Oszczercza relacja amerykańskiej fundacji w Jerusalem Post

Reagujemy na oszczerstwa założycieli amerykańskiej fundacji, którzy przygotowali zawierającą wiele przekłamań relację z wizyty blisko 100 filantropów i naukowców w miejscach zagłady Żydów m.in. w Polsce. Relacja została opublikowana m.in. na łamach Jerusalem Post.

W czerwcu br. ok. 100 amerykańskich filantropów i naukowców odwiedzało miejsca zagłady Żydów w czasie II wojny światowej w 6 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polsce. Organizatorem wyjazdu było amerykańskie małżeństwo żydowskiego pochodzenia, Adam i Gila Milstein, założyciele Fundacji Rodziny Milstein.
Z wyjazdu powstała relacja, która poza stroną fundacji, opublikowana została na stronie Jerusalem Post oraz portalu frontpagemag.com. Relacja zawiera wiele nieścisłości i przekłamań i jest wręcz obraźliwa dla Polski i Narodu Polskiego, ustawionego w szeregu z innymi narodami, kolaborantami Nazistowskich Niemiec. Problem jest o wiele poważniejszy, kiedy weźmie się pod uwagę treści jakie mogły być przekazane blisko 100 wpływowym w USA osobom.

Warto podkreślić, że Państwo Milstein są emerytowanymi oficerami izraelskiej armii (Adam brał udział w Wojnie Jom Kippur – wojnie Izraela z koalicją Egiptu i Syrii). Na uwagę zasługuję również misja fundacji, która „ma wzmocnić państwo Izrael, ojczyznę narodu żydowskiego i jej szczególne związki ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki; oraz zapewnienie szczególnego pokrewieństwa z Państwem Izrael młodym i przyszłym żydowskim pokoleniom”.

Reduta Dobrego Imienia odniosła się do fałszywych tez artykułu w liście do autorów, który można przeczytać poniżej, jak również w wersji w języku angielskim.

W tej chwili oczekujemy na sprostowanie fałszywych informacji przez autorów i redakcje. Będziemy Państwa informować o rozwoju sytuacji.

Szanowni Państwo!

Jerusalem Post opublikował ostatnio Państwa artykuł – relację z podróży do miejsc zagłady Żydów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – zatytułowany “FROM AUSCHWITZ TO AMERICA: LESSONS FROM EUROPE’S KILLING FIELDS”, który został przedrukowany w innych mediach elektronicznych. Niestety artykuł zawiera wiele nieścisłości i przekłamań i jest wręcz obraźliwy dla Polski i Narodu Polskiego, ustawionego w szeregu z innymi narodami, których postawa w czasie II wojny światowej była przeciwna do polskiej. Ciężar oskarżeń jest tym większy, że jak Państwo informujecie, towarzyszyła Państwu grupa 100 „filantropów i naukowców”.

Dlatego należy zakwestionować i sprostować następujące tezy.

„Auschwitz-Birkenau został zbudowany w jednym celu: aby wykorzenić ludność żydowską i cygańską.”

Polska była pierwszą i jedną z największych ofiar II wojny światowej dwóch totalitarnych reżimów – nazistowskich Niemiec i komunistycznego Związku Sowieckiego.

Obóz zagłady Auschwitz był początkowo przeznaczony dla Polaków. Transporty Polaków do Auschwitz ruszyły w połowie czerwca 1940 r. na długo przed rozpoczęciem zagłady Żydów. Niemcy najpierw przystąpili do eksterminacji Polaków, a następnie społeczności żydowskiej (decyzja zapadła na konferencji w Berlinie – Wansee w styczniu 1942 r).

150 tysięcy obywateli narodowości polskiej było uwięzionych w Auschwitz, z których połowa została zamordowana. Pominięcie ich w swojej opowieści jest przede wszystkim lekceważeniem win rzeczywistych sprawców, ale także dotkliwą krzywdą dla pomordowanych i ich rodzin.

Ponadto, dlaczego obraz zagłady Żydów sprowadzacie Państwo jedynie do Auschwitz? Niemcy przeprowadzali masową eksterminację Żydów w wielu obozach i gettach żydowskich, a bodaj największej masowej egzekucji dokonali 3.11.1943 r. w obozie na Majdanku (Lublin), gdzie przy dźwiękach muzyki rozstrzelali ponad 18 tys. Żydów (w tym często całych rodzin).

„Polska, gdzie setki tysięcy rodzin żydowskich zostały rozstrzelane przez plutony egzekucyjne, ponieważ ich nieżydowscy sąsiedzi współpracowali lub dołączyli do Niemieckiej Machiny Śmierci.”

Polska nigdy nie współpracowała z Nazistowskimi Niemcami.

W przeciwieństwie do innych krajów okupowanych przez Niemcy (włączając te, które odwiedziliście), w okupowanej Polsce nigdy nie było dobrowolnych politycznych czy wojskowych struktur kolaborujących z Hitlerem. Przeciwnie, powstało Polskie Państwo Podziemne – największy w Europie ruch oporu posiadający rozbudowane tajne struktury polityczne i wojskowe, których celem była walka z hitlerowskim okupantem.

Polska była jednym z nielicznych krajów okupowanej Europy, w którym za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Niemcy zabili kilka tysięcy Polaków, którzy pomagali Żydom. Symbolicznym przykładem jest polska rodzina Ulmów z Podkarpacia, która przez ponad rok ukrywała w swoim domu ośmioro Żydów. Cała rodzina została za to rozstrzelana przez Niemców (ojciec, matka w siódmym miesiącu ciąży i ich sześcioro dzieci w wieku od 2 do 8 lat). Za pomoc Żydom Niemcy zabili też wiele innych polskich rodzin – Baranków, Janusów i Madejów, Kowalskich, Kurpielów, Łodejów, Olszewskich itd. Polacy pomagający Żydom byli wywożeni do obozów zagłady, rozstrzeliwani, wieszani, torturowani i paleni żywcem. Niemcy dokonywali też pacyfikacji polskich wsi w wyniku których zamordowano tysiące Polaków. Te egzekucje i masakry miały zastraszyć polskie społeczeństwo i zniechęcić do pomagania Żydom.

Setki tysięcy Polaków z narażeniem własnego życia pomagały Żydom przetrwać wojnę i Holokaust. Polacy stanowią największą grupę w gronie „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”, czyli obywateli różnych państw, którzy ratowali Żydów w czasie Holokaustu. Ten zaszczytny medal – nadawany przez izraelski instytut Yad Vashem – otrzymało ponad 6700 Polaków, tj. 25% wszystkich Sprawiedliwych. Niektórzy historycy uważają, że co najmniej 100 tysięcy Polaków zasługuje na to odznaczanie.

Podobnie jak w innych państwach, także w okupowanej Polsce zdarzały się w czasie wojny przypadki haniebnych zachowań wobec Żydów, ale był to margines w skali całego polskiego społeczeństwa. Przykładem mogą być tzw. szmalcownicy, którzy wymuszali okup na ukrywających się Żydach i pomagających im Polakach albo donosili na nich za pieniądze i inne korzyści do niemieckich władz okupacyjnych. Zjawisko szmalcownictwa istniało we wszystkich krajach okupowanej Europy. Szmalcownictwo było karane śmiercią przez Polskie Państwo Podziemne (wyroki wydawały podziemne sądy, a wykonywali je żołnierze Armii Krajowej).

W czasie wojny zdarzały się też haniebne zachowania Żydów w stosunku do innych Żydów i Polaków.

Również część Żydów była szmalcownikami. W gettach istniały żydowskie organizacje kolaborujące z Niemcami, np. infiltrujące żydowskie i polskie organizacje podziemne (w tym te niosące pomoc Żydom), organizujące wywóz Żydów do obozów zagłady itp. Były to Judenraty, Jüdischer Ordnungsdienst (policja żydowska), Żagiew, tzw. Trzynastka itp. Na polskich ziemiach okupowanych przez Związek Sowiecki było też wielu Żydów, którzy kolaborowali z komunistami (m.in. denuncjowani Polaków, którzy w wyniku donosów byli mordowani lub zsyłani do sowieckich łagrów).

„Polska, (…) która jest zaangażowana w zaprzeczaniu Holokaustowi i granie antysemickimi stereotypami”.

Polska nigdy nie zaprzeczała i nie zaprzecza Holocaustowi. Dlaczego mielibyśmy to robić, skoro także Polacy byli jego ofiarami?. Nowelizacja ustawy uchwalona na początku 2018 roku miała na celu edukację i przeciwdziałanie zniesławianiom oskarżającym państwo polskie i Naród Polski o współpracę z Nazistowskimi Niemcami np. poprzez używanie oszczerczego sformułowania „polskie obozy” zamiast „niemieckie obozy” którym próbuje się przenieść odpowiedzialność za zbrodnie z kata na ofiarę. Na to nie może być zgody i wierzymy że podpisanie wspólnej deklaracji premierów Polski i Izraela przyczyni się do podjęcia wspólnej walki z wszelkimi próbami fałszowania historii.

Polska nigdy nie była i nie jest antysemicka. Przed II Wojną Światową zamieszkiwała ją populacja 3 milionów Żydów – największa w Europie. Jak nigdzie indziej znaleźli tu bezpieczeństwo, warunki wzrostu i rozwoju swojej kultury. Zdarzały się przypadki sporów etnicznych, ale miały one podłoże ekonomiczne, a nie narodowe lub religijne, i podobnie jak w czasie II Wojny Światowej, były marginalne.

W obecnych czasach nawet jeżeli poszczególni Polacy prezentują postawy określane jako antysemickie, to są one odpowiedzią na szerzący się w wielu środowiskach żydowskich jaskrawy antypolonizm. O tym problemie także była mowa w deklaracji podpisanej przez premierów Polski i Izraela.

Dzisiaj Polska jest również jednym z najbezpieczniejszych miejsc dla Żydów. Ambasada RP w Tel Awiwie wydała 2665 paszportów w 2016 r., Natomiast w 2017 r. liczba ta wzrosła do 3,530. Jeśli Polska nie jest już bezpiecznym krajem dla Żydów, jak przypuszcza wielu ludzi, skąd bierze się tak wielkie zainteresowanie naszym krajem?

Jak zapewne doświadczyliście podczas podróży w Polsce, Żydzi nie potrzebują eskorty policyjnej. Różne żydowskie festiwale, imprezy i uroczystości (np. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie i Warszawski Festiwal Singera) są bezpieczne i cieszą się ogromną popularnością, nie tylko wśród odwiedzających Żydów, ale także wśród Polaków i gości z innych krajów. Podobne wydarzenia wyglądają inaczej w wielu krajach europejskich. Nikt nie kpi z religijnych obyczajów Żydów. Wręcz przeciwnie, są szanowane i często uczestniczą w nich władze państwowe. Znajdują się tu także liczne muzea poświęcone kulturze i historii żydowskiej, takie jak Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Auschwitz-Birkenau i Muzeum Getta Warszawskiego (które wkrótce powstanie), a także kawiarnie, sklepy, edukacja centra i synagogi – żadna z nich nie musi codziennie ścierać obraźliwych sloganów ani graffiti.

W związku z powyższym domagamy się o sprostowanie informacji w mediach, które opublikowały przygotowaną przez Państwa relację.

List w języku angielskim

Dodaj do zakładek Link.

32 odpowiedzi na „Oszczercza relacja amerykańskiej fundacji w Jerusalem Post

 1. Bielik Leszek mówi:

  Opuśćcie okupowaną od 1948 roku Palestynę a wtedy możemy podjąć rozmowy i prowadzić 73 lata po wojnie jakieś badania, których zapewne nie robiliście a mianowicie czy robiliście badanie komina obozowego od środka aż po wylot ? Jeśli nie, będziemy agitować o pozwolenie na takie badania, wręcz zwołamy referendum narodowe w tej sprawie, tylko czy Niemcy się zgodzą bo to ich obozy a Unia wyda dyrektywę w tej sprawie to nie wiadomo !

 2. Danuta Land mówi:

  Popieram obrone Polski i jej obywateli ktorzy cierpieli w czsie 2 wojny swiatowej

 3. Ewa Hammer mówi:

  Excellent letter. Factual and informative. How can we publicize it more generally in the US, where misinformation and ‘fake news ‘ abounds? You should provide a link to post to social media.

  • Bolek Chrobry mówi:

   Ewa,
   By September we will have an active organization, Media Watch, which will deal with all anti-Polish attacks in the eastern Part of the US.

   It will be a member of the Polish American Congress of Maryland/Virginia.

   Unfortunately, no one in Poland wants to expose Polish journalists who write 10s of antipolish articles monthly under the umbrella of Gazeta Wyborcza.

   In Poland, very few people want to deal with them. There is no list of these people to which we in the West can refer to and learn what to expect from whom.

   Politically, these people support Plaforma Obywatelska made up mostly of remants of judeocommunists, as Michnik defined them, or their children.

   They despise ethnic Poles for their adherence to Catholicism, tradition and truth.

   One Polish journalist who is helpful to us in the States is Alexandra Rybinska. She frequently exposes Polish journalists who write antipolish articles for the press outside of Poland.

   I do not believe that these attacks will stop, unless Gazeta Wyborcza ceases to exist.

 4. Malinowski mówi:

  Mimo podpisu Trumpa Judeopolonia nie powstanie a zadziala prawdziwy holokaust wymyslony przez przemysl zarabiania pieniedzy
  sami sobie ukrecili na siebie bat – czekam jak zaczna ich exterminowac i wypedzac z Ameryki jak to mialo miejsce pare razy w historii.

 5. Ja.Mazurkiewicz mówi:

  Potrzebna jest tylko dobra wola do poszukiwania prawdy.Rodzice mówili mi, że z Żydami zawsze był jakiś kłopot z braku dobrej woli

 6. Adam Bandura mówi:

  Zaprezentowne stanowisko Reduty Dobrego Imienia jest jak najbardziej prawidłowe i słuszne. Zastanawia mnie jedynie zbyt łagodne traktowanie postawy osób i instytucji przekazujących publicznie kłamliwe opinie o Polsce i Polakach z czasów II wojny światowej, szczególnie w odniesieniu do diaspory żydowskiej. Kiedy dojdzie ze strony polskiej do pokazowego procesu cywilnego o zniesławienie? Takie łagodne wezwania do sprostowania kłamstw i pomówień nie przynoszą, poza chwilowymi, żadnych trwałych efektów.

 7. Lech Galicki mówi:

  Skandal. Brakuje słów, ponieważ obrażanie Polski i Polaków – kraju i narodu najbardziej wobec Żydów, na przestrzeni wieków, sprawiedliwego wśród nacji świata, dających Izraelitom schronienie przed pogromami w Europie i Azji na polskiej ziemi i wśród społeczeństwa Królestwa i Rzeczypospolitej Polskiej – to więcej niż niewdzięczność, to szatański gest odpłacania złem za dobro. Dlaczego? Why? Jaki tego jest cel Narodzie Wybrany, czy też może plemię żmijowe?

  • Janko mówi:

   Cytat z Ewangelii (Ez 2, 2-5)
   Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach.
   Nic w tym roszczeniowym, plemieniu żmijowym do dziś się nie zmieniło. Obecnie morduje bez żadnych wyrzutów sumienia sąsiadujący z nimi Naród Palestyński, a za wykonanie zdjęcia żołnierza Izraelskiego strzelającego do Palestyńczyków grozi kara 10 lat więzienia.

 8. dfryszkowska mówi:

  Zgadzam sie calkowicie z powyzszym wyjasnieniem

 9. Franciszek mówi:

  Naród Żydów jest wybranym przez BOGA. Nie wolno nic złego mówić nawet o złym i grzesznym Żydzie.
  Tylko co z Dobrą Nowiną?

 10. Slawomir Antonowicz mówi:

  Moja babcia, Wanda Zadorecka, nauczycielka jezyka polskiego z Wadowic, zginela w Oswiecimiu w 1944 roku. Nie byla Zydowka. Postepowanie Zydow w ciagu ostatnich tygodni sprawilo, ze stracilem cala sympatie do Narodu Zydowskiego, jaka mialem.
  I sadze, ze stalo sie to bezpowrotnie. Zdaje sobie sprawe z tego, ze majac poteznych i bogatych przyjaciol w USA, wogole nie przywiazuja do tego wagi. Zeby sie jednak kiedys nie obudzili z reka w nocniku zdziwieni, ze nikt im nie chce pomoc. Stare przyslowie mowi, jak sobie poscielesz, tak sie wyspisz. I zycze wam tego z calego serca.

 11. Dan Mrozek mówi:

  Adam i Gila Milstein reprezentuja typ ludzi, ktorym prawda
  i obiektywizm sa zupelnie obojetne. Jedyne co jest dla nich
  wazne to jest nienawisc do Polski Polakow.

 12. Tomasz J. mówi:

  Mój dziadek w 12 września 1940 r. został zamordowany w obozie koncentracyjnym w Mauhausen-Gusen. Wówczas byli tam przetrzymywanie prawie wyłącznie Polacy. Czy przez to był to polski obóz? A może jednak austriacki, bo leży na terenie Austrii? A w ogóle to nie ma problemu tego obozu, bo już po nim niedługo nie będzie ma śladu.

 13. Krzysiek mówi:

  Każda taka manipulacja ma swój , a tym celem zapewne są przyszłe roszczenia w stosunku do Polski. Jak nisko trzeba upaść żeby tak zakłamywać historie.

 14. I will write to those offending our country

 15. Andrzej Wiśniewski. Kanada mówi:

  Państwo Milstein, Żydzi Polscy oczywiście i oczywiście jako wolni ludzie nie poczuwają się do niczego złego. Są Polakami-Żydami i mają oczywiście przebywać w Polsce. Ilu Żydów-Polaków będziemy tolerować jeszcze? Bo mają $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$??

 16. Andrzej Wiśniewski. Kanada mówi:

  Polacy, którzy upadliście. Podnieście się z tych kolan.

 17. Andrzej Wiśniewski. Kanada mówi:

  POLACY, na kolana nie można upaść. Kolana, to nie był HONOR POLAKA, POLACY, to byli jedyni walczący z Niemcami.

 18. andrzej mówi:

  To pokazuje , że informacje w tym temacie powinny mieć charakter ciągły i merytoryczny tak aby wypełniały przestrzeń i nie pozostawiały pustki we zakresie informacji. Informacje powinny trafiać do środowisk opiniotwórczych oraz do miejsc wszelkiego typu zgromadzeń w czasie organizowania szczególnych nośnych imprez. Zaprzestanie prowadzenia w tym zakresie upowszechniania informacji natychmiast wypełni przestrzeń fałszywą propagandą tworzoną poniekąd dla wywoływania fałszywej sensacji.

  • Damian mówi:

   zgadzam się,trzeba szeroko informować o prawdzie i wysłac ten list do wszystkich organizacji polonijnych i zydowskich w USA i na całym swiecie.

 19. Olga Niebieszczańska mówi:

  Zgadzam się z powyższym listem.

 20. bursa mówi:

  Bardzo dziekuje Wam, odwaznym i zaangazowanym ludziom, ktorzy walczycie o dobre imie naszego kraju.
  To powinno byc zadaniem rzadu, ale niestety, poskiego rzadu nie mamy i prawdopodobnie “sojusznicy” z lewa i prawa beda sie starali, by po raz kolejny oszukac Polakow.
  W naszej rodzinie, ciotke wsaldzili do Oswiecima za udzial w partyzantce, a wujek zginal w Katyniu. Inna ciotka zostala wyslana na Sybir. Taki byl los Polakow w czasie wojny. Protestujemy z calej mocy, przeciwko takim zydowskim cwaniaczkom, ktorzy szkaluja imie ofiar. A byly ich miliony.

 21. A.J. mówi:

  W dzisiejszych czasach każdemu można przypiąć etykietę – kolaborant, czy jest to prawdziwe, czy fałszywe! W szczególności jest to przykre jeżeli wypowiadają się na ten temat przedstawiciele Narodu Wybranego – opamiętajcie się!!! Stanowczo jest tego za dużo!

 22. Janusz B. mówi:

  Czas najwyższy zorganizować Muzeum Polskich Ofiar Komunizmu.
  Dla kazego oczywistym będzie, ze glownym eksponatem będzie
  ‘galeria’ Zydowskich Komunistycznych Mordercow. Jakiekolwiek
  listy czy wyjaśnienia do tej zgraji ich potomkow nie maja sensu.
  Ci ludzie zieja do Polakow nienawiscia. Ja to od niedawna
  rozumiem, poniewaz z malymi wyjatkami, darze ich z pewnoscia
  bardziej zarliwym uczuciem.

 23. BelIna mówi:

  Proponuję,aby Reduta Dobrego Imienia zaoferowała członkom Fundacji o której mowa, filantropom i naukowcom, wspólne poznawanie miejsc kaźni Żydów, dokonanej przez niemieckich nazistów (czyt. niemieckie państwo Hitlera), na terenie okupowanej przez nich Polski.
  Zapewne lepiej poznają okoliczności i cele tego doskonale zorganizowanego przemysłu ludobójstwa.

 24. jozefina mówi:

  Temat wzbudza silne emocje a ja proponuję nad tym postawić MIŁOŚĆ
  jaką okazał nam Pan Jezus, Który do końca nas umiłował – WSZYSTKICH.

 25. Rafał Potwornicki mówi:

  Dokończyć ekshumacji w Jedwabnem, jeszcze w tym roku!
  Ostrożnie z tą miłością do całego świata [Pani Józefino]. Uważać na cwaniaków i oszustów; tych nie brakuje – tak jak naiwnych. Takich, którzy chętnie zapłacą; chociaż nie powinni.

 26. Kazimierz mówi:

  Na razie to jest podkręcanie przymusu. Jest jedna rzecz która wywołała zaniepokojenie – ustawa reprywatyzacyjna. Nie chodzi o te kamienice w W-wie i P.G.Waltz. Chodzi o tysięce nieruchomosci przekazanych rodzinom z wiadomego miejsca (==) poprzez “pomocne” za “darmo” kancelarie tu w Polsce – na identyczne nazwiska jak w księgach wieczystych. Efekt jest taki że częsć obywateli dziś z drugim paszportem – zniknęła …… i co dalej ?

 27. Wojciech mówi:

  Proszę sprawdzić na stronie tej PARSZYWEJ FUNDACJI w jaki sposób jest przedstawiony wywiad gdyby z nimi chciało się popolemizować.
  To istny MOSSAD !!! Brakuje jeszcze nr butów i nr kołnierzyka. Gdyby im się COŚ nie spodobało może potrafią zaszczuć, bo mają konkretny namiar. Nie mówię o hejcie z mojej strony lecz o polemice, którą chciałbym przeprowadzić z tym Przemysłem Holokaustu.

 28. Bozenna. mówi:

  Trudno , nic sie nie zmieni , bo Zydzi nie maja w tym zadnego interesu , zeby przestac szkalowac Polske . —
  Ale moze — przypomniec im trzeba kto z Armia Czerwona wkroczyl do Polski i kto z zimna krwia mordowal polakow ??????
  Zydowscy komunisci w latach powojennych wydawali wyroki smierci , sprawowali wladze w wiezieniach i byli bestialsko okrutni..
  To wlasnie oni zaprowadzali razem z sowietami nowy komunistyczny porzadek ..
  W latach 1989 -tych – uciekla do Anglii prokuratorka zydowka , ktora miala sporo na sumieniu . Nie odpowiedziala za swoje zbrodnie . Ale takich spraw jest wiecej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *