterminowanych księżach katolickich?
Co więcej, przypominamy, że to polscy patrioci, tacy jak Jan Karski i Witold Pilecki, informowali m.in. rząd Stanów Zjednoczonych o rozmiarach zbrodni niemieckich w okupowanej Polsce. Niestety ich raporty oraz błagalne prośby o ratunek dla Żydów przed Zagładą nie znalazły zrozumienia u przywódców Państw Zachodnich w tym USA. Nie zdecydowano się choćby na bombardowanie torów kolejowych którymi Niemcy dowozili do obozów Żydów z całej Europy. Ówczesną postawę USA wobec kwestii żydowskiej dobitnie ukazuje historia statku St. Luis z ponad 900 niemieckimi Żydami na pokładzie, którym Hitler pozwolił opuścić III Rzeszę nie został przyjęty przez USA. Powrót do Europy oznaczał dla większości z nich śmierć w niemieckich obozach zagłady. Polecamy Panu lekturę filmu „Przeklęty rejs” (Voyage of the Damned) z 1976 r.

2. „Polscy kolaboranci” to wyrażenie, które jest wyjątkowo nietrafione. W przeciwieństwie do wielu krajów europejskich, takich jak Francja, Holandia czy Norwegia, w czasie II wojny światowej nie powstał żaden polski kolaboracyjny rząd. Polski opór starł się z nieporównywalnie bardziej brutalną okupacją niemiecką niż w Europie Zachodniej, trwającą od 1939 do 1945 roku. Polskie społeczeństwo jako całość było w tym czasie zdecydowanie antyniemieckie, nie popierało działań okupanta, a trzeba przypomnieć, że na terenach przedwojennej wschodniej Polski działał też drugi okupant – sowiecki. W Polsce nie powstały kolaborujące formacje wojskowe, jak np. powstałe np. francuskie, belgijskie, norweskie, ukraińskie dywizje SS. Używanie pojęcia „kolaboranci” jest wyjątkowo krzywdzące wobec narodu, który podejmował czynną walkę z okupantem niemieckim, jak np. w powstaniu warszawskim i rozwinął największy w Europie ruch oporu (Armia Krajowa). Porównywanie postaw zdemoralizowanych często na skutek wojny jednostek (w Polsce) do postaw całego państwa i niemal całego narodu (jak np. we Francji) za pomocą tego samego słowa „kolaboranci” jest głęboko niesprawiedliwe.

3. Nie jest też prawdą, że w Polsce stało się niezgodnym z prawem twierdzenie, że jakikolwiek Polak nie miał nigdy nic wspólnego z Holokaustem. Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, do której się Pan odnosi, mówi wyraźnie co innego. Chodzi tu o przypisywanie narodowi polskiemu współodpowiedzialności za Holokaust. Ta odpowiedzialność ciąży na narodzie niemieckim i potwierdziło to ostatnio wyraźnie wielu wysokich rangą polityków niemieckich w tym kanclerz Angela Merkel.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, jak i fakt, że zdania, których Pan użył, nie są niezbędne dla tekstu o pomnikach w stanie Georgia, domagamy się usunięcia tych zdań z Pana tekstu. Osoba o takim doświadczeniu w działalności publicznej jak Pan, powinna używać precyzyjnego języka i powoływać się na wiarygodne źródła.

Niestety jest inaczej. W Pana tekście pojawiły się pomówienia, znane z mediów, które nierzetelnie przedstawiły sprawę nowelizacji ustawy o IPN. Czy jest to jedynie przejaw ignorancji, czy celowego działania pewnych środowisk, które fałszując historię próbują obarczyć winą za niemieckie zbrodnie Polskę – pierwszą i największą ofiarę II wojny światowej?

Powtarzamy jasno raz jeszcze, że nie było „polskich obozów koncentracyjnych”, ani nie istnieli „Polscy kolaboranci”. Oczekujemy usunięcia zdań mówiących w sposób fałszywy o Polsce i szerzących tym samym mowę nienawiści.

List w języku angielskim

Dodaj do zakładek Link.

98 odpowiedzi na „List do Jacka Bernarda w sprawie „polskich kolaborantów”

 1. Marek Pawłowski mówi:

  Kłamstwa moim zdaniem celowe.

 2. Bogusław Płoszajczak mówi:

  Szkoda że takie protesty to jedyny dostępny sposób prostowania nieprawdziwych informacji tego typu.

 3. Marek O mówi:

  Kolaborantami to byli amerykańscy żydzi którzy finansowali Hitlera i mieli w dupie żydów z europy środkowej i wschodniej, określając ich “chałaciarzami” i “brykietem”.

 4. Olga Niebieszczańska mówi:

  Best regards.

 5. Stanisław Cegielski mówi:

  Zastanawiam się dlaczego publikowane są tego typu fałszywe informacje o Polsce. To pewna grupa ludzi szkaluje nasz kraj i chcą wmówić, że Polacy wywołali wojnę i katowali całą Europę. Jest to wyłącznie na rękę tym, którzy naprawdę byli winni, a po wojnie wyjechali w różne strony świata. Dziękuję RDI za czujność i reakcje na takie publikacje.

 6. Jolanta Halkiewicz mówi:

  There were no Polish collaborators and no Polish camps ! All was done by the Germans occupying Poland
  and exterminating as well Jews and Poles and all is very well documented so your opinion is totally wrong and you are offending the Polish nation

  documented so your opinion is totally fals and going

 7. Malgorzata Lis, United Kingdom mówi:

  On a very personal note, my paternal grandfather Feliks Lis, was a prisoner of GERMAN Auschwitz-Birkenau Camp and died shot by a GERMAN soldier (during “evacuation” of the camp) leaving behind a young widow and two small children, who had to grow up without their father. Therefore my family and I feel personally deeply offended and hurt by the expression, which implies (even if non-intentional) that Poland or Polish citizens had anything to do with any of the GERMAN Death/Concentration Camps.

 8. Andrzej Domaradzki mówi:

  Proszę o sprostowanie nieprawdziwych informacji o Polsce w Pana artykule, nie ma przyzwolenia na szkalowanie dobrego imienia Polski.

 9. Krzysztof Wiśniewski mówi:

  Dear Jack
  I hope your commentary about Poland during II WW German occupation is a result of your ignorance about the complicated history of Europe, therefore I’m requesting you to correct your statements and issue apologies, otherwise shame on you. Please take time and read the reports of Mr Karski who first brought the truth on Holocaust to US. The Western World turned a blind eye and has done nothing. Does it mean that now you have chosen to blame the messenger’s nation for the failures of the Western World?

 10. Jolanta Halkiewicz mówi:

  Your opinion is totally wrong! There were no Polish collaborators and no Polish camps! Poland was totally occupied. by Germans who exterminated both Jewish and Polish citizens. This is documented and your statement is totally wrong and fals and is offending the Polish nation who did not collaborated with the Germans. You may be responsible in court for fals accusations!

 11. Krystyna Szewc mówi:

  Ten pan powinien przede wszystkim przeprosił polski Naród za szkaowanie. I powinien się głęboko zawstydzić nieznajomością polskich dziejów z czasu ostatniej wojny.

 12. Elzbieta Jørgensen mówi:

  Calkowicie zgadzam sie z listem skierowanym do p. Jacka Bernarda.

 13. Lech Galicki mówi:

  W całości, pod względem merytorycznym, podpisując się pod każdym stwierdzeniem solidaryzuję się z ,,Listem do Jacka Bernarda w sprawie „polskich kolaborantów” wysłanym przez Redutę Dobrego Imienia w związku z artykułem Jacka Bernarda pt. Thoughts on Confederate monuments in Georgia, jaki został opublikowany na amerykańskim portalu Redandblack.com
  Bardzo proszę o informację o dalszym przebiegu tej bulwersującej każdego Polaka sprawy.
  Z szacunkiem i zawsze z solidarnością w obronie dobrego imienia Polski.

  • Joanna Morska - Osińska mówi:

   Przyłączam się do komentarza p. Galickiego dziękując jednocześnie za wytrwałą pracę informacyjno-edukacyjną na rzecz czystego przekazu prawdy historycznej, jaką niestrudzenie prowadzi, w naszym imieniu, Reduta Dobrego Imienia.

 14. Adam Korytowski mówi:

  Bardzo dobry, wyważony i zdecydowany list. W pełni popieram i dziękuję Autorom.

 15. Dzięki za dbałość o PRAWDĘ.?

 16. czech mówi:

  Proponowałbym nie powtarzać w kółko “niemieckie, nazistowskie obozy koncentracyjne” bo to może świadczyć o podświadomym przyznawaniu się do niepopełnionych win. Wiadomo, że obozy były niemieckie i to powinno wystarczać. Gdybym ciągle powtarzał: ja, jako człowiek uczciwy, byłoby to trochę podejrzane co do mojej uczciwości. Walczyć z tą antypolską hołotą trzeba ale nie podkreślając ciągle, że to nie my, bo wiadomo i tak, że nie my tylko Niemcy, do czego się i tak otwarcie przyznają.

  • Joanna Morska - Osińska mówi:

   Nie zgadzam się z pana komentarzem – powtarzać w kółko TRZEBA!
   Gdyby było tak jak Pan mówi “że wiadomo, że to nie my” nie było by tej całej nagonki na Polskę i oszczerczych ustawicznych kłamstw, które tendencyjnie i z rozmysłem, już od lat 50-tych XX w. są wprowadzane w krwiobieg mentalności społeczeństw na świecie.

 17. Krzysztof mówi:

  OBURZAJĄCE STWIERDZENIE! Dziwi mnie to, że takie teksty podał tak znany człowiek z “za wielkiej wody”. Społeczeństwo w USA może i ma prawo nie znać szczegółów historii Polski, więc w takie świństwo uwierzy, Stoi za tym znana osoba. Jednak musimy to bardzo szybko wyjaśniać i ukracać. Nie wolno nam stać cicho, ani nikomu z nas Polaków, ani naszego Rządu. Uczyńmy wszystko, aby takie wyrażenia wyjaśnić i zlikwidować.
  Jak można walczących przez całą okupację Polaków z naszym wrogiem nazwać kolaborantami? To jawne zniesławienie całego narodu. Pytam więc, co robi w tej sprawie nasza tak liczna Polonia w USA? Czy pozwolicie, by Waszych rodaków tak opluwano? Obudźmy się wszyscy, bo każde takie słowa są dla nas bardzo obraźliwe i nieprawdziwe. Pokażmy wszyscy, że stać nas na obronę naszej godności i dumy narodowej

 18. Przemyslaw Nuc mówi:

  Jack Bernard is JUST another person involved in nazi propaganda. Shame on him and on his party.

 19. Barbara Stawujak mówi:

  Szkoda, że wykształcony człowiek ma takie luki w znajomości historii powszechnej. I co więcej chwali się tym przed całym światem zamiast się zaczerwienić ze wstydu.

 20. Jacek Samborski mówi:

  Calkowicie popieram wszystkie stwierdzenia zawarte w liscie RDI do pana Jacka Bernarda w sprawie “polskich obozow koncentracyjnych”. Dziekuje za przedstawienie naszych argumentow w wywazonym tonie, na co ja prawdopodobnie bym sie nie zdobyl, traktujac sprawe zbyt emocjonalnie.

 21. bolek chrobry mówi:

  Reduta byla za grzeczna i laskawa wobec Pana Jacka Bernarda.

  Ten duren zapomina ze najwiekszym “monumentem” w Georgii byl oboz “Andersonville” w ktorym w ostatnim roku Wojny Domowej zmarlo z glodu 13 000 zolnierzy Unijnych. Niech najpierw wytlumaczy dlaczego to sie stalo.

  Gdybym byl okrutny tak jak on to powiedzialbym ze hitlerowcy wzorowali sie i organizowali obozy koncentracyjne na tym wzorze tak drastycznie wypracowanym juz 90 lat wczesniej.

  Poza tym jego wiedza o II Wojnie Swiatowej pochodzi glownie z programow telewizyjnych, ktore zawsze mialy w ich zawartosci element antypolskosci.

  Jako Amerykanin, pozwalam sobie przeprosic Polakow za takiego durnia i ignoranta.

 22. zkk mówi:

  List do Jacka B. jest jasny i precyzyjny w swej treści i argumentacji.
  I za to należą się podziękowania. Ale czy dotrze do świadomości i sumienia Pana Jacka B. ? Śmiem w to wątpić. Jak wyraziła się pewna, co prawda polska pani polityk, też na B, “sorry taki mamy klimat”, dowodzi tylko że tzw autorytetom, ludzim zasłużenym i politykom, niezależnie od nacji, nie dostaje dostatecznie rozumu i wykształcenia na odpowiednim poziomie.
  Na tej samej zasadzie jak zrobił to Pan Jack B. z Georgii, można stwierdzić że amerykanie to naród głupków a potęgę swoją zbudowali na wiedzy i umiejętościach innych narodów a w szczególoności korzystając po II wojnie światowej z usług byłych niemieckich uczonych nazistów i zbrodniarzy, których intensywnie poszukiwali po zakończeniu wojny aby ich zatrudnić u siebie. Tych natomiast spośród narodów, których uważali za gorszych i mogą je sprzedać, oddali w łapy sowieckich komunistów aby dokonali na nich holokaustu.

 23. Bozena Buczkowska mówi:

  do cholery, dlaczego oni to ciągle robią.
  A właściwie to wiem

  • Bolek Chrobry mówi:

   My im pozwalamy. Wedlug doswiadczen z lat 1970-ch I 1980-ch probowalismy dotrzec do antypolskich mediow od srodka kupujac ich akcje I biorac udzial w spotkaniach akcjonarjuszy. Wasz ONET mozna tak zalatwic.

   Z drugiej strony stworzylismy Klub Antypolski i mianowalismy wielu dziennikarzy i politykow.

   W tej kategorii proponowalem Klub Pinocchio ale nie bylo zadnej reakcji z waszej strony.

   W tej sytuacji gazeta studencka Uniwersytetu Georgia pozwolila na ta totalnie absurdalna wypowiedz. Bede dzwonil do nich i zachecal zeby wydrukowali list Reduty.

   Najgorsze, wszystkie antypolskie ataki maja korzenie w waszym kraju z instytucji zydowskich finansowanych przez was.

   Reduta musi dodac do swej dzialalnosci monitorowanie tych instytucji dziennie.

 24. Ryszard Czarnuszewicz mówi:

  Nie po raz pierwszy okazuje się, że wykształcenie ani pozycja społeczna nie chronią przed złą wolą czy bezmyślnością.

 25. Jan Buchner mówi:

  Zakres i nasilenie dezinformacji na temat niemieckich obozów śmierci i przypisywanej Polakom roli w zagładzie Żydow swiadczy o tym, że jest to starannie przygotowana akcja przeprowadzana w skali światowej. Dlatego dziękuje RDI za odwagę w walce o ptawdę.

 26. arsene mówi:

  w USA od dawna istnieja antypolskie tendecje w rodzau polish joke, Copernikus was a German, pol+ish cup itp, tak slyszalem, i ze ostatnio wybrana na ambasadora Amerykanka jeszcze przed objeciem stanowiska zapowiedziala wtracanie sie do spraw wewnetrznych Polski przez prowadzenie akcji przyjecia przez nasz kraj “sprawiedliwej” ilosci “uchodzcow”…

  • Bolek Chrobry mówi:

   Ma Pani racje. Wieszkosc materialow przeniesionych z Polski jest latwa do spostrzezenia. Druga grupa “antypolskie zarty” byla promowana na estradzie ( komicy zydowskiego pochodzenia} w ksizazkowej lub broszurkowej formie (Larry Wilde – Dirty Polak Joke Book etc.) kubek z raczka na wewnatrz i dziesiatki innych finansowanie trudne do spostrzezenia ale koncowe ogniwa w tym lancuchu byly latwe do spostrzezenia.

   Joan Rivers byla nieudlym komikiem z tradycji zydowskie. Pracowala na wielu statkach karibejskich. Bagaci Polonusi, a przede wyszstkim Prezez Kongresu Polonii byli swiadkami jej antypolskich bzdur. Po tej podrozy Firma otrzymala odpowiednia ilosc skarg i Pani Rivers przestala tam pracowac.

   Co do wyrobow takich jak kubek czy pistolet czy karta kredytowa.
   Po zebraniu odpowiedniej ilosci przykladow okazalo sie ze wszystkie bylu produkowane w Japoni. Komitet Kongresu Polonii spotkal sie z ambasadorem Japonii i w przeciagu roku wszystkie wyroby zginely z rynku.

   Z publikacjami bylo troche trudniej ale systematyczna krytyka tych bzdur poparta przez sadownictwo pomogla zmniejszyc je do zera.

   Trudniej natowiast bylo i jest walczyc z dziennikarzami z Polski ukazujacymi sie w amerykanskich gazetach propagandystycznych. Ostatnim razem sam Adas Michnik rozporowaczal tego typu materialy miesiac wstecz.

   Marek Pernal, polski ambasador do argentyny, napisal antypolski list za ktory powinien zostac odwolany. Nic takiego sie nie stalo. Co jest najwazniesze to jest jest to ze dziesiatki polskich reprezentantow poza granicami dzialaja kontraa Polsce.

   Dzisziaj wystarczy tylko spojrzec na wiekszosc polskich reprezentatow P.O. w Brukseli.

 27. Kolodziej mówi:

  Merytoryczny, bardzo dobry, wyważony i zdecydowany list. W pełni popieram i dziękuję Autorom za celowa inicjatywe.

 28. Bogna Tomaszewska mówi:

  To niezwykle dobry tekst, język wypowiedzi i zastosowane argumenty są trafiające “w punkt”, jak strzałem w 10-tkę na tarczy.
  Za najważniejszy i najcelniejszy uważam ten oto fragment:
  “Polskie społeczeństwo jako całość było w tym czasie zdecydowanie antyniemieckie, nie popierało działań okupanta, a trzeba przypomnieć, że na terenach przedwojennej wschodniej Polski działał też drugi okupant – sowiecki. W Polsce nie powstały kolaborujące formacje wojskowe, jak np. powstałe gdzie indziej dywizje SS. Używanie pojęcia „kolaboranci” jest krzywdzące wobec narodu, który podejmował czynną walkę z okupantem niemieckim, jak np. w powstaniu warszawskim i rozwinął największy w Europie ruch oporu (Armia Krajowa). Porównywanie postaw jednostek (w Polsce) do postaw całego państwa i niemal całego narodu (jak np. we Francji) za pomocą tego samego słowa „kolaboranci” jest głęboko niesprawiedliwe.”
  To najlepsza z możliwych metoda – spokojnie, wyważenie, z ogromną kulturą, na każdy fałsz w tym stylu co RDI odpowiadać. Z pełnym poparciem pozostaję Bogna Tomaszewska

 29. HO mówi:

  popieram treść listu w całości. Kiedy wreszcie skończą się te oszczerstwa, skierowane na Polaków !!!!! Pewnie są celowe, bo
  prawdziwa historia pokazała, że właśnie Polacy uratowali wiele
  tysięcy Żydów i dzięki temu ten naród nie zginął!!!

 30. Alina mówi:

  Moi obaj dziadkowie zginęli w niemieckich obozach koncentracyjnych. Ojciec mojego taty zakończył życie w Auschwitz 3.10. 1943. Ojciec mamy był więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Breitenau, do którego Niemcy przyznali się dopiero w 1984 roku, pod wpływem niezbitych dowodów przedstawionych przez holenderskich historyków. O prawdę trzeba niestety walczyć. Dziękuję , że to robicie.

 31. Semler Ewa mówi:

  Wspaniale, ze dzialacie i upominacie sie o prawde.
  Moim zdaniem wiekszosc klamstw jest celowa, poniewaz organizacje zydowskie oczekuja od nas, zupelnie nieslusznie, odszkodowan i tak dlugo beda nas nekac, dopoki nie zaplacimy, albo sie skutecznie nie obronimy. Im nie chodzi o prawde, tylko o pieniadze. Szkoda, ze nie mozemy oczekiwac wdziecznosci, za to co dla Zydow zrobilismy w czasie wojny. W jednym ze swoich wykladow powiedziala znana specjalistka od spraw zydowsko-polskich-dr. Ewa Kurek, ze jej zydowska przyjaciolka powiedziala jej, ze gdyby to Zydzi w czasie wojny mieli ratowac Polakow, to ani jeden Polak by nie przezyl. Poza tym nie rozumiem dlaczego przemilcza sie, albo bardzo niewiele mowi o udziale Zydow w eksterminacji ludnosci polskiej na wschodzie. I nie mowie tu tylko o NKWD, w ktorej to organizacji az roilo sie od Zydow, ale tez o wydawaniu Polakow przez Zydow w rece Sowietow, albo witanie Niemcow kwiatami. Jest to szczyt nielojalnosci wobec Panstwa Polskiego za to, ze przez stulecia przyjmowalismy Zydow na swoim terytorium. Naglosnienie prawdy byloby wlasciwa odpowiedzia na wszystkie klamstwa.
  Nie wiem dlaczego sie tak sie z nimi cackamy.

 32. Krzysztof Kardach mówi:

  To Jack Bernard.
  Would be grate before writing to read something on Europe and Polish history from books written in English, e.g. from prof. Norman Davies

 33. daras mówi:

  Dużo pracy będzie,aby walczyć z gamoniami historycznymi,z resztą sam nie wiem czy to działania nie specjalne !

 34. Mirosław Cichocki mówi:

  Dobija mnie świadomość bezsilności polaków na takie bezczelne oszczerstwa z różnych stron. Listy, petycje, i wezwania nawet na dużą skalę działają doraźnie bo ci wrogowie Polski są jak chwasty ciągle wyrastają nowe, a władze markują działania ale w Polsce nie za granicami !!. Do tego armia idiotów, ponoć polaków?? poddająca się wrogiej Polsce narracji. A np. czaputowicz już coś bredzi o zmianie ustawy o IPN !!. Oczywiście mam swoje zdanie na temat kto za tym stoi ale…
  PS. W pełni popieram działania RDI i oczywiście nie pomijam żadnego wezwania o reakcję.

 35. Justyna mówi:

  To jest aż nieprawdopodobne, ze można bezkarnie głosić tezy o ‚polskich obozach’ i ‚polskich kolaborantach’. Państwo polskie powinno cos z tym zrobić. A póki co wielkie dzięki dla RDI za dbanie o dobre imię Polski i Polaków.

 36. Mathilda mówi:

  This particular term “polish camps” is an obvious HISTORICAL LIE , which EQUATES ❗️.. PERPETRATORS with VICTIMS and even more … bears Holocaust’s denial of real murders when spreading FAKE NEWS and HATE …. that SEEMS (!) to be BASED ❗️ ON spreading ANTI-POLISH BIAS..

  Repeated lie is like a repeated over and over TV commercial to be memorized by the viewers and seen as something real/true. It is why I demand to remove this shameless,slandering lie in such terminology which recently (and because that protests against such lie were neglected in the last ) more and more has been repeated in manipulative manner to harm Polish People by using HISTORICAL LIE, based on hate and building more hate towards the most victimized, heroic Polish Nation.
  Should total ignorance be passed to young generation as a true in spite that it is slander and historical LIE????

 37. Mathilda mówi:

  This particular term “polish camps” is an obvious HISTORICAL LIE , which EQUATES ❗️.. PERPETRATORS with VICTIMS and even more … bears Holocaust’s denial of real murders when spreading FAKE NEWS and HATE …. that SEEMS (!) to be BASED ❗️ ON spreading ANTI-POLISH BIAS..

  Repeated lie is like a repeated over and over TV commercial to be memorized by the viewers and seen as something real/true. It is why I demand to remove this shameless,slandering lie in such terminology: that recently (and because that protests against such lie were neglected in the last ) more and more has been repeated in manipulative manner to harm Polish People by using HISTORICAL LIE, based on hate and building more hate towards the most victimized, heroic Polish Nation.
  Should total ignorance be passed to younger generation in spite that it is slander, fake, and historical LIE?

 38. Włodzimierz Łukoszyk, jr. mówi:

  Dziękuję RDI za tak jasną i stanowczą odpowiedź na pomówienia Polski i Polaków przez p. Bernarda. Niestety, wydaje mi się, że to jeszcze jeden z Amerykanów kupiony przez antypolskie lobby. I niestety, obawiam się, że tylko czekać jak wypłyną żądania odszkodowań za Holokaust….

 39. Janusz B. mówi:

  Po co pisac i kompromitujących zachowaniach prezydenta Roosevelta nt. niemieckich mordow na Zydach czy stanowiska amerykańskiej opinii publicznej przed wojna, gdzie 71% społeczeństwa w USA bylo przeciwko imigracji prześladowanych niemieckich Zydow. Latwiej mu ewidentnie idzie powtarzanie antypolskich bredni. Bernard is a typical undereducated biased
  moron.

 40. Jan Musialski mówi:

  Dziekuje autorom listu.

 41. Dorota Szwaja mówi:

  Moj dziadek zginalw niemieckim obozie Buchenwald.Zostal aresztowany podczas pracy- byl maszynista pociagu,- wywozil ze Skarzyskiego Hasagu amunicje i bron ,ktorej czesc rzucal w krzaki po wyjezdzie z Hasagu,to byla pomoc dla partyzantow z AK ,ktorych na terenie kieleckiego bylo bardzo duzo i duzo akcji zbrojnych.
  Drugi dziadek i jego brat ,Stryjek ukrywali pol roku Zyda ,ktoremu ostatecznie udalo sie przezyc i uciec do Amerykii.Zydprawdopodobnie po ucieczce doniosl na stryjka ,ktory dzialal w AK ,bo na drugi dzien po Stryjka przyszlo NKWD,.Efektem byl trzyletni pobyt w syberyjskich gulagach i na Kolymie.
  NIE ZYCZE SOBIE ,zeby pan pisal o wspoludziale Polakow w Holocauscie i kolaboracji ,bo sa to wierutne klamstwa bastawione na wybielanie bandyckuego narodu niemieckiego

 42. Marmara mówi:

  Jack dobra rada! Zajmij ty się lepiej służbą zdrowia w Georgii a nie historią polski której nie znasz lub którą celowo fałszujesz!

 43. Andrzej Banaś mówi:

  I fully support the letter sent by “Reduta” to Mr. Bernard.
  W pełni popieram list “Reduty” skierowany do pana Bernarda.

 44. Piotr Myslinski mówi:

  Dear Mr. Bernard,

  Your unfortunate and inappropriate remarks on the Polish collaborators and the Polish concentration camps in particular are absolute distortion of historical truth. Please be so kind as to remove them from your article “Thoughts on Confederate monuments in Georgia” as soon as you can.

 45. Adam Wesolowski mówi:

  It would be good for Mr Jack Bernard to check some well known historical facts:
  *the mostpart of all “rightous among nations” identified as heroic defenders of jews by Yad Vadshem are ethnic polish people – this, in spite of a death penalty for any polish help towards jews, uniqually enforced by german occupant in Poland.
  *for more than 700 years, Poland has offered for jews, who were subject for pogroms and descrimination in all western countries, a safe haven to live in. Why was it at all possible? Has it something to do with polish culture and religion? Maybe it would be worthwole to ask Jonny Daniels, the founder of the “From the depth” foundation?
  *on the soviet occupied polish territory, the polish citizen of jewish origin have played an infamous role of collaborators with the communist regime, sanding polish ethnics to death, or entire polish families to Siberia. Are there any jewish “rightous among nations” who risked their life for helping their polish neighbours? No? Why not?
  These are some of the historical facts recommended for Mr Jack Bernard to study, to help his ignorance.

 46. Halina mówi:

  Trzeba zawsze pisać, że były to “niemieckie obozy koncentracyjne” , w których mordowani byli Żydzi i Polacy. Natomiast P. Jacek Bernard powinien przeprosić Polaków za znieważenie i kłamstwo historyczne.

 47. ALICJA K. mówi:

  zastanawiam sie czy te setki jadowitych komentarzy o kolaborujacych Polakach i polskich obozach koncentracyjnych wynikaja z totalnej niewiedzy czyze zlej woli i wlasnie antypolonizmu,To straszne! a swoja droga Niemcy wczesnie po II wojnie zaczeli poprawiac historie piszac wszedzie gdzie sie dalo o POLSKICH OBOZACH, I TERAZ ZBIERAMY WSZEDZIE SKUTKI TEGO.

 48. jerry keska, USA mówi:

  Prawda jest oczywista, ale zawsze ja trzeba podkreslac, szczegolnie jezeli ktos twierdzi odwrotnie. Szczegolnie nalezy pamietac, ze w tym szalenstwie jest metoda – przepisywania historii, w tym przypadku swiatek niemiecki i pewne odlamy Zydow, korzysta z braku wiedzy na temat historii Polski i pisze o takich banalach jak “Polskie Obozy Koncentracyjne”, itp. Najgorsze jest to, ze wiele ludzi w to wierzy, a Polska, z takich czy innych powodow, zaniedbywala ten problem przez wiele pokolen. Nalezy zatem korzystac z kazdej okazji i prostowac falszywe stwierdzenia. Nie nalezy ignorowac rowniez stwierdzen lokalnych niedouczonych politykow z
  Partii Republikanskiej jak Jack Bernard i korygowac ich. To jest jego adres emailowy; bernard_jack@hotmail.com

 49. Barbara wilinska mówi:

  To jest celowe dzialanie, I to nie robi narod story to stworzyl chociarz napewno im to pomaga sie wybielic To robi 3 wrong Polski ktoremu nasz kraj bardzo mu sie podoba Wszyscy chyba wiedza Kim jest 3 wrog! Maja pieniadze z wyludzen I osmieszaja nasz prized calm Swiatem !

 50. Jacek Patykowski mówi:

  Oczywistym jest, że to celowe dokładnie przemyślane działanie szkalujące Polskę. Należy się koniecznie domagać sprostowania i przeprosin. Nasuwa się pytanie czy będzie jakikolwiek odzew? Jestem w tej sprawie sceptykiem.

 51. Krystyna Miller mówi:

  It is so tragic and offensive to Polish nation, that people in the position of forming opinions choose to spread such false information about the World War 2. Is it coming from lack of knowledge or an agenda? In whose interest is it to try to blacken Polish image? Surely some Germans would love to share the responsibility for the atrocities of the Second World War and other people who presume they were the only ones that suffered and some others will take any opportunity to act against today’s Poland for political reasons.
  Let’s never give up the peaceful fight for truth!

 52. Wizjan mówi:

  A dlaczego tym razem nie mamy mozliwosciwyslania kopii listu po angielsku do Jacka ?

 53. Adam Bandura mówi:

  Zasługujecie Państwo na wielkie uznanie za Waszą dbałość o dobre
  imię Polski i Narodu Polskiego w świecie. Macie moje poparcie.

 54. Bardzo dziękujemy RDI za walkę w obronie prawdy oraz dobrego imienia Polski i Polaków.

 55. I wonder how much Jack Bernard was paid by “unidentified forces”

 56. Małgorzata Dymek mówi:

  Dzięki że dbacie o prawdę i stajecie w obronie dobrego imienia Polski.
  Bardzo dobry list i ciekawa jestem czy ten pan przeprosi za to szkalowanie naszej Ojczyzny.

 57. I sent Mr. Jack Email and wrote letter to Georgia Governor also about former public figure spreading lies,

 58. Jack mówi:

  he is Russian agent

 59. Agata McGowan UK mówi:

  GERMAN CONCENTRATION CAMPS . Germans occupied Poland and Jews in Poland where Polish citizens so technically Germans killed most of Poles SHAME ON YOU for ignorance .

 60. tylkoPrawda mówi:

  Typowo żydowska praktyka: prowokacja, wycofanie chyłkiem, kolaboracja z okupantem by później wskazywać i obwiniać innych a z siebie robić ofiarę.
  Należy odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego od wieków nikt “nie lubi Żydów”…(?)

 61. mirpap mówi:

  Brak adresu mail – gdzie to wysłać.. Proszę o lepsze gotowce.

 62. Teresa Mazur mówi:

  Dość tych kłamstw.

 63. Teresa Mazur mówi:

  Dość tych kłamstw

 64. Teresa Mazur mówi:

  Kłamstwo należy piętnować. Popieram list.

 65. gregg mówi:

  nie trzeba im odpowiadac tylko pisac prawde o zydach ze kolaborowali z hitlerem na wymordowanie sami siebie .hitler chcial zeby sie wykupili z oswiecimia ale ammerykanscy zydzi sie na to nie zgodzili.wiec kto wiecej zydow zabil podczas wojny najlepiej wiedza sami zydzi.i dlatego chca sie z nami tymi mordami podzielic. zaproscie pania doktor kurek to wam wszystko opowie o prawdzie o zydach. co to wam da ze odpiszecie na jego klamstwa teo nikt juz nie czyta. musicie jak zydzi wyprzedzac takie artykuly i pisac swoje,bo jak nie to do koca dni polski i polakow beda nas szkalowac.napiszcie tez o zydach zbijajacych zydow oraz palestynczykow. zaraz ich ruszy a nie piszecie sprostowania. czas wyciagnac palca z dupy i wziasc sie naprawde do roboty. czyli nie obrony tylko prawda na zydow od razu im rura zmieknie

 66. Rafał Potwornicki mówi:

  Byli -niestety- polscy kolaboranci tzw. szmalcownicy.
  Tak jak byli ubowcy i partyjni. Teraz są sami święci.
  I w ramach tego samego “wyświęcania” – znikają niemieckie, a pojawiają się polskie obozy koncentracyjne.
  A wystarczy pokazać izraelskie obozy dla Palestyńczyków, jakie są obecnie i myślę, że po tym “wyświętacze” zamkną swoje mordy.
  Bardzo dobrze, że działacie. Pozdrawiam RDI.

 67. pawel mówi:

  Tak dalej Reduto….

 68. Danuta Sawtell mówi:

  To jest skandal. Domagam sie sprostowania nieprawdziwych informacji o Polsce w tym artykule oraz przeprosin. Nie zgadzam sie na szkalowanie dobrego imienia Polski i Polakow! Prosze nie tworzyc ‘nowej’ historii. Historia oparta jest na faktach. Jesli nie posiada sie rzetelnej wiedzy w jakims temacie, nalezy sie doedukowac. No, chyba ze to nie byla przypadkowa pomylka…

 69. Andrzej Siemionow mówi:

  15-go wysłałem komentarz. Niestety “niewidoczny”

 70. Tadeusz Lazar mówi:

  To wojna hybrydowa przeciwko Polsce.
  It is an information war against Poland.

 71. Alexandra Holownia mówi:

  Umm…. Mr Jack Bernard, Why are you doing this, my dear ?
  False information costs money. You know very well, that -polish concentration camps – is not correct name. How much did you get for this lie? This is the scandal, that you are allowed still writing and publishing ?

 72. Janusz Rębielak mówi:

  Tekst bardzo dobry i w pełni ten list popieram.

 73. Robert Wysocki mówi:

  Cisną mi się słowa niecenzuralne w stronę p. Jacka. Ale pomińmy to i spokojnie tłumaczmy, gdyż jest trochę ludzi niecałkowicie inteligentnych lub celowo piszących brednie na temat historii Polski. Jednym trzeba współczuć, innych prostować. Bardzo dobry list go p. Jacka. Pozdrawiam.

 74. maria borowicz mówi:

  Mr Bernard
  I am sure you are aware of the fact that ignorance is the basis of all evil. I suggest you read up on the truth and history before you write articles which are full of lies and which can only hurt people who suffered because of WWII…or did you intentionally try to hurt us, the Polish people who survived those horrors and still live with the memories?

 75. Kaliszanin mówi:

  Takie są rezultaty, jak ignoranci (lub świadomi kłamcy) wypowiadają się w kwestiach historycznych naświetlanych przez kłamców pokroju, pożal się Boże Grosa.
  Profesorku poucz się nieco, poczytaj obiektywnych źródeł i dopiero zabierz głos. Póki co przeproś Polaków za ewidentne kłamstwa. Kolaborantami Hitlera byli twoi ziomkowie, gdy nie wpuścili do portu statku z żydowskimi uciekinierami i amerykańscy żydzi, którzy nie zrobili nic, by ratować swych współplemieńców.

 76. Bogdan Pietrzak mówi:

  Dziękuję

 77. Wojciech Krawczyk mówi:

  Kłamstwa należy prostować. Popieram list wystosowany do Jacka Bernarda.

 78. P.J. Ilukowicz mówi:

  A gdy chciałem sobie obejrzeć oryginalny artykuł na stronie http://www.redandblack.com
  to uczęstowali mnie takim oto komunikatem:

  “451: Unavailable due to legal reasons

  We recognize you are attempting to access this website from a country belonging to the European Economic Area (EEA) including the EU which enforces the General Data Protection Regulation (GDPR) and therefore access cannot be granted at this time. For any issues, contact webmaster@randb.com or call 706 433-3000.”

  Wielki Brat już czuwa. Nawet z sieci tora nie dałem rady… (ale też nie bardzo się nie starałem, “fruk im w rzętak” mówiąc Zajdlem.

 79. Julia mówi:

  Dziękuję Reducie za jasne i klarowne wyjaśnianie ignorantowi tak prostych faktów. Obawiam się jednak, że to nie ignorancja powoduje publikacje kłamstw. Jest to podłe, świadome i w pełni perfidne, anypolskie działanie, mające rzucić na Polaków odium zbrodni, aby oczyścić Żydów z podłych ,wojennych czynów wobec swojego narodu w czasie wojny, a po wojnie ,wobec polskich bohaterów z komunistycznych zbrodni. Polska powinna stworzyć jednostkę specjalną do zadań specjalnych, aby ścigać i karać antypolskich kłamców.

 80. A.J. mówi:

  Powracająca fala, powracający bumerang, odgrzewane kotlety. Nic nowego – ciągle to samo. Od dłuższego już czasu!!! Ten pan to Polak czy obcokrajowiec? Niech dobrze nauczy się historii Polski.

 81. Bel-ina mówi:

  Amerykanom zapewne niewiele mówi , niestety, nazwisko Jana Karskiego i Jego misja w USA (vide Barack Obama), dlatego informacja o emisariuszu AK , musi zawierać trochę konkretów: przede wszystkim (rok -1943), nazwisko ówczesnego prezydenta z którym Karski spotkał się(Roosevelt), innych ważnych osób i organizacji społecznych (w tym żydowskich) z którymi spotykał się i przekazał tragiczne informacje… ,

 82. Włodek Moskal mówi:

  Popieram protest! Każde zniesławienie Polski i Polaków winno być napiętnowane jeśli nie ma NIC wspólnego z PRAWDĄ.
  Proszę Mr Jack o sprostowanie. Przeprosiny byłyby mile widziane, jeżeli błędy w Pana tekstach były wynikiem ignorancji a NIE CELOWEGO OPLUWANIA mojego kraju.
  Z poważaniem

 83. matka polka mówi:

  Nie dość, że nas alianci wykorzystali, to drugi raz po latach oczerniają.Nie dość, że Rzeczpospolita okazała swą gościnność żydom, to po latach musi udowadniać, że nie jest wielbłądem.Nie będę uczyć swoich dzieci gościnności, ot i tyle

 84. Leszek Lilien mówi:

  Boicie się moich komentarzy?

 85. Renata Pikula mówi:

  Dobry z delikatną stanowczością list. Trzeba reagować na wszelkie kłamstwa dotyczące Polski i Polaków. Dziękuję.

 86. Paweł Płonka mówi:

  100% prawdy

 87. Rafau mówi:

  Mam nadzieję, że pan Bernard zrozumie niestosowność użytych przez siebie sformułowań. Waże, czy ten list (bardzo dobry z resztą) do pana Bernarda dotrze? Czy odbierze go i przeczyta? Czy jest możliwość osobistego wysłania takiego listu do pana Bernarda?

 88. Jan mówi:

  Trzeba pisać protest do autorów oraz mediów które takie nieprawdy puszczają.Musimy znać ich adresy mailowe oraz pismo które będziemy wysyłać.

 89. Marek geograf mówi:

  Przypominamy, że dopiero po podbiciu Polski i zagarnięciu miasta Oświęcim przez Niemców Hitlera w 1939 roku – po wojnie obronnej Polski przed Niemcami Hitlera w 1939 r. i po niezapowiedzianym, zdradzieckim ataku Rosji Stalina na Polskę w 1939 r. – Hitler i Niemcy włączyli Oświęcim do III Rzeszy Niemieckiej i utworzyli tam niemiecki obóz KL Auschwitz. Nawet nie na terenie tzw. Generalnego Gubernatorstwa rządzonego przez Hansa Franka z Niemiec Hitlera. Tylko do III Rzeszy Niemieckiej. Nawet oficjalnie był na terenie III Rzeszy Niemieckiej a nie nawet w Generalgouvernement, GG, General Government Hansa Franka.

 90. patriota mówi:

  Dziękuję Reducie za wyjaśnianie kłamcy jego przekrętów. Czy Jest to świadome i w pełni perfidne, anypolskie działanie, mające rzucić na Polaków oszczerstwo, aby oczyścić Żydów z podłych ,wojennych czynów wobec swojego narodu w czasie wojny, a po wojnie ,wobec polskich bohaterów z komunistycznych zbrodni. Popieram poprzedniego rozmówcę – Polska powinna stworzyć jednostkę specjalną do zadań specjalnych, aby ścigać i karać antypolskich kłamców.
  Jeszcze jedno – czy już przygotowali całe prawo do kneblowania nam ust w internecie by nas inwigilować, wyłapywać jako niepokornych, niewygodnych i antysystemowych przeciwników i osadzać w obozach odosobnienia.

 91. Maciej mówi:

  Czas by takim osobom zakładać sprawy w sądach. A wygrane kwoty wykożystywać do obrony imienia Polski.

 92. Maciej mówi:

  To jest właściwy moment aby bardziej stanowczo odpowiadać na takie ataki.

  Czas by takim osobom zakładać sprawy w sądach. A wygrane kwoty wykożystywać do obrony imienia Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *