Kim jesteśmy?

Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom została powołana dla inicjowania i wspierania działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji na temat historii Polski, a szczególnie przebiegu II wojny światowej, udziału w niej Polaków, stosunku Polaków do Żydów, na temat niemieckich obozów koncentracyjnych. Obok tego celem Reduty jest propagowanie wiedzy na temat historii i kultury polskiej oraz polskiej współczesności. Reduta ma także na celu przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii, zwróconym przeciwko obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na pochodzenie.

Cele te osiągnięte mogą być różnymi drogami, lecz najważniejsza z nich to aktywne występowanie przeciwko oszczercom, których ataki w ciągu ostatniego roku wyraźnie się zwielokrotniły, czego wymownym dowodem jest cała sprawa niemieckiego paszkwilu na Armię Krajową “Unsere Muetter, unsere Vaeter”. Reduta nie spocznie w wysiłkach obrony dobrego imienia Polski wszędzie tam, gdzie tego będzie wymagała sytuacja. Równocześnie wzywamy Rząd Rzeczypospolitej do obrony godności narodu, szkalowanego za granicą (a coraz częściej niestety i w Kraju). Będziemy wspierać te działania Rządu RP, które w naszej ocenie idą w dobrym kierunku, a krytykować i wskazywać te które szkodzą.

Wielkim, niewykorzystanym w odpowiedni sposób potencjałem są Polacy rozsiani po całym świecie. Reduta będzie korzystać z aktywności, mądrości, kontaktów Polonii, tak aby oszczercy byli efektywnie ścigani. Pomoc Polonii jest w tym nieoceniona.

Reduta początkowo funkcjonowała pod egidą Towarzystwa Patriotycznego – Fundacji Jana Pietrzaka. W ciągu ponadrocznej aktywności rozwinęła się na tyle, że może już działać samodzielnie. Pan Jan Pietrzak jest w Radzie Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom.

Fundatorzy

Maciej Świrski
Józef Orzeł

Zarząd

Prezes Zarządu – Maciej Świrski

Rada Fundacji:

Józef Orzeł

Prof. Andrzej Nowak
Jan Pietrzak
Tadeusz Płużański
Marcin Wolski

Siedziba Fundacji:

ul. Chmielna 11 lok. 8
00-021 Warszawa

+48 515 130 211
kontakt@reduta-dobrego-imienia.pl

Darowizny na działalność Reduty można wpłacać na konto (z dopiskiem “Darowizna na cele statutowe” w tytule przelewu):
Bank Santander nr konta:

dla wpłat w złotych:

87 1090 1883 0000 0001 2254 5117

dla wpłat w euro

33 1090 1883 0000 0001 2254 5119

Statut Fundacji do ściągnięcia po kliknięciu w poniższy klawisz

Statut RDI

Komentarze są wyłączone.