Interwencja w sprawie listu nauczycieli Wielokulturowego Liceum Humanistycznego

W odpowiedzi na fałszerstwa zawarte w liście dwóch nauczycieli Wielokulturowego Liceum Humanistycznego im. Jacka Kuronia w Warszawie – Pana Sebastiana Matuszewskiego oraz dr hab. Piotra Laskowskiego przesłaliśmy pismo do dyrektora szkoły oraz do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szanowna Pani
Dyrektor
Anna Blumsztajn
Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia

Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom, która zajmuje się m.in. dbaniem o prawdę w mediach polskich i zagranicznych zwraca uwagę na liczne kłamstwa, błędy i przeinaczenia historyczne zawarte w liście otwartym jaki przygotowali i opublikowali nauczyciele z Wielokulturowego Liceum Humanistycznego im. Jacka Kuronia – Panowie Sebastian Matuszewski oraz dr hab. Piotr Laskowski.

Nie zgadzamy się z główną tezą listu, jakoby Naród odpowiadał za większość zbrodni tego świata. Z podobnych założeń co autorzy listu wyszli niejaki Karol Marks i Fryderyk Engels, twórcy komunizmu. Dla tych dwóch twórców ideologii komunistycznej państwa narodowe są całym złem, więc należy je zlikwidować. Próby wcielenia tego planu w życie zaowocowały 94 milionami ofiar, więcej niż innego lewicowego obłędu, jakim był narodowy socjalizm.

List tych dwóch nauczycieli do uczniów jest swoistym manifestem komunistycznym, wzorowanym na tego typu odezwach.

Już na samym początku, autorzy listu posłużyli się niedopowiedzeniem świadomie wprowadzając w błąd czytelników listu. Autorzy przytoczyli treść nowelizacji ustawy IPN pomijając kluczowe dla ustawy słowa, że „Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje narodowi…”. W liście odnajdziemy tylko dalszy ciąg „kto przypisuje narodowi polskiemu lub państwu polskiemu współodpowiedzialność za przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne, podlega karze.” Panowie Sebastian Matuszewski oraz Piotr Laskowski zapowiedzieli: „Będziemy tu, a także będziemy w przyszłości, łamać to prawo.” Czyżby chcieli w ten sposób dać przyzwolenie m.in. swoim uczniom do łamania prawa Rzeczypospolitej Polskiej?

Autorzy w swoich dywagacjach poruszają także kwestię związaną ze sformułowaniem naród. Po wywodzie filozoficznym w liście znajdziemy ciekawą tezę: „Pojęcie <<naród polski>> i instytucje państwa polskiego (a także wszystkie inne <<narody>> i inne państwa) są współodpowiedzialne za przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodnie wojenne”. Jeżeli autorzy posiadają taką wiedzę to zgodnie z art. 304 § 1. Kodeksu Postępowania Karnego powinni niezwłocznie zgłosić się do prokuratury. Co więcej ustawodawca w art. 118. Kodeksu Karnego wyjaśnia przypadki, w których istnieje bezwzględny obowiązek zawiadamiania organów ścigania pod groźbą orzeczenia kary do lat 3 za ukrycie wiedzy o nim w tym przypadku. Mowa o eksterminacji ludności ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, polityczną, wyznaniową lub światopoglądową.

Autorzy zrównali instytucję państwa narodowego z państwem policyjnym. W opinii nauczycieli państwo narodowe wykorzystuje pojęcie narodu aby funkcjonariusze państwa narodowego mogli sprawować kontrolę nad życiem swych poddanych i wystawiać na śmierć ludzi, których wyklucza. Tymczasem prawo narodu do samostanowienia, jest prawem człowieka, zagwarantowanym przez Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.

Chcemy odnieść się także do zarzutów dotyczących Zbąszynia. Według autorów listu to „państwo polskie – II Rzeczpospolita – zorganizowało w roku 1938 obóz w Zbąszyniu, w którym uwięziło kilka tysięcy swoich żydowskich obywateli i obywatelek pozbawionych w ekspresowym tempie obywatelstwa przez polski parlament i wygnanych z Niemiec przez hitlerowskie władze”. Tymczasem prawda jest inna. W ramach Polenaktion tzw. Akcji Polskiej, w nocy z 27 na 28 października 1938 r. Niemcy deportowali do Polski 17 tysięcy Żydów z polskim obywatelstwem. Było to szczególnie okrutne, ponieważ mieszkających w Niemczech Żydów wsadzano do zaplombowanych pociągów, by następnie w eskorcie wojska przewieźć na tereny Polski. Tym sposobem w Zbąszyniu znalazło się ok. 9 tysięcy Żydów, którzy nie byli obywatelami Polski lecz Niemiec. Polacy jednak pomogli żydowskim przesiedleńcom przebywającym w obozie przejściowym. Mieszkańcy Zbąszynia zorganizowali dwa ambulatoria, szpital, polowe kuchnie oraz stołówki, chorych przewieziono do okolicznych szpitali. Uchodźców zakwaterowano, gdzie tylko się dało. Część z nich przejęła gmina żydowska. Kilkadziesiąt osób zamieszkało w młynie braci Grzybowskich, zbąszyńskich Żydów, a kilkuset tłoczyło się w koszarach Pułku Strzelców Wielkopolskich. Krewni i znajomi z całej Polski przyjeżdżali odbierać swoich bliskich. Pomocy udzielał także Polski Czerwony Krzyż, a w Warszawie powstał komitet pomocy uchodźcom, którego ekspozytura działała w Zbąszyniu. Wsparcia udzielał także amerykański JOINT (American Jewish Joint Distribution Committee) pod kierownictwem Emanuela Ringelbluma. Kwitło obozowe życie. Założono nawet żydowski klub piłkarski, który rozegrał mecz z drużyną Obra Zbąszyń. Ostatni uchodźcy opuścili Zbąszyń przed 1 IX 1939.

Nauczyciele oskarżają rząd w Londynie funkcjonujący od czerwca 1940 że do czerwca 1942 roku nie potępiło zbrodni na Żydach. Dzisiaj już wiemy, że Polska była instrumentem w rękach aliantów i była „rozgrywana” przez swoich „sojuszników”. Nie można mieć pretensji do rządu, który był na uchodźstwie i nie miał pełnej władzy. Kraj był pod okupacją. Nie można pomijać i zapominać o bohaterach, którzy informowali aliantów o eksterminacji ludności żydowskiej. Raporty Jan Karskiego, czy Witolda Pileckiego pozostały bez echa. Skala ludobójstwa dokonywana przez Niemców była tak ogromna i nieprawdopodobna, że nie chciano wierzyć w te doniesienia.

W dalszej części listu, by potwierdzić polską bezczynność i bierność wobec Zagłady przywołano postać Szmula Zygielbojma. Dla autorów listu oraz ich intencji – bardzo niefortunnie. Otóż Szmul Zygielbojm popełnił samobójstwo w proteście przeciw bezczynności wobec ludobójstwa Żydów a nie wobec tego co sugerują autorzy listu bezczynności i bierności polskich władz na uchodźstwie.

Przypominamy, że Szmul Zygielbojm był od 1942 członkiem Rady Narodowej (sic!) Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie. Działając w Radzie, przekazywał informacje o trwającym w Polsce Holokauście. Jak to dokładnie działało? Dostawał informacje od kierownictwa Bundu (Powszechnego Żydowskiego Związku Robotniczego) i Żydowskiego Komitetu Narodowego, które następnie przekazywał Światowemu Kongresowi Żydów i Amerykańskiemu Kongresowi Żydowskiemu, licząc na wykorzystanie wpływów i środków finansowych obu potężnych organizacji, w celu wywarcia nacisku na rządy alianckie i skłonienie ich do pomocy polskim Żydom. Efektów tych działań nie było widać. Alianci nie chcieli uwierzyć w doniesienia z okupowanej Polski. Zygielbojm wysyłał także listy do prezydenta USA, Roosevelta, przemawiał na antenie radia BBC. Po upadku powstania w getcie warszawskim popełnił w Londynie samobójstwo przez otrucie się gazem w proteście przeciw bezczynności aliantów wobec ludobójstwa Żydów.

W dalszej części listu autorzy oskarżają rządzących, że używają pojęcia narodu, by oferować fałszywą „dumę”, fałszywą wspólnotę i fałszywą „ochronę”. Tymczasem podobny zarzut można skierować w stronę autorów listu, którzy używają pojęcia narodu by oferować fałszywy wstyd, fałszywą atomizację oraz fałszywe poczucie zagrożenia.

Wzywamy dyrekcję szkoły do przeprowadzenia lekcji historii z omawianego zakresu z udziałem historyków Instytutu Pamięci Narodowej oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec nauczycieli – autorów listu, którzy fałszywy i zmanipulowany obraz historii przekazują nie tylko uczniom w Państwa szkole, ale także opinii publicznej.

Reduta Dobrego Imienia
Polska Liga przeciw Zniesławieniom

Zareagowaliśmy także we francuskich mediach m.in. w Liberation, które powieliły kłamliwy manifest nauczycieli. Czekamy na odpowiedź. Będziemy śledzić rozwój sytuacji.

Dodaj do zakładek Link.

75 odpowiedzi na „Interwencja w sprawie listu nauczycieli Wielokulturowego Liceum Humanistycznego

 1. Wacław mówi:

  Wzywam do opamiętania wrogów Polski działających wewnątrz naszego kraju. Nie tędy droga , nie na tym polega wolność słowa. To jest “samowolka” z cechami kłamstwa “przemysłu holokaustu”. Każde takie wystąpienie niesie skutki poniesienia konsekwencji kłamstwa na szkodę Polski i polskiej młodzieży. Nie może pozostać bezkarne, bez ujawnienia prawdziwych celów i mocodawców fałszywych działań pseudohistorycznych.

 2. Jan mówi:

  żydówka – Anne Blumstein

  Jakie są prawdziwe nazwiska tych “nauczycieli”?

  • bang mówi:

   List nauczycieli jest wg mnie skandaliczny; niestety , dyskusja na temat “prawdziwych nazwisk” oraz pochodzenia Dyrektor Szkoły także jest poniżej poziomu człowieka kulturalnego.
   Chyba chodzi nam o walkę z kłamstwem, a nie o to jakiej ktoś jest narodowości ( religii, wyznania ,pochodzenia itd).
   Szkoda, że zamiast argumentów używamy insynuacji.

 3. Marian mówi:

  Czy nauczyciel kłamca, anty polak, może uczyć naszą młodzież?
  Wprowadzając fałszywe tezy uczą młodzież kłamstwa. Mam nadzieję, że Dyrekcja szkoły zajmie się tym tematem i wyciągnie odpowiednie działania ws tych dwóch ” nauczycieli”.

 4. Tadeusz Szostak mówi:

  Przeraża mnie ignorancja utytułowanych nauczycieli a jeszcze bardziej smuci świadomość niewiedzy i fałszywego nastawienia do własnego Państwa i Narodu, jaką absolwenci wynoszą z takiego Liceum. Dobrze, że RDI reaguje na antypolską postawę (o zgrozo) nauczycieli.

 5. jaga mówi:

  trzeb powtórzyć z naszej historii oczyszczenie publicznych pozycji z wrogów Polski.

 6. Jacek NH mówi:

  Lewacka pedagogika wstydu w natarciu. Dzisiaj antysemitą nie jest ten kto nie lubi Żydów, tylko ten kogo nie lubią Zydzi

 7. Tadeusz mówi:

  Z wrogami sie nie dyskutuje. Z wrogami sie walczy.

  Na poczatek nalezy temu gniazdu komunistow obciac wszelkie dotacje.

 8. Keluj mówi:

  To jest oczywiste plucie na własny kraj.
  To potencjalni szmalcownicy

 9. Andrzej Wojtas mówi:

  T. Masaryk,pierwszy prezydent Czechosłowacji wprowadził do języka politologii określenie ludzi pół wykształconych. Mogą oni posiadać formalne wykształcenie a nawet stopnie i tytuły naukowe i nie rozumieć istoty zachodzących procesów, Ta grupa “wykształciuchów” stanowi współcześnie jedno z głównych zagrożeń dla demokracji.

  • Bel-ina mówi:

   Tak, to jest właściwie określone. Ci ludzie nie czują przynależności ani do narodu ani do kraju, jakiegokolwiek – oni są po prostu KOMUNISTAMI w czystej postaci i szerzą tę ideologię !!!

   Czy szerzenie komunizmu nie jest w obecnych czasach zakazane ?

 10. Pod koniec Drugiej Wojny (1939-1945) Alianci zachodni wspolnie ze Zwiazkiem radzieckim rozwazali koncepcje O WINIE CALEGO NARODU NIEMIECKIEGO ZA WSZCZECIE I PROWADZENIE OKRUTNEJ WOJNY, w koncu ten pomysl zostal odrzucony, a wiec jest obledem tych przeuczonych wrogow Polski i Polakow glosic takie tezy. Kanada ani USA nie mialy zadnego szmalcownika bo zaryglowaly wrota dla uciekajacych z Europy obywateli pochodzenia zydowskiego.

 11. renika mówi:

  Przeraża mnie to w jaki sposób nauczyciele manipulują faktami Nie ma przyzwolenia na takie zakłamywanie historii.!!!

 12. Swiadome dzialanie. Ukrywanie i przekrecanie lub wrecz odwracanie oczywistych faktow historycznych jest klamstwem czyniacym wielkie szkody Panstwu Polskiemu. Bolesne jest to, ze ci ludzie dozyli dzisiejszych czasow w ukryciu bedac w rzczywistosci wrogami tego panstwa i spolecznosci wsrod ktorej zamieszkuja. Tacy ludzie, nauczajac mlodziez, wpajaja jej nienawisc do wlasnego kraju, swoich kolegow i sasiadow. Jest to zdrada kraju w ktorym sa jego obywatelami. Ludzie tacy powinni utracic prawo do nauczania mlodziezy w szkolach. Gdyby to czynili w pastwie naprawde opresyjnym, policyjnym, juz dawno znalezli by sie w wiezieniu. Tego rodzaju listy nie sa zadnym dyskursem historycznym czy akademickim ale donosem, podyktowanym nienawiscia do wolnej Polski.

 13. dr Hakenbusch mówi:

  No cóż, trudno się dziwić naszym dziadkom i babciom, że
  marzyli o tym , by oni wszyscy wyjechali na Madagaskar
  i odp…lili się od nas. Dodałbym jeszcze, skoro mowa o
  takich “geniuszach” jak Marks i Engels, że ich godnym następcą
  był Żyd francuski, niejaki JP Sartre, którego wierni uczniowie
  i doktoranci Sorbony (niejaki Pol Pot i Jeng Sary) wymordowali
  prawie połowę własnego narodu (Khmerowie). Blumsztajn, Michnik
  i Kuroń byli wyznawcami Sartra i potomkami żydowskich morderców i zdrajców.

 14. zszewczyk mówi:

  Wyrazy współczucia dla “histeryków” z Tego liceum.
  Tylko czekać, jak napiszą, ze ludność polska od lutego 1940 roku wyjeżdżała na Syberię w poszukiwaniu pracy. Jaki to Stalin był “dobry” dla Polaków.

 15. Adam mówi:

  Że też są Polacy, którzy dopisują się do fali ataków na Polskę. Ślepi i nierozumni. Już nie wiedzą co to jest prawda. Biedni ludzie…

  • Aleksander mówi:

   Panie Adamie, to nieprawda, że “nierozumnie”. Oni to starannie przemyśleli. Przecież jest to starannie wyreżyserowana ustawka. Tak, jak z owym demonstrantem przed sejmem, który położył się na ziemi, udając ofiarę represji. Chodzi o to aby sprowokować polskie władze do działań represyjnych i potem wymachiwać palmą syjonistycznego męczennika. Ale działać trzeba, jednocześnie informując opinię publiczną o przyczynach tych działań, albowiem nic bardziej nie rozzuchwala niż bezkarność. Warto by również dowiedzieć się, co myśli o tym doktorski wybryku kierownictwo szkoły i pozostała część grona nauczycielskiego.

 16. Krystyna mówi:

  Ci dwaj “nauczyciele” z jakichs powodow opluwaja Polske i Narod Polski. Rozsiewanie klamstwa tego typu powinno byc surowo karane. Powinni zostac wyrzuceni disciplinarnie ze szkoly z zakazem pracy w instytucjach ksztalcenia mlodziezy. Ludzie ci dzialaja na szkode Polski z premedytacja. Nalezy zbadac dla kogo naprawde pracuja.

 17. Jerzy Baniewski mówi:

  Popieram w pełni komentarz Wacława.
  Jerzy Baniewski

 18. Halina w mówi:

  Wielu nauczycieli w Polsce, jest niedouczonych historycznie. Na studia SN dostali się za tzw.punkty…teraz zbieramy ” owoce”. Lekarze , którzy zdobyli uniwersalną wiedzę, fragmentaryczną zresztą za nasze podatki, wyjeżdżają np. do Australii prosząc o stały pobyt na tym kontynencie. Zapominają jednak, że na studia dostali się za punkty a leczyć będą za pieniądze. Nie wyobrażają sobie, jak trudno zaistnieć tam w Australii jako dobry lekarz, który musi się baaaardzo starać, żeby prosperować… Mamy zdolnych lekarzy, leczących z pasją, poświęceniem, ale oni zostają w naszym kraju. I mają się dobrze. Podobnie jest z historykami, polonistami, …Nauczyciele ze szkoły im.Jacka Kuronia, powinni być natychmiast zwolnieni, z tej szkoły skompromitowani przed całą szkołą…i uczniami… Natychmiast.!!! Źe nie wspomnę o imieniu tej szkoły. Pani minister szkolnictwa powinna natychmiast zareagować… Powiadomić Telewizję. Nagłośnić temat… Pozdrawiam

 19. Grzegorz mówi:

  Kim trzeba być, by oczerniać własny Naród, własną Ojczyznę, a tym samym własną rodzinę?

  • Bel-ina mówi:

   Ludzie !!! To jest szkoła międzykulturowa, nie- polska !!! A Blumsztajnowie to “krystaliczni” komuniści

  • Krystyna mówi:

   No właśnie,,,
   Ciekawa jestem, co na to rodzice dzieci i młodzieży, którą uczą ci dwaj panowie. Świadomie określam ich “panowie”, bo to nie są nauczyciele.
   Jako nauczyciel nie wyobrażam sobie, żeby stanąć przed młodzieżą, popatrzyć im w oczy, równocześnie manipulując nimi – wstrętne. Jako rodzic natychmiast wypisałabym dziecko z tej szkoły.
   Krystyna

 20. Izabela mówi:

  A ja przypuszczam, że ci „ wykładowcy historii” mają swoje korzenie w głębokiej komunie i ich ojcowie, matki , dziadowie mogli być w gronie osób tworzących, budujących i utrwalających Polskę Ludową i propagandę tegoż systemu, albo też jak wielu pseudo solidarnościowców , jak TW Bolek, Frasyniuk itp. , dogadali się z komunistami przy okrągłym stole i do niedawna czerpali z systemu III RP i jej benefitów,. Ot prosta tego przyczyna, że burzy się ich świat „elyt” i każda okazja dobra jest do ataku, nawet przy pomocy obrzydliwych kłamstw.

 21. Adalbert mówi:

  Typowe dla działań tzw. ” piątej kolumny ” w okresie poprzedzającym 2 wojnę światową. Zakłamywanie historii, pseudo-filozoficzne interpretacje ustawy, która jest boleśnie, dla niektórych, jasna i dawno wyczekiwana. Chwalebne, skądinąd wzywanie wrogów Polski do opamiętania się, to wg. mnie nadaremne działanie. Uważam reakcje Reduty Dobrego Imienia za doskonały, ale na razie pierwszy krok w całym łańcuchu działań.

 22. Sumer mówi:

  Uważam, ze pisanie do : “Szanowna Pani
  Dyrektor
  Anna Blumsztajn” odniesie taki sam skutek jak pisanie “na Berdyczów”.
  Najwyraźniej, w obecnej zmasowanej nagonce lewicowego żydostwa na wszystko co polskie, gorliwe wpisywanie się “wielokulturowej szkoły” w ten polityczny amok, zaświadcza o tym, że szkoła ta absolutnie nie jest “wielokulturowa” a nazwa taka ma stanowić tylko listek figowy dla V kolumny wiadomej maści Blumsztajnów z natury nienawidzących Polski. aby plując bezczelnie jednocześnie wyciągać od Niej pieniądze na swoje utrzymywanie tak ewidentnie antypolskiej szkoły.
  Sprawa winna być bezdyskusyjna ; Państwo polskie utrzymuje tylko polskie szkolnictwo a wszelkie obce agendy niech utrzymują się same. I pani Blumsztajn, razem ze swoją kamarylą o ile nie zaczną lamentu “Aj waj ! Giwałtu !”, może wtedy pójdzie po rozum do głowy, że psa który gryzie pana ….nie utrzymuje się !

 23. Małgorzata mówi:

  Trwają nasilone próby przekłamywania i oczerniania historii naszego Narodu. Prawda jednak jest niezmienna i ocaleje, bo jest prawdą! Miejmy świadomość wilków, które przebrane i tylko przebrane za owce usiłują wedrzeć się do owczarni. Polecajmy naszą Ojczyznę Panu Jezusowi, Który miłuje swoje owce☺️
  A Wam kochani za trud stawania w obronie dobrego imienia Polski i naszych Ojców z całego serca dziękuję.

  lski

 24. Andrzej Balicki mówi:

  Z ta padlina, ktora celowo chce zniszczyc nasze panstwo, nasz narod i w imie tych torturowanych naszych slicznych dziewczyn przez nazistoiw i za czsow komonizmu i sedziow zydowskich skzujacych Polki i Polakow na wymyslone tortury i smierc nalezy ja niszcyc jak zaraze. Nasze dziewczyny brutalnie kopane w czasie plebiscytu w roku 1918-tym ku uciesze Anglikow i Francuzow. Tu nie ma miejsca na dysputy. To jest zdrada wobec tych, ktorzy poswiecajac swoje zycie wierzyli, ze przez ich meczenstwo Polska nigdy nie zginie. To jest zdrada i sprzedawanie naszego narodu i panstwa. Dlatego ta padline z calo furja trzema niszczyc.

 25. Piotr Sowa mówi:

  Trudno jest uwierzyć , że pedagog/dzy, nauczający w Polsce mówią o mnie jako Polaku , nie znając mnie osobiście , twierdząc , że jestem wraz z moimi rodzicami i odpowiedzialny za mordy czasów wojennych wywołanych i kontrolowanych przez Nazism .
  Tutaj nawet rząd nie musi interweniować, gdyż jestem tak tym fałszerstwem zbulwersowany , ze jestem osobiście tych dwóch panów powołać przed sąd i żądać wypłacenia odszkodowania na rzecz ofiar wojny za zniesławienie .
  Posunąłbym się bezwględnie dalej odbierając im licencje pedagogów bezpowrotnie .
  Nauczanie nienawiści najbardziej delikatnych warstw społeczeństwa jaką są mniejszości kulturowe jest totalnym
  Sabotażem dla egzystencji takich szkół jak Liceum Wielokulturowe i misją prawdziwej orientacji do Polskiej Tradycji otwartości na inne kultury .

  • Bel-ina mówi:

   Brawo !!! W pełni popieram Pana. Zabronione jest szerzenie nienawiści i komunizmu !!! A takie będą skutki tego “nauczania”

 26. Zbigniew mówi:

  Odzywają się upiory w szkolnej edukacji historycznej, Są bezkarni ponieważ w Polsce przestrzega się wolności słowa Ale ta wolność dotyczy mówienia prawdy a nie kłamstwa,

 27. Odpowiedź RDI uważam za słuszną i merytoryczną.List dwu nauczycieli z WLH wpisuje się wyraźnie w kampanię kłamstw i oszczerstw tyczących Polski i wielonarodowych obywateli Polski.Pragnę zarazem powiedzieć,iż my,Polacy nie byliśmy tylko nieskazitelni i heroiczni.Jest to jednak kwestia proporcji dobra i zła w naszych postawach i dziejach.Rzetelna wiedza historyczna oraz jasne kryteria moralne mówią wyraźnie-nie mamy się czego wstydzić. Dziękuję RDI za troskę o prawdę.Andrzej Baranowski

 28. Jarosław mówi:

  Całkowicie zgadzam się z zamieszczonym powyżej listem Reduty Dobrego Imienia. Kim są ci “nauczyciele” (dla mnie niegodni pełnionych funkcji), którzy w taki sposób szkalują własny kraj i rodaków? Świadomie przeinaczają fakty i posługują się wyrwanymi z kontekstu fragmentami ustawy. My Polacy powinniśmy stać murem w obronie dobrego imienia naszej ojczyzny za którym przemawiają fakty. Przykro to mówić, ale przykład płynie z góry. Skoro politycy opozycji, niedawni rządzący, którzy nie potrafią pogodzić się z utraconym mandatem i zaufaniem społecznym, robią wszystko, by szargać dobrym imieniem ojczyzny, to co tu wiele mówić.

 29. maria stankiewicz mówi:

  Zawsze, trzeba mówić i bronić prawdę.Młodzi ludzie muszą znać prawdziwe dzieje , losy naszego Narodu.Dlaczego tak łatwo odpuszczają odpowiedzialni za prawdę – ludzie i bez wiedzy(?) przekazują emocjonalne, powierzchowne newsy?

 30. Jan Czekajewski mówi:

  Jest jasne, ze wrogowie Polski sa zarówno wewnątrz kraju jak i poza krajem. Obydwum przyswiecają kupieckie interesy, z tym że część społeczeństwa polskiego jest naiwna i wierzy wewnetrznej propagandzie skierowanej głównie przeciw rzadowi PiS. Najwyższy czas, aby wszyscy Polacy w Kraju jak i za granica zrozumiel, ze to nie są waśnie polityczne, tylko wojna przeciwko Polsce i kazdemu z nas, ktorego rodzice i dziadkowie są od wielu lat zniesławiani. Trzeba położyć temy kres.

 31. Anna mówi:

  I to sa nauczyciele? Wychowawcy mlodziezy? Wstyd!

 32. WYOBCOWANY mówi:

  NO tego juz za duzo!!! Jacka Kuronia Wielokulturowe Liceum ??????

 33. Nie mogę uwierzyć, że uniwersytety w Polsce formują intelektualnie i ostatecznie udzielają promocji takim ograniczonym jednostkom, nazywając ich ‘nauczycielami’. Może są absolwentami tajnego nauczania w WUML? Przepraszam, ale wiedza i postawa wspomnianych nauczycieli rzuca światło na dyrekcję szkoły i jakość wszystkich usług ‘humanistycznych’ serwowanych uczniom w owym wielokulturowym liceum. Łatwo się domyślać, kim będą absolwenci tej Alma Mater. W związku z zaistniałą sytuacją stosownym wyjściem jest publiczna konfrontacja i zdemaskowanie fałszu drogą sądową lub otwartą dyskusją zaaranżowaną przez IPN.

 34. Elzbieta Trzebuchowska mówi:

  Serdecznie witam i napisac musze, ze dusza rosnie widzac ze w tak profesjonalny sposób reagujecie na pseudohistoryczne dzialania
  przemyslu holokaustowego. A ze az tak beszczelnie działa w samej Polsce to znak ze trzeba na to reagowac błyskawicznie, właśnie tak jak Wy to robicie, tzn z powiadomieniem ministerswa edukacji.
  Na co licza tacy zbieracze srebrników podcinajac galaz na której sami siedza? Przeciez szkoła finansowana przez Sorosza to bardzo krótkowzroczna perspektywa albowiem zadania beda rosly w rozmiarach bardzo niebezpiecznych dla Polaków i Polski.

 35. Anna mówi:

  Wdzieczna jestem Reducie Dobrego Imienia ze zauwaza i reaguje na tego typu dransklie listy pisane przez ludzi ktorzy powinni byc wzorem dla mlodziezy a nie przytczyniac sie do deprawacji tejze mlodziezy. Wstyde i hanba

 36. Celina mówi:

  Oto film zrealizowany przez Izraelczyka, pochodzącego z syjonistycznej rodziny Yoava Shamira. Stara się on w nim uczciwie dowiedzieć, czym jest tak zwany “antysemityzm” oraz przez kogo i w jakim celu jest wywoływany i wykorzystywany. Zagadnienie to dawno temu, skrótowo opisał polski poeta i dramatopisarz Adam Asnyk: “Antysemityzm często hodują handlarze, których każdy dla siebie pewien zysk w nim widzi; kiedy się interesem korzystnym ukaże, ujmą go w swoje ręce niezawodnie Żydzi”.
  Reżyser Jo’awa Szamira za Zniesławienie
  https://www.youtube.com/watch?v=NlmXRNEDWiY

 37. M.S.Kazimierzak mówi:

  Obronić POLSKOŚĆ to znaczy obronić wartości CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ.
  Tym wartościom nie jest po drodze z KULTEM HOLOCAUSTU,a tego mamy konsekwencje będące wynikiem ŻYDOWSKIEJ EWOLUCYJNIE UKSZTAŁTOWANEJ STRATEGII GRUPOWEJ,którą opisał Kevin MacDonald w KULTURA KRYTYKI.Feliks Koneczny,autor oryginalnego podziału na CYWILIZACJE,przestrzegał przed CYWILIZACYJNĄ MIESZANKĄ,a szczególnie taką,która jest pod wpływem CYWILIZACJI PODWÓJNEJ MORALNOŚCI.
  Michael Jones : WPŁYW ŻYDOWSKIEGO REWOLUCJONIZMU NA HISTORIĘ ŚWIATA.

 38. Tutaj jest zadanie dla Polskiej Prokuratury. Nie pojmuje dlaczego do tej pory pomimo ustawy IPN nikt z tych lobuzow nie jest pociagany do odpowiedzialnosci za takie podle oszczerstwa.
  Nalezy rowniez zaczac rozliczac targowiczan z opozycji, jak dlugo mozna tolerowac to, co sie w Polsce dzieje?
  Mam prosbe, aby wszystkie wazne informacje byly publikowane rowniez w j. angielskim. Polacy, szczegolnie w USA, gdzie jest silne lobby zydowskie, potrzebyja dowodow,aby uswiadamiac Amerykanow, ze Polska jest rowniez ofiara pazernosci zydowskiej.

 39. Rudolf Dembnik mówi:

  Zachęcam do przeczytania statutu tej szkoły.

 40. Munchner mówi:

  Nie zycze sobie aby w Polsce osobnicy tego typu mieli wpływ na kształtowanie osobowośći polskiej młodzieży .

 41. Monika mówi:

  Przodkowie -aktywiści NKWD i potomni z oddaniem pielęgnują bandyckie dziedzictwo ku chwale żydokomunie.

 42. stefan mówi:

  Komuniści zbrodniarze chca kolejnych ofiar

 43. Czy aby rodzice posyłający tam swoje dzieci są świadomi komunistycznej agitki w tej szkole? A może to dla resortowych dzieci szkoła?

 44. Czesław Krawczyk mówi:

  Znakomite komentarze, chwała ich Autorom. No cóż, kiedy przeczytałem nazwisko dyrektorki tej szkoły, to już nic nie może dziwić; należy tylko zapytać ja i ludzi z jej kręgu, dlaczego oni jeszcze jedzą polski chleb?

 45. Ina mówi:

  Czy ci niby nauczycie nie działają czasem na zlecenie” przemysłu holokaust”? Polacy, obudżcie się ! Żydokomuna nie śpi!

 46. Piotr mówi:

  Jak widać żydokomuna jest niezmienna od wieków. Żyją na Polskiej Ziemi i ciągle plują na Polaków. Jak przez tyle lat przetrwali w tak nieprzyjaznym środowisku? To ciągle to samo towarzystwo począwszy od Kuronia poprzez rodzinę Blumsztajnów i reszty michnikoidów. Niech w końcu wyjadą do swojego rodzinnego kraju w Palestynie , który nota bene ukradli (jak wszystko co mają ) innemu narodowi udzielającemu im pomocy .

 47. danuta mówi:

  Nazwisko blumstein i patronat szkoly mowia tyle ze komentarze sa calkowicie zbyteczne

 48. Ewa Z. D. mówi:

  No cóż brak słów….!!! na te podłości !!!.
  No i doznajemy swoistego – “podziękowania” tej nacji za Heroiczne – Dobro jakie Polacy za cenę najwyższą im okazywali na przestrzeni wieków. To bardzo smutne!!!
  Co się dziwić, że inne państwa ich usuwały ze swoich terytoriów,
  a myśmy ich przyjmowali.

  Oddaję to Bogu i ufam jedynie Jego Sprawiedliwości !

 49. Regine Strupowski mówi:

  CIESZY MNIE ZE SA TAKIE ORGANIZACJE W POLSCE BRONIACE PRAWDY POZA GRANIAMI POLSKI!!!
  TYM WSZYSTKIM “PRAWDOMOWNYM” ZYCZE TEGO SAMEGO. O CO ONI TAK ZABIEGAJA, NIECH ICH DOSIEGNIE SPRAWIEDLIWOSC!!

 50. A.J. mówi:

  O zgrozo!!! Polskę i Polaków obwiniają za całe zło świata! Ludzie,którzy to czynicie, opamiętajcie się – Kto wam rozum odebrał!!!

 51. zofia mówi:

  jestem w szoku…..jak jest to mozliwe,ze jeszcze sa nauczycielami…????Czy naprawde jest to mozliwe,ze w kraju nie potrafimy wlasnie w takim wypadku podjac odpowiednich decyzji ??Jjeszcze sie zastanawiamy co zrobic z tymi pseudo nauczycielami.???……Moze wyslemy ich do szkoly…..jako uczniow.??? Wlasnie dobre rozwiazanie.
  zofia

 52. orator mówi:

  gdzie Kuratorium? gdzie nadzór pedagogiczny i merytoryczny ? dostają publiczne środki na szkołę niech sami się utrzymują

 53. Beata mówi:

  Pan Piotr Laskowski jest wykładowcą akademickim w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wstyd.

 54. Bolek Chrobry mówi:

  Moze zaczne od slowa “wielokulturowe”. W Stanach Zjednoczonych oznacza ono kulture murzynska i orientalna, a nie ze glebokich zrodel Europy zachodniej i centralnej. Glownym celem Liceum multikulturowego jest negowanie wartosci kultury Polskiej pod wodza Pani Dyrektor, Anny Blumsztajn.
  Co do stanowiska i wypowiedzi P. Sebastiana Matuszewskiego, to wynika ona z braku wiedzy o dzialalnosci Polakow i Rzadu Londynskiego poza granicami Polski.
  Co do pozycji zajetej przez dr hab. Piotra Laskowskiego, to uwazam ze stopien naukowy jaki on osiagnal jest podejzliwy, a jego interpretacja Krystallnacht i jej wplywow na skromna grupe Syjonistow-Rewizjonistow, ktorzy od 1935-go roku przygotowywali sie w Niemczech do dywersyjnej dzialalnosci ulatwiajacej Hitlerowi jak najszybsze zwyciestwo nad Polakami jest proba zagmatwania prawdy. Ci Zydzi pomogli Hitlerowi.
  Co do roli Rzadu Londynkiego w obronie Zydow Polskich to przytocze tylko trzy przyklady. Juz po dotarciu do Londyny w 1940 r. rzad ten zaproszony na Konferencje Narodow Zjednoczonych (Aliantow) w Waszyngtonie, wydal ksiazeczke pt. The Persecution of Jews In German-Occupied Poland. Wydanie specjalne, dla Alianckich ministrow, bylo wydane w specjalnej okladce a miekko oblozone dotarlo do wszyskich stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych. Jedynie Polski przedstawiciel zwrocil bioracym udzial uwage na dole biednych Zydow.
  Nastepne dwu tomowe zrodlo, ukazujace sie w Londynie, w 1941 r. dedykowalo trzy (3) rozdzialy problemom Zydow Polskich. Tytul – “Black Book of Poland.”
  W 1942 r. wyszlo nastepne wydanie “Black Book of Poland,” tym razem w jednotomowej wersji i w szesciu (6) jezykach: Polskim, Niemieckim, Francuzkim, Angielskim, Hiszpanskim i Szwedzkim.
  Rozdzialy dedykowale doli Zydow byly poszerzone. W 1943-im roku te same trzy rozdzialy byly wydane w specjalnej wersji.
  Przykladow moge dac wiecej ale w tej chwili chcialbym aby te podstawowe ilustracje dotarly do trzech ludzi z Liceum “Wielokulturowego”.

 55. Roman mówi:

  Popieram komentarz Pana Wacława i Pani Małgorzaty

 56. Piotr mówi:

  Dlaczego nasz rząd nie pozbawia obywatelstwa polskiego wszystkich kłamców i oszczerców? Pod sąd, za zdradę Ojczyzny i odebrać obywatelstwo! Nie potrzeba nam zdrajców. Dotyczy to także tych w parlamencie europejskim.

 57. Włodzimierz Podzerek mówi:

  III pokolenie UB do walki z polskością używa wykształconych pochołków, swego rodzaju komisarzy ludowych, uważając, że kłamstwo, fałsz i manipulacja przedstawione w sposób “unaukowiony”, opakowane opiniami tzw. autorytetów, itp. nie zostaną zauważone.
  Brawo RDI. Odpowiedzią na kłamstwa, może być tylko i wyłącznie dobrze udokumentowana prawda.

 58. Stefan mówi:

  No cóż brak słów….!!! na te podłości !!!. Zgadzam się z Panią, Pani Ewo! Jednak tylko częściowo. To są podłości, ale głęboko przemyślane i realizowane z żelazną konsekwencją decyzji które zapadły w nowojorskich kręgach na początku lat czterdziestych ubiegłego wieku.
  Przecież niedowierzanie Roosvelta i przedstawicieli Światowego Kongresu Żydów było tylko pretekstem i przykrywką zgody na hekatombę swoich rodaków. Taka postawa tych przedstawicieli, a także Chaima Rumkowskiego z Litzmanstadtghetto i wielu, wielu innych wynikała z wierności prawu (prawowierności) Kidush Hashem i Kidush Haim. Nawiasem mówiąc, poświęcenie Jana Karskiego, Witolda Pileckiego, Ulmów, Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, zakonnic i rzeszy bezimiennych było bezsensowne. Było przykładaniem wartości cywilizacji chrześcijańskiej do tej innej. Samobójstwo Zyngielbojma? jest tylko dowodem, że nie zrozumiał o co chodzi. A jaki był i jest główny cel postanowień zapadłych w Ameryce,widać teraz w całej jaskrawości.
  Po wyczyszczeniu banków szwajcarskich z bezimiennych kont żydowskich, ściągnięciu haraczu od kolei francuskich za transporty do Auschwitz, przyszedł czas na Polskę za “polskie obozy śmierci”.
  Przy pomocy Ustawy 447,przy tej całej nagonce na Polskę łatwo będzie ściągnąć z Polski te 65mld. dolarów, t.j. po 1 690dol.od każdego – od niemowlęcia po staruszkę- , a co, stać ich na 500+, to betzalen bytte!
  Z postulatów: zabrać im dotacje,wyrzucić tych nauczycieli dyr. Blumsztajn śmieje się w kułak. Jeden podpis Sorosa zapewni tej szkole budżet większy niż pięćdziesięciu innym szkołom, a jaki wrzask będzie można podnieść.
  Co więc robić? Korzystać ze sprawdzonych wzorów: informować, nagłaśniać,publikować, wychowywać. Może za 76 lat (2018 -1942) będziemy w tym miejscu co dziś społeczność żydowska……. Tylko,że Polski już nie będzie.

 59. Jerzy mówi:

  Pan Bóg, gdy chce kogoś ukarać, to mu rozum odbierze. Tych dwóch spotkał ten los!

 60. Czy nie przyszedł CZAS aby probmem osczerstw wobec Polski za Holokaust nie postawić na FORUM ONZ? aby raz na zawsze zakończyć ten Temat i wyjaśnić całemu światu ,dlaczego Izrael dopiero teraz zaczął szerzyć nagminnie oszczerstwa wobec Narodu Polskiego.

 61. Krzysztof - dumny Polak. mówi:

  Cieszę się i jestem dumny z “przynależności” reduty. Kto zrozumie Żyda? Mają takie powiedzenie – pytanie do Żyda: “Cóżem Ci takiego dobrego uczynił, żeś mnie tak znienawidził?” Strzaszne to dla nas Polaków. Polacy to wspaniały Naród.

 62. tak mówi:

  Czy autorzy równie dziarsko jak polski zwalczają naród izraelski?

 63. Adam mówi:

  Pocackaliscie się z nimi zupełnie niepotrzebnie a
  trzeba było w liście podnieść kwestie o żydowskich zbrodni na nich samych i na innych narodach !
  1. 1200 żydów (węgierskich i polskich) przeszkolonych i zwerbowanych przez Eichmana z RSHA -dokument nr 202/|XV-2 tom2 karta 158 Centralne archiwum KC PZPR.
  2.relacja Władysława Leszczyńskiego o wydawaniu przez Żydów własnych bliskich do wywozu do Treblinki.
  3.Zyd polski ( mieszka w Kopenchadze) Alfred Zimmerman opisuje jak podczas okupacji w Polsce żydówki prostytułowały się w niemieckich burdelach.
  4. Beria , Kaganowicz, Romkowski, cała czapa NKWD i bezpieki PRL to byli żydzi.
  SKOŃCZCIE SIĘ Z NIMI PATYCZKOWAĆ- TYLKO PRAWDĄ ZWYCIĘŻYMY.

 64. potwornicki mówi:

  Podobno od 1 marca 2018 działa ustawa o IPN?
  A więc do więzienia na 3 lata podleców wsadzić trzeba!

 65. Bolek Chrobry mówi:

  Pochodzenie slowa “Szmalcownik” powinno byc zbadane I raz na zawsze sprecyzowane. W Polsce nadal ono krazy tak jak komunisci je celowo uzywali – jako jeszcze jedna bron do strzelania do niepoinformowanego Polaka. Prasa komunistyczna rozpowszechnila ta definicje a publikacje przeznaczone za granice rozpowszechnily ja w Europie I Ameryce Polnocnej.

  Oryginalnie to slowo krazylo w Gecie Warszawskim I okreslalo indiwidualne elementy jej zarzadu. Rada getta przedstawiala najwyzszy szczebel w tej kategorii.

  Nazywanie Polaka “szmalcownikiem” bylo I jest elementem ublizajacym calemu spoleczenstwu polskiemu, ktore nie tylko walczylo z Hitlerowcami are I rowniez z Zydami, Ukraincami, Volksdeutchami, Slowakami, Litwinami I innymi sasiadami.

  To I inne klamstwa przyczynily sie do tego ze polonofobiczne elementy swiatowej slawy skradly meczenstwo milionom Polakow I przypisaly je swoim. kolaboranckim ugrupowaniom. Hitler przygotowal 89 obozow smierci dla Polakow a 13 obozow przesiedlenczych dla swoich kolaborantow.

  Szkoda ze Anglicy zablokowali droge z Afryki Poludniowej do Madagaskaru.

  Komuna w Polsce siala wiele bzdur, Te kierowane przecziw Polakow zostaly przyjete I sa powtarzane do dzis.

 66. rico mówi:

  Aż się wierzyć nie chce, że takich kretynów mamy wśród nauczycieli. Nie powinno się im nawet pozwolić sprzątać szkół – co najwyżej ulice, parki, skwery i praca w kanałach. Ale to wina ministerstwa, że takich ludzi trzyma się w zawodzie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *