List poparcia w sprawie stanowiska rządu Rzeczypospolitej w sprawie relokacji imigrantów z krajów Europy Zachodniej

Wstęp

Komisja Europejska domaga się od rządu Rzeczypospolitej zgody na przymusową relokację imigrantów z krajów Europy zachodniej do Polski, wbrew opozycji niemal 75% społeczeństwa polskiego.

Kanclerz Niemiec, która spowodowała kryzys migracyjny w Europie odpowiadając “polityką otwartych drzwi” na fale „uchodźców” w 2015 roku, domaga się obecnie od krajów członkowskich Unii przyjęcia armii zaproszonych przez nią gości do siebie. W obliczu brutalnych ataków terrorystycznych w miastach Europy, wielopokoleniowego braku integracji mniejszości z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, oraz niechęci społeczeństwa europejskiego do jej wzrostu, Komisja Europejska próbuje wymusić relokację migrantów do państw członkowskich, w tym do Polski – wbrew polityce polskiego rządu i woli przytłaczającej większości Polaków.

Bezprecedensowe naciski instytucji europejskich na rząd Rzeczypospolitej, szantażowanie sankcjami i straszenie odebraniem funduszy unijnych w przypadku odmowy, są całkowicie sprzeczne z traktatami, które Polska podpisała wstępując do Unii Europejskiej. Jest to przecież związek suwerennych i demokratycznych krajów członkowskich.

Antydemokratyczne działania Unii Europejskiej pogłębiają kryzys zaufania do unijnej elity rządzącej i utwierdzają świat w przekonaniu o lekceważeniu woli wyborców i bezpieczeństwa państw członkowskich. Są to dokładnie te kwestie, które już doprowadziły do osłabienia Unii sprowokowaniem votum nieufności obywateli Wielkiej Brytanii.

Retoryka i ton żądań stawianych Polsce jest dodatkowo obraźliwa: kraj, który po odzyskaniu niepodległości w 1989 roku przyjął dziesiątki tysięcy imigrantów wietnamskich wyproszonych z Niemiec Wschodnich, w którym schronienie znaleźli muzułmańscy uchodźcy z wojen w Czeczenii i gdzie zamieszkało prawie dwa miliony Ukraińców uciekających przed inwazją rosyjską jest nie tylko straszony sankcjami, ale oskarżany o brak współczucia dla imigrantów i o ksenofobię.

Spadkobiercy wielonarodowościowej i wielowyznaniowej Rzeczypospolitej dobrowolnie otworzyli granice swojego kraju dla wielokrotnie większej liczby uciekinierów niż żąda teraz Unia Europejska. Polacy nie odmawiają udzielania pomocy: nauczeni historią, wspierają mieszkańców krajów dotkniętych wojną. Jednocześnie Polska jako kraj suwerenny ma prawo nie zgodzić się na program przymusowej relokacji imigrantów narzucanych decyzją państw trzecich, wbrew woli obywateli.

Szantaż Komisji Europejskiej nie może stać się językiem dyplomacji unijnej, a Bruksela nie może uzurpować sobie praw demokratycznie wybieranych rządów wolnych państw członkowskich.

Z tych właśnie powodów napisałem ten list otwarty, aby sprawujący władzę odczuli poparcie dla swoich działań w tej żywotnej dla przyszłości Polski sprawie

List można poprzeć klikając w link “Popieram”. Nastąpi wtedy przeniesienie na stronę CitizenGo gdzie można wpisać swój email, co będzie wyrazem poparcia dla treści listu. List wraz z podpisami będzie dostarczony do Pni Premier Beaty Szydło.

List

Są takie chwile w dziejach narodów i państw, gdy jasno widać, że los całej zbiorowości, wspólnoty politycznej zależy od decyzji konkretnych osób.

Decyzji podjętych w konkretnym momencie.

Decyzji, które determinują nie tylko najbliższą przyszłość, ale także następne dziesięciolecia.

W dziejach Polski były już takie momenty – w czasach odległych decyzja Mieszka o chrzcie Polski, decyzja panów małopolskich o unii personalnej z Litwą, a w czasach nam bliższych – w latach 80 – decyzja konkretnych osób z kręgów opozycyjnych o przystąpieniu do rozmów z komunistami, czego owocem jest taka a nie inna forma transformacji po 1989 roku.

Wszystko wskazuje, że zbliżamy się do podobnego momentu dziejowego.

Komisja Europejska (a w istocie Niemcy) żąda od rządu polskiego zgody na przymusową relokację imigrantów do Polski.

Te bezprecedensowe naciski instytucji europejskich na rząd Rzeczypospolitej, szantażowanie sankcjami, odebraniem funduszy w przypadku odmowy, są całkowicie sprzeczne z traktatami, które Polska podpisała wstępując do organizacji międzynarodowej jaką jest Unia Europejska. Równocześnie w Polsce tzw. opozycja totalna prowadzi akcję polityczną wspierającą te naciski.

Ewentualna zgoda rządu RP na przymusową relokację imigrantów będzie zgodą na zmianę struktury ludnościowej Polski na najbliższe dziesięciolecia, a w istocie na zawsze. Będzie to zgoda na likwidację dotychczasowego polskiego stylu życia na rzecz zupełnie nieprzewidywalnych i obcych nam wymagań „multikulturalizmu”. I wreszcie – będzie to także zgoda na sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa ataków terrorystycznych na mieszkańców Polski.

Istnieje niezaprzeczalny związek pomiędzy muzułmańskimi imigrantami osiedlającymi się w Europie a aktami terroru jakie mają miejsce w różnych krajach Europy – tak było we Francji, gdy zginęły Polki, w Niemczech, gdy zginął polski kierowca. Radykalizacja ludności muzułmańskiej następuje także w kolejnych pokoleniach, czego dowodem jest ostatni zamach w Manchesterze (gdzie także zginęli Polacy) i poprzednie we Francji i Anglii. Sprowadzony przez Niemcy na Europę kryzys migracyjny dał efekt w postaci wielu aktów terroru, lecz co więcej – jest to kryzys zaufania do europejskiej elity rządzącej, która zaślepiona ideologicznie nie jest w stanie zdiagnozować źródeł problemu, który sama spowodowała. Ideologia politycznej poprawności, którą wyznają, odbiera tym ludziom narzędzia diagnostyczne umożliwiające prawidłową reakcję na zagrożenie.

Zamiast tego wzywających do opamiętania oskarża się o ksenofobię i zamyka usta cenzurą w mediach. Co więcej – to właśnie środowiska, które popierają „otwarcie granic” dla niekontrolowanej imigracji oskarżające przeciwników o ksenofobię i faszyzm są obiektem szczególnej nienawiści radykałów islamskich. Ten paradoks jasno pokazuje, że mamy w Europie do czynienia juz nie tylko z masowym brakiem rozsądku ale zanikiem logicznego myślenia.

Tymczasem poparcie działań polskiego rządu to nie ksenofobia lecz wynik logicznego wnioskowania – skoro istnieje korelacja pomiędzy ilością zamachów a liczbą imigrantów, skoro zwiększenie liczby imigrantów islamskich w Europie daje efekt w postaci braku kontroli nad całymi miastami, a bezpieczeństwo obywateli – zwłaszcza kobiet – drastycznie spada, to oczywistym jest dla każdego nie zaślepionego polityczną poprawnością, że ewentualna relokacja imigrantów do krajów takich jak Polska jest sprowadzeniem na obywateli tych krajów niebezpieczeństwa utraty życia w zamachu lub też zagrożenia innymi aktami przemocy, także przemocy kulturowej, doprowadzającej do lęku przed wyrażaniem swojej wiary czy poglądów.

Polska ma już za sobą doświadczenie kontaktów z agresywnym islamem – to na Polakach spoczął obowiązek bronienia Europy przed islamizacją w wieku XVII.

Polacy mają także doświadczenie współżycia w jednym, wspólnym państwie z innymi narodami – Rusinami (dziś byśmy ich nazwali Białorusinami i Ukraińcami), Litwinami, Żydami (dla których Polska była krajem schronienia przez wiele stuleci), Ormianami, także Niemcami.

W polskiej tradycji, dzięki 400 letniej Unii polsko-litewskiej jest silnie zakorzeniona wielokulturowość, której częścią są także polscy Tatarzy, muzułmanie – wierni synowie Ojczyzny.

Polacy nie są ksenofobami ani też nie odnoszą się do innych narodów wrogo – najlepszym dowodem jest to, że po niesłychanych dziejowych krzywdach wyrządzonych Polakom przez Niemców, Rosjan i Ukraińców, odnoszą się do przedstawicieli tych narodów przyjaźnie.

Jednakże Polacy – a Polakiem jest każdy, kto przyznaje się do polskiego kodu kulturowego – przywiązani są do swojej tradycji i nie pozwolą, aby w imię ideologicznego zaślepienia europejskie elity zmieniły polski styl życia i polską przyszłość poprzez przymusową relokację imigrantów.

Dlatego nie zgadzam się na relokację, popieram opór przeciwko szantażowi Komisji Europejskiej, popieram działania polskiego rządu w tej sprawie.

Od niezgody na żądania Komisji Europejskiej (a w istocie Niemiec) zależy los polskich przyszłych pokoleń – czy my sami, nasze dzieci i wnuki, polskie kobiety, będziemy żyć w bezpieczeństwie i polskiej tradycji poszanowania wolności i tolerancji, czy też na naszych ulicach będzie rządziły przemoc, szariat i zabobon.

Raz rozpoczętego procesu islamizacji, poprzez wpuszczenie imigrantów, nie da się zatrzymać, a multikulturalizm w wydaniu unijnym jest iluzją, czego dowodem są wydarzenia we Francji.

Wzywam wszystkich rozsądnie i logicznie myślących do wsparcia Rządu RP w tej sprawie.

Niech rząd Pani Beaty Szydło wie, że w sprawie utrzymania ciągłości polskiej tożsamości kulturowej ma mocne poparcie obywateli i ma silny mandat do odpowiedzenia NIE na żądania Komisji Europejskiej w sprawie przymusowej relokacji imigrantów do Polski!

Maciej Świrski

Założyciel Reduty Dobrego Imienia

Warszawa, 27.05.2017

Kliknij tu aby poprzeć

 

Dodaj do zakładek Link.

509 odpowiedzi na „List poparcia w sprawie stanowiska rządu Rzeczypospolitej w sprawie relokacji imigrantów z krajów Europy Zachodniej

 1. Popieram apel.
  Przy terminie “imigranci” dodałbym “tzw.” lub zamieniłbym na “osadnicy”.
  W istocie rzeczy mamy bowiem do czynienia nie z imigrantmi, ale islamskimi konkwistadorami.
  Prawdziwi zaś uciekinierzy z terenów wojennych używani są przez najeźdców i przez organizatorów tej konkwisty (której celem jest zniszczenie resztek chrześcijańskiej Europy) jako żywe tarcze mające uśpić czujność służb granicznych oraz stanowić argument dla ogłupianej lewacką propagandą społecznością odbiorców mass-mediów.

  • POPIERAM W CALOSCI Z CALA SWOJA RODZINA DZIEKUJE BOGU ZE WRESZCIE MAMY WSPANIALA P.PREMIER BEATE IWSPANIALY POLSKI RZAD I WSPANIALEGO MINISTRA. OBRONY POLSKI ,PRAWDZIWEGO PATRIOTE PANA MACIEREWICZA!!!!!JESTEM Z WAS DUMNA .

 2. Adam Strzępek art.muzyk,dziennikarz mówi:

  Popieram bo jak dotąd jest to jedyne mądre i słuszne stanowisko w UE w sprawie imigracji

 3. Wojciech Ładny mówi:

  Zdecydowanie popieram zdanie wyrażone przez Panią Premier. Zadaniem rządu, wynikającym z umowy społecznej, jest ochrona obywateli. Obserwując sytuację w krajach UE, które przyjęły tzw. imigrantów, należy zdecydowanie odrzucić wszelkie formy nacisku i szantażu zawiązane z ich “relokacją” i pozostać na stanowisku obrony obywateli i terytorium Polski przed najazdem ekspansywnego islamu.

 4. Anna Zaskórska mówi:

  Popieram

 5. Katarzyna Sługocka mówi:

  Popieram brak zgody na relokację. Dziękuję polskiemu rządowi za to, że odważnie broni nas, obywateli. Jestem dumna z naszego obecnego rządu.

  • Andrzej Fituch mówi:

   To nie są uchodżcy, są to kukułcze jaja podrzucane przez wrogów Crześcjańskiej POLSKI i wszystkiego co się w tym zawiera. Popieram absolutnie ten Rząd Polski dla dobra dzieci,wnuków i przyszłych pokoleń polaków.

 6. M. Krakowska mówi:

  Popieram stanowisko Pani Premier

 7. Ewa Proborszcz Maloney mówi:

  Popieram list w calosci.

  • Trzeźwy mówi:

   Uważam że pomoc należy udzielać na miejscu zamiast przyjmować
   nie zawsze wyraźnych typów. Niech sobie radzą w swoich środowiskach socjalnych i kulturowych

   • ola22 mówi:

    pomagać na miejscu? może jeszcze miasta otwarte, co? #tonightacity
    oczywiście faceci w wieku poborowym to nie są uchodźcy tylko dezerterzy albo imigranci

 8. John mówi:

  Ja oraz moja rodzina NIE WYRAŻAMY ZGODY na relokację islamskich uchodźców do Polski. Popieramy Polski Rząd Pani Premier Beaty Szydło w ODMOWIE PRZYJĘCIA IMIGRANTÓW. ŻADAMY zaprzestania stosowania Prymitywnych Nacisków na Polskę przez Komisję Europejską. Jest to ZŁAMANIE TRAKTATÓW UNIJNYCH ORAZ ŁAMIANIE EUROPEJSKIEGO PRAWA.

 9. Leńczuk Jadwiga mówi:

  Zdecydowanie popieram.

 10. anna zalas mówi:

  Boże chroń Rzeczypospolitą !

 11. Jerzy Rydzewski mówi:

  Popieram apel.

 12. ewkajulek mówi:

  Zdecydowane NIE dla islamizacji czyli demonizacji Polski i świata!

 13. Ojczyzna moja to granice.
  Kraj mego pola, mojej mowy.
  Obrządek mój, oblubienice.
  Zwyczaj rodzinny, ryt – domowy.

  Napisałem w 2012 roku i niezmiennie powtarzam.

 14. Marek Wisniewski mówi:

  W 100% POPIERAM ..treść listu…Nie zgadzam się na przymus zamieszkiwania z Ludźmi..którzy całkowicie nie pasują do naszej mentalności..Ostatnie wydarzenie w Manchester City..Paryżu,Londynie,Sztokholmie,Brukseli..tylko utwierdzają mnie w przekonaniu..ze za nic w świecie ..nie da się z Islamem żyć w zgodzie.

 15. RYSZARD Z SOSNOWCA mówi:

  Bardzo popieram mądre, przemyślane i niezwykle rozważne stanowisko POLSKIEGO RZĄDU w sprawie “POTOPU” muzułmańskiego. Rzeczypospolita najeżdżana była nieustannie przez dzicz najróżniejszą, skłonną do łajdactw największych. …Polacy nie chcą, aby ciężarówki jeździły chodnikami dla pieszych, a ich żony i córki były brutalnie gwałcone. W środowiskach tej dziczy muzułmańskiej, nawet kilkuletni chłopcy skłonni są obcinać ludziom głowy i wysadzać w powietrze całe społeczności.

 16. Tadeusz Lis mówi:

  Popieram

 17. Ojczyzna moja to granice.
  Kraj mego pola, mojej mowy.
  Obrządek mój, oblubienice.
  Zwyczaj rodzinny, ryt – domowy.

  Napisałem w 2012 roku i niezmiennie powtarzam.
  http://atkijowski.blogspot.com/2012_07_01_archive.html

  • Ewa Hildebrandt mówi:

   Trafna analiza i jej logiczny wniosek zdecydowanie popieram. Mieszkam w Polsce i we Francji jednocześnie co tym bardziej pozwala mi na obiektywny osąd sytuacji.

 18. Zabrocka mówi:

  Popieram stanowisko Pani Premier.W mojej miejscowosci jest sporo chinczykow,wietnamczykow a najwiecej ukraińcow.Wszyscy pracują,zyjemy w zgodzie ,a oni nie czekają na socjal i nie wprowadzają swojej religii .Nie chcemy,aby islam zajał nasz ukochany kraj.

 19. Daniel Pilaszek mówi:

  Zdecydowanie popieram. Polskie społeczeństwo, nie jest zobowiązane płacić za błędy lewicowych polityków UE i być traktowane jako chłopiec do bicia. Nie jesteśmy niemiecką, ani francuską kolonią, za to właśnie my wprowadziliśmy prorodziny program “500+”, który może realnie wpłynąć na zwiększenie liczebności naszego społeczeństwa. W związku z czym, nie mamy problemu z brakiem rąk do pracy i zastępowalności pokoleń. Problem ten toczy dzisiaj najsilniejsze państwa UE, jednakowoż to nie my jesteśmy jesteśmy jego prowodyrami.

 20. Hubert Zieliński mówi:

  W pełni popieram stanowisko Pani Premier. Priorytetem rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Społeczeństwo powinno wypowiedzieć się, w sprawie relokacji imigrantów, poprzez referendum, podpisy ws. ogłoszenia referendum są zbierane na stronie dzienreferendalny.pl.

 21. wiesscar mówi:

  popieram,
  zastrzezenie: te dwa miliony (okolo tej liczby) w Polsce juz wystarczy, nalezy juz zablokowac imigracje Ukraincow do Polski, Ukraina banderyzuje dzieci i mlodziez,

  • Barbara Luks/ z Borysławia/ mówi:

   Zgadzam się z całą stanowczością, wzrost nacionalizmu i odradzający się banderyzm, na terenach Zachodniej Ukrainy ,jest
   przerażający.

 22. Janina Hea mówi:

  Popieram i podobnie jak pan Zdun proponuję termin “t.zw. imigrantów”

 23. Jan fraczek mówi:

  W zadnym wypadku nie zgadzam sie na decyzje UE jest to bardzo niebezpieczna decyzja jezeli chodzi o przestepstwa islamu terroryzm napady morderstwa itd. Widze to na codzien mieszkajac w Paryzu to jest cos niewyobrazalnego vo wyprawia ta dzicz. Oprocz tego unia nie respektuje tego co moj kraj dokonal dla emigrantow z innych krajow takich jak ukraina czeczenia itd. Jest ich wiecej niz 2 miliony . Dlaczego o tym nie mowia w UE. Panie Prezydencie z cala moca bron naszej ojczyzny.

 24. Praktykujący Patriota mówi:

  Opublikowaliśmy list na stronie Czyn Patriotyczny:
  https://www.facebook.com/Czyn-Patriotyczny-502605156568097/
  Mamy nadzieję, że to przyczyni się do jej nagłośnienia.

 25. Marek Milewski mówi:

  Popieram zdanie Pani Premier w sprawie przymusowej relokacji uchodzcow. Nikt nie powinien narzucac nam swojego zdania, skoro jestesmy panstwem niepodleglym. Bespieczensto Polski i Obywateli jest najwazniejsze.

 26. Jarek mówi:

  Całkowicie popieram Panią Premier. Wojujący islam , który zaleca poniżenie kobiet , zakłamanie, okradanie i mordowanie “niewiernych” , stoi w jaskrawej sprzeczności z dekalogiem, który jest niby jego podstawa- powinien wiec być nie uznawany za religie lecz za skrajnie rasistowska ideologie i prawnie przez ONZ zakazany jak faszyzm

  • Daro72 mówi:

   Nie da rady, ONZ w 48% jest w rękach Saudów.Arabia Saudyjska stoi na czele onz-owskiej Rady Praw Człowieka. ŻART!!!

 27. Andrzej Fic mówi:

  Popieram List, jak również zgadzam się z uwagą (komentarzem) p. Pawła Zduna.

 28. MARIA mówi:

  Popieram Panią Premier i Rząd i cieszę się że wreszcie mamy tak MĄDRYCH PRZYWÓDCÓW. Życzę naszemu krajowi dużo szczęścia i błogosławieństwa. Natomiast zapytuję gdzie jest Prymas, Episkopat i w ogóle Księża. O totalitarnej opozycji PO czyli Partia Obciachu i NN czyli Nowoczesna ale w czym w bluźnierstwach? – nie ma co wspominać. Polacy obudźmy się i stańmy w obronie Polski, a właściwie w obronie nas samych. Islamistom chodzi o likwidację naszej wiary, moralności i zasad. Nie pozwólmy wszelkiej maści przeciwnikom w kraju a nawet na świecie czyli “ulicy i zagranicy” na zniszczenie Polski. Tak nam dopomóż BÓG.

 29. Gniewomir mówi:

  Nie zgadzam się na przymusową relokację.

 30. POIERAM stanowisko rzadu RP.ZADNUCH IMIGANTÓW CZY UCHODZCÓW A POLSCE NIe stac naszago kraju na utrzymanie tych osób Przyjmujemy Polaków z KAZACHSTANU !!!!

 31. Marek Skublicki mówi:

  w pełni się z tym zgadzam. nic dodać , nic ująć.

  • teresa mówi:

   Popieram .Nie mozemy akceptowac decyzji UE. Jestem dumna ze swiadomosci POLAKOW jakie moga NAS spotkac zagrozenia.Ziemia Polski jest wlasnoscia Narodu.

 32. Janusz Debowski mówi:

  ZDECYDOWANIE popieram dzialanie mojego rzadu Pani Beaty Szydlo–NALEZY ZDECYDOWANIE ODRZUCIC WSZELKIE NACISKI ZE STRONY UE-I SZANTARZ ze strony bylego premiera TUSKA – ktory narobil balaganu tu w Polsce – uciekl do UE – i to samo robi tam – w UE.ZDECYDOWANIE ……NIE NIE… przyjmowac zadnego emigranta i tzw uchodzcy…

 33. Marek Skublicki mówi:

  w pełni się z tym zgadzam.

 34. Jan i Jadwiga Ogonowscy mówi:

  Popieramy Unię Europejską tak jak nas popierał Zachód w Jałcie i Teheranie rozgrabiając całą Polskę fundując nam Polakom komunizm, brutalność życia, wyzysk, chamstwo obłudę i zacofanie, które stara się skutecznie te wartości bronić PO z PSL (ZSL) i N w osobie m.in wnuczka Gomuły – Borysa Budk ii.t.d. i t.p.

 35. Małgorzata Zaczkiewicz mówi:

  Zdecydowanie popieram zdanie wyrażone przez Panią Premier, pomagamy na miejscu i to wystarczy, bo tzw. emigranci to dżihadyści i wcale nie mają zamiaru integrować się z Europejczykami tylko narzucić islam wszystkim niewiernym.

 36. Anna Lipczyńska mówi:

  Popieram stanowisko Pani Premier i gratuluję niezłomnej postawy w sprawie suwerenności Polski. Chciałabym jednak, aby nasz Rząd przychylił się do propozycji polskiego Episkopatu utworzenia korytarzy humanitarnych, bo to byłaby autentycznie chrześcijańska postawa. Chcemy przecież pomagać wszystkim PRAWDZIWIE POTRZEBUJĄCYM.

 37. Wiesława Dyhdalewicz mówi:

  popieram zdecydowanie – nie chcemy islamskich “imigrantów” w Polsce.

 38. Wieslaw Proniewicz mówi:

  Popieram stanowisko Rządu Polskiego. Pomoc humanitarna dla dotkniętych wojna – tak; przyjmowanie do naszego kraju – nie!

 39. Piotr Grabarski mówi:

  Popieram.

 40. Danuta Prokopowicz mówi:

  Popieram stanowisko Pani Premier

 41. Andrzej mówi:

  Nigdy nie wolno zgodzić się na przyjęcie chociaż jednego uchodźcy.

 42. Alfred mówi:

  Kłopotów z tą Komisją Europejską narobił nam Lesiu Kaczyński podpisując jako prezydent RP w Lizbonie zrzeczenie się z suwerenności Polski na rzecz UE. Wielka Brytania nie dała się zrobić w capa , a teraz wyszła z tej pokracznej unii.

 43. Karina mówi:

  Zdecydowanie popieram!!!

 44. Robert Piecyk mówi:

  Popieram , i mam nadzieję że zakończy się opluwanie dobrego imienia Polski i Polaków przez lobby żydowsko/niemiecko/amerykańskie

 45. Maria Wonko mówi:

  Absolutnie sluszne, jednoznaczne i od zawsze konsekwentne stanowwisko rzadu Pani Premier Szydlo. Jako Polka mieszkajaca za granica i planujaca swoj powrot do kraju w najblizszym czasie z calego serca popieram. Popieram tez ze wzgledu na codzienne doswiadczenia zycia w strachu i obawie o bliskich, jak rowniez ze wzgledu na zle doswiadczenia tzw. “solidarnosci” panstw zachodnich z polskimi “uchodzcami”. W wypominaniu tego Polsce jest wielka perfidia, bo najpierw nas sprzedali w Jalcie, pozniej cieszyli sie ze maja spokoj od Rosji i schowali sie za zelazna kurtyna, pozniej nas zaprosili do akcesu i podstepnie zawladneli majatkiem narodowym, a teraz chca nas polknac w calosci. Wraz z naszymi sumieniami. To my, tylko my, prowadzeni przez nasza religie – powinnismy ustalac gdzie sa granice milosierdzia i solidarnosci. I musimy je tak ustalic aby nasze dzieci i nasze rodziny byly bezpieczne. Bo to my jestesmy mordowani na ulicach. Politycy europejscy sa strzezeni w twierdzach z uzbrojonych kordonow policji czy wojska – a my chodzimy do pracy, jezdzimy koleja i odwiedzamy rynki czy koncerty.
  Pani Premier – zycze sily i wytrwania!

 46. Hanna mówi:

  Zdecydowanie popieram

 47. Ewa Krystyna mówi:

  List p. M. Świrskiego jest za długi chociaż w zupełności się z nim zgadzam. Wiem, że ludzie nie mają już cierpliwości do czytania długich wywodów. Ale popieram i podpisuję. Nie wyobrażam sobie Polski podobnej do Francji, W. Brytanii i Niemiec

 48. Małgorzata Jakubowska mówi:

  Nie zgadzam się na włączenie Polski do ponadnarodowego projektu ekonomicznego Grupy Bilderberg połączonego z wprowadzeniem obcej kultury islamskiej do Europy. Nie zgadzam się na żądania Komisji Europejskiej w sprawie przymusowej relokacji imigrantów do Polski! Nie zgadzam się na zniszczenie Chrześcijańskiej tożsamości mojej Ojczyzny. Popieram działania Rządu Beaty Szydło w sprawie najwyższej wagi.

 49. Lew mówi:

  Nie! Znaczy – Nie!!!
  Bez tlumaczenia sie.

 50. Mirek mówi:

  Zdecydowanie popieram.

 51. Agnieszka z Warszawy mówi:

  Popieram w całej pełni. Niech Bóg broni Polskę i przed agresywną ateizacją, i przed islamem. Żadnych nachodźców-osadników!

 52. Małgorzata Jakubowska mówi:

  Nie zgadzam się na demoralizację polskiego społeczeństwa przez grupy posługujące się antypolskim kodem sponsorowane przez Sorosa.

 53. paweł staszewski mówi:

  NIE MA BARDZIEJ SŁUSZNEJ SPRAWY. NAJJAŚNIEJSZA POLSKA WSTAJE Z KOLAN I PRZEMAWIA GŁOSEM MIŁUJĄCYCH JĄ POLAKÓW.
  WYRAZY NAJWYŻSZEGO UZNANIA DLA KOCHANEJ PANI PREMIER – BEATY SZYDŁO. TAKIE WYSTĄPIENIA JAK JEJ – PRZYNOSZĄ CHLUBĘ NA CAŁYM ŚWIECIE, co potwierdza entuzjastyczna reakcja na to wystąpienie środowisk amerykańskich…

 54. Ewa mówi:

  Zdecydowanie popieram. Nikt nam nie zabierze wolności.

 55. Lech Makowiecki mówi:

  Popieram. Z wojującym dżihadem rozmawiać można tylko w jeden sposób – tak jak to czynił król Jan III Sobieski pod Wiedniem. Poniżej – wierszowana przestroga dla przywódców Unii Europejskiej:

  VENIMUS, VIDIMUS ET DEUS VICIT*

  „Te kościoły już jutro będą meczetami!”
  Wołał Kara Mustafa pod Wiednia murami.
  Trzysta tysięcy gardeł ryknęło pod niebo:
  „Allah akbar!** Mahomet jest prorokiem jego!”
  I każdy z nich był gotów umrzeć za swą wiarę,
  I czuło się moc wielką nad wojsk tych bezmiarem…

  Słysząc to garść obrońców na murach struchlała,
  Już ni siły, ni ducha do walki nie stało,
  Zwłaszcza, że król Leopold – by chronić dynastię –
  Uciekł z oblężonego przez Osmanów miasta
  I z bezpiecznej oddali czekał rozwiązania;
  Bez wiary… Bez nadziei… Bez woli przetrwania…

  Lecz nim przyszło zapalać żałobne gromnice
  Człek pobożny nadciągnął z północnej granicy.
  Wiódł za sobą skrzydlato-barwny hufiec zbrojny
  Dzielnych i w stal zakutych mężów bogobojnych,
  Gotowych życie oddać za swych ojców Wiarę…

  Z Bogiem w sercach, z Madonną Czarną na sztandarach,
  Król Jan Trzeci Sobieski (on ci był tym wodzem)
  Spadł jak jastrząb na wroga, utopił w pożodze,
  I zastępy sułtana spod Wiednia przegonił…
  Tak na ponad trzy wieki wolność nam obronił!

  Na koniec, gdy tłum gromko głosił jego męstwo
  Rzekł: „Starły się dwa Światy. Bóg nam dał zwycięstwo!”

  Dziś bez walki Europę Islam wziął, niestety;
  Wykupuje kościoły, zmienia je w meczety…
  Tolerancja przekracza dopuszczalne ramy;
  Już sami swe korzenie (głupcy!) wycinamy…

  Goście – gospodarzami? Wszak to chwila bliska;
  W puste miejsce po Krzyżu Półksiężyc się wciska.
  Bezideowa tłuszcza przegrywa z kretesem;
  Nikt nie zechce umierać za tęczowy deseń!

  Zbrakło Wiary. Idei. Nie masz Sobieskiego.
  Kończy się multi-kulti. Ucz się arabskiego…

  * „Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył” – z listu króla Jana III Sobieskiego do papieża Innocentego XI
  * Bóg jest wielki!

 56. Marcin mówi:

  Popieram

 57. MARIA PĘTEK mówi:

  POPIERAM. JAK I CAŁA MOJA RODZINA RÓWNIEŻ.

 58. Bolesław Lang mówi:

  Zdecydowanie popieram prace rządu!!!

 59. Iwona Pawelec mówi:

  Zdecydowanie i z przekonaniem popieram, nie chcemy barbarzynskich atakow terroru w naszej Ojczyznie!!!

 60. Wojciech mówi:

  Zdecydowanie popieram stanowisko pani B. Szydło.Za dużo jest w Polsce potencjalnych banderowców.Jestem całym sercem za przyjęciem Polaków ze wschodu i dalekiego wschodu.Najwyższy już czas.

 61. Zuzanna z Kanady mówi:

  Popieram stanowisko Pani Premier Beaty Szydlo w tej tak waznej dla Polski sprawie. Nikt nie powinien na sile narzucac drugiemu co ma robic, a w szczegolnosci jesli idzie o uchodzcow z krajow muzulmanskich. Sami Panstwo wiecie co inne kraje wycierpialy przez nich. Malo ze zostali przyjeci do Francji, Angli, czy Niemiec to jeszcze morduja niewinnych ludzi. Polska powinna byc tak jak Japonia.Japonia do dzis nie przyjmuje nikogo z krajow arabskich. Mysle ze wyraznie sie wyrazilam.
  Wazne jest tez zachowanie Kultury Polakow. Polska powinna zostac Polska, bo juz wycierpiala wiele przez wiele wiekow.

 62. Wojciech Poniatowski mówi:

  Jeden Arabski wystarczy!

 63. Ewa Strumillo- Jaxa Chamiec mówi:

  Zdecydowanie popieram

 64. Janusz Kinasz mówi:

  Popieram 100% stanowisko Premiera. UE Elita jest antydemokratyczna, Pani Merkel narobiła problemów i teraz chce iż by inne kraje Unii też cierpiały z tej Islamizacji.

 65. Marian mówi:

  Raz Sobieski uratował Europę przed tą zarazą, a dziś ratuje POLSKI PREZYDENT I POLSKI RZĄD przed tym samym … POwtórka z historii bez rozwagi kliki libertynów !

 66. Anatol mówi:

  Zdecydowanie popieram

 67. J.G. mówi:

  Popieram!

 68. Joanna mówi:

  Popieram i zgadzam się z rzeczowym uzasadnieniem zawartym w powyższym liście.

 69. Krzysztof Sojka mówi:

  Komisja Europejska traktuje tych “emigrantów” jako nie osoby ludzkie, lecz niewolników. Gdzie jest poszanowanie praw osoby ludzkiej zapisanych w międzynarodowej deklaracji. Obywatele poszczególnych państw mają też swoje prawa , są ludźmi wolnymi. Komisja Europejska łamie te prawa. Zjednoczona Europa nie jest jednym państwem, lecz związkiem państw, a Komisja Europejska
  nie jest rządem.

 70. Mieczysław Czarnacki mówi:

  Popieram stanowisko rządu RP w sprawie relokacji i polską pomoc finansową na odbudowę obiektów publicznych /szkoły, szpitale/ w Syrii.

 71. Greg52 mówi:

  Zdecydowanie popieram

 72. Greg52 mówi:

  Zdecydowanie popieram Panią Premer

 73. 16.XII.2016 PAMIĘTAMY mówi:

  Popieram pomysł petycji i 10 zł wam wpłaciłem

 74. Zofia Larsen mówi:

  Zdecydowanie popieram.

 75. Janusz Miłoń mówi:

  Popieram w całej rozciągłości i życzę wytrwałości w prowadzonej przez Panią Premier Beatę Szydło polityce.

 76. Iwona Nowak mówi:

  Zdecydowanie popieram stanowisko rządu Beaty Szydło!!!!

 77. Iwka mówi:

  Zdecydowanie i z pełnym przekonaniem popieram stanowisko Polskiego Rządu, nie chcemy barbarzyńskich ataków terroru w naszej Ojczyżnie!!!

 78. Adam Koch mówi:

  Popieram odpowiedzialna i wlasciwa polityke w tym wzgledzie rzadu pani premier Szydlo.

 79. Czesław mówi:

  Popieram, Pani Merkel sama podjęła decyzję a konsekwencję tej decyzji chce rozłożyć na wszystkich w imię solidarności. Ale Solidarności Energetycznej to nie przestrzega, prowadzi rury po dnie Bałtyku wbrew naszym interesom

 80. Jerzy Wasik mówi:

  Popieram zdecydowanie

 81. Aleksandra Król mówi:

  Zdecydowanie popieram

 82. Popieram stanowisko rządu.

 83. Beata mówi:

  Popieram z całego serca.

 84. B. Choromanska mówi:

  Popieram w 100%, i dziękuje Panu Maciejowi Swirskiemu, który w to się tak mocno zaangażował, dziękuje raz jeszcze. A naszemu rządowi życzę dożo wytrwałości i oby dobry Stwórca nigdy ich nie opuszczał i zawsze wspierał w tak ważnych dla nas wszystkich sprawach.

 85. Mariusz mówi:

  Nie zgadzam się na relokację, zdecydowanie popieram list

 86. Zygmunt Biały mówi:

  Nie tylko zamknąć granice przed imigracją muzułmańską, ale również jak najszybciej bardzo ograniczyć napływ Ukraińców, którzy realizują w ten sposób cele polityczne związane z budową u nas struktur UPA
  oraz szerzeniem kultury chazarskiej, równie co islam niebezpiecznej.
  Rząd szczególnie poprzedni wyraźnie sprzyjali realizacji polityki migracyjnej i społecznej sprzecznej z interesami Słowian w ogóle, a Polski w szczególności. Precz z PO, pomyślności dla obecnych.

 87. Grażyna S., nauczyciel mówi:

  W pełni popieram stanowisko polskiego rządu w sprawie relokacji uchodźców. Uważam że straszenie Polski przez UE zastosowaniem różnorakich sankcji, wstrzymaniem dotacji itp. jest ewidentnym nierespektowaniem suwerenności naszego kraju w jego polityce zagranicznej.
  Oprócz tego przyjęcie islamskich imigrantów pogorszyłoby bezpieczeństwo Polaków, a jednym z naczelnych zadań rządu polskiego jest dbanie o bezpieczeństwo swoich obywateli, a nie spełnianie zachcianek szefów innych państw.

 88. Ewa mówi:

  Jestem dumna będąc Polką, jestem dumna z naszej Ojczyzny i naszego rządu. Całym sercem popieram postawę rządu w sprawie odmowy przyjęcia uchodźców/imigrantów. Bądźmy wierni Chrystusowi i naszej wierze, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Brońmy naszej umiłowanej Ojczyzny przed atakami szatana. Tak nam dopomóż Bóg! Amen

 89. Zofia mówi:

  Oczywiscie ze popieram.
  Mam zasadnicze pytanie; Dlaczego ich tam jest az ponad 7 mln.
  Kto do tego doprowadzil ?

 90. Andrzej, zwykły mieszkaniec tego kraju mówi:

  Skoro pani Merkel zaprosiła osadników, to niech ich gości. Nad konsekwencjami tego zaproszenia powinna zastanowić się przed jego wygłoszeniem. Nam tu w Polsce wystarczą niemieckie media, sklepy, banki. Nie ma tu już miejsca na niemieckich gości.

 91. Popieram w tej sprawie rząd pani premier Beaty Szydło. Polskie rządy od 1989 r. ZBYT WIELE uczyniły dla ludzi innych narodowości (transfer tak zwanych “olim” ze Związku Sowieckiego do Izraela; przyjęcie na pobyt stały ludzi, na ogół kulturowo odległych od Polski, m. in. z terenów objętych walkami – z krajów azjatyckich, ale także bałkańskich; tzw. “gastarbeiterzy” z krajów wschodniosłowiańskich, nie tak bardzo kulturowo odlegli, lecz w znacznej liczbie) w porównaniu z tym, co te kolejne rządy zrobiły dla Polaków, których przodków w Związku Sowieckim nie tylko pozbawiono obywatelstwa polskiego, ale ponadto przesiedlono ich do Azji. Jeśli państwo polskie ma zajmować się przyjmowaniem przybyszów, to PRZEDE WSZYSTKIM powinno troszczyć się o osoby polskiej narodowości (zwł. z Syberii, Kazachstanu, Ukrainy), zaś co do pozostałych – skupić się na chrześcijanach uciekających przed prześladowaniami.

 92. Londynczyk mówi:

  Papieram, tym mocniej, ze mieszkajac od 30 lat w Londynie, widze na codzien rosnaca islamska mniejszosc, ktora chce innym narzucac swoje prawa i obyczaje.Niestety, ponad polowa mlodych muzulmanow popiera zamachy i ten ich kalifat. Islamizm to system polityczno -religijny , a nie religia. Just teraz wjedzaja do Polski agenci i propagatorzy islamizmu, bo mamy otwarte granice z Niemcami. Werbuja, za pieniadze, polskich wyznawcow i zakladaja tajne meczety gdzie radykalizuja polska mlodziez. To juz sie dzieje .

 93. Basia mówi:

  Brońmy naszych granic Polska dla Polaków

 94. Teresa Dworak mówi:

  Stanowczo popieram.

 95. Tomasz Litwinski mówi:

  W pełni popieram treści zawarte w liście poparcia dla polskiego rządu. W swoim poparciu kieruje się nie ksenofobią tylko doświadczeniem życia przez 28 lat w multikulturalnym społeczeństwie .

  • Popieram przyjmowanie uchodźców chrześcijan z krajów bliskiego wschodu, którzy są ludźmi uczciwymi i bardzo dobrze się integrują z miejscowym społeczeństwem . Arabi muzułmanie natomiast przez dwa lata są nieszczęśliwi a potem się radykalizują i chcą zmieniać kraj na swoją modlę. Brutalnie mordując członków swoich rodzin, którzy chcieli by się zintegrować z lokalnym społeczeństwem.

 96. Popieram Rząd Beaty Szydło

 97. Zgadzam się ze stanowiskiem pani Premier. Do budowy nowej Polski migranci muzułmańscy nie są nam potrzebni. Czekam na powrót do Ojczyzny naszych rodaków wysiedlonych pod przymusem z przeklętej ziemi.

 98. eRKa mówi:

  Polacy nie gęsi swój język mają.

 99. zszewczyk mówi:

  Popieram stanowisko Rządu.

 100. Jerzy Burnet mówi:

  Popieram stanowisko Narodu Polskiego w sprawie przymusowego osiedlania na terytorium Polski muzułmanów, ludzi zupełnie obcych kulturze europejskiej, ludzi nieprzestrzegających europejskich zasad współżycia społeczeństw. Popieram stanowisko Rządu Polskiego wyrażone w oświadczeniach Pani premier Beaty Szydło. Odpowiadam stanowczym NIE relokacji do Polski muzułmanów. Jestem za wystąpieniem Polski z UE w przypadku prób przymuszania Polski do uległości w sprawie przyjmowania muzułmańskich nachodźców. Jestem za uznaniem w Polsce islamu jako religii wrogiej ludzkości i jej delegalizacji.

 101. Elzbieta mówi:

  Popieram stanowisko p.Premier w sprawie tzw.imigrantow. Nie chce by ta dzicz niszczyla zycie w naszym kraju. Nastepna sprawa to ta, ze na powrot do Polski czekaja Polacy z Kazachstanu, tak straszliwie skrzywdzeni przez Stalina, mamy moralny obowiazek pomagac wlasnie im, a nie tej dziczy wlewajacej sie do Europy jak zaraza.

 102. Edward Dybczak mówi:

  Uwazam to za swiety oboowiazek, Bo to sa nasi rodacy, tej samej kultory I religii.

 103. Elizabeth Dabrowska mówi:

  Popieram.Nie ulegac Pani Merkel i ….. Watykanowi tez nie!!! !

 104. Danuta Sterniczuk mówi:

  Popieram.

 105. Jarosław mówi:

  Popieram.

 106. Roman z Kanady mówi:

  Zdecydowanie popieram decyzje Polskiego Rzadu i Pani Premier.
  To nie sa uchodzcy jak niektore media glosza, to sa nachodzcy.
  Oni nigdy nie podejma pracy bo nie po to sie pchaja do Europy, oni sie pchaja po “Socjal”, po to tylko aby na nich pracowac i ich utrzymywac do konca zycia, Przyczym maja jeden cel, zabijanie ludzi i niszczenie chrzescijanstwa. Na to Polacy nigdy nie powinni pozwolic.

 107. Małgorzata mówi:

  Popieram i wspomagam modlitwą rząd RP i Panią Szydło oraz nasz naród o siłę i jedność aby nie ulec złu i jego naciskom. Amen.

 108. Paweł Skurski mówi:

  Popieram i życzę sukcesu w tej sprawie.

 109. lgmm mówi:

  Popieram

 110. Krzysztof mówi:

  Całkowicie popieram. Żadnych “korytarzy” i tym podobnych bredni lewackich. To jest znana z historii metoda kiedyś V kolumny, niezależnie od koloru.

 111. Krzysztof mówi:

  Zdecydowanie popieram stanowisko Pani Premier Beaty Szydło i NIE ZGADZAM SIĘ NA RELOKACJĘ ISLAMSKICH IMIGRANTÓW.

 112. Bogusław Jakubowski mówi:

  Popieram, jestem dumny że moja Ojczyzna ma taką Panią Premier. Życzę Pani zdrowia i potrzebnych łask Ducha Świętego, w dalszym działaniu dla dobra Polski.

 113. Wojciech Kulesza mówi:

  Miała być wspólnota Ojczyzn, a jest co ? Ateiści i antychrześcijanie zachodnioeuropejscy nie mogą zniszczyć naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej która wielokrotnie stawała w obronie Europy. Obroniła Europę przed Turkami w r. 1683, przed komunizmem w r. 1920, i jeszcze raz przed komunizmem obroniła nas Solidarność. W imię pamięci walki naszych przodków o wartości chrześcijańskie, w imię przyszłości naszych pokoleń walczmy o przyszłość Polski i Europy. Trzecia przepowiednia z Fatimy przepowiada, ze Polska obroni Europę – niechaj się spełni, daj Boże, daj !

 114. Danuta mówi:

  Zdecydowanie popieram!!!

 115. Wojtek mówi:

  Popieram stanowisko Pani Premier i Rzadu Polskiego z nastepujacych przyczyn:
  1/ Polska zrobila w sprawie uchodzcow wystarczajaco wiele: np. udzielila schronienia od 1 do 2 mln uchodzcow z Ukrainy;
  2/ W sprawie uchodzcow z Afganistanu, Iraku, Libii i Syrii – moralny obowiazek ich przyjecia spoczywa na krajach, ktore dla sobie tylko wiadomych przyczyn nielegalnie zaatakowaly, okupowaly i bombardowaly te kraje lub pomagaly udostepniajac swoje bazy i lotniska dla atakujacych: USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Izrael, Wlochy, Turcja, Arabia Saudyjska, etc…
  Ilu uchodzcow przyjely w/w kraje?

 116. aneczka123aj mówi:

  Popieram Panią Premier zdecydowanie w tej sprawie i życzę dużo siły i wytrwałości.

 117. Urs mówi:

  Polski rzad powinien najpierw sprowadzic setki tysiace bezdomnych Polakow i zabezpieczyc im byt w Polsce, Polakow z ulic z USA, Australi, Irlandi Angli, Francji, Niemiec, Wloch, i wszystkich innych krajow na swiecie, Tak powinni odpowiedziec do Uni Europejskiej, do Papieza , Merkel oraz Innych , ktorzy zaprosili muzulmanow do Europy i planuja relokacje w Polsce!!!!!!!! Mnostwo video na you tube z bezdomnymi Polakami na swiecie – we wszystkich krajach i wyslijcie te video do ludzi z rzadu polskiego; pana Waszczykowskiego, premier Szydlo i prezydenta Dudy, i innych….

 118. Joanna Gadomski mówi:

  Popieram

 119. Wnukowski mówi:

  Popieram !!!

 120. Romka mówi:

  Popieram sprzeciw rządu Pani Premier Beaty Szydlo wobec przymusowej relokacji imigrantów

 121. boguslaw_kadraw mówi:

  Cieszmy się tym, co mamy teraz i wierzę w to, że dzięki PiS i tym wspaniałym ludziom, w Polsce może być wreszcie dobrze. Bo jakim szczęściem stało się dla Polski uratowanie jej przed rządami PO, Komorowskiego i Donalda Tuska, że te niedorozwinięte gady, nas nie sprzedały do końca.
  Dziękujmy Opatrzności Bożej za Pana Jarosława Kaczyńskiego, za rząd premier Beaty Szydło i Pana prezydenta Andrzeja Dudę, za wprowadzanie dobrych zmian.
  A min. Macierewiczowi dziękujemy, że jest na tyle zdecydowany, zręczny i silny i oczyszcza ostatnie bastiony komunistycznych warchołów. Min. Ziobrze, za sprawiedliwość w sądach, dziękujmy za Min. Jakiego, aby rozpierdolił tą “warszawkę” z H.G. Waltz na czele.
  Będziemy dzięki temu mogli, rozpocząć nowy rozdział w atmosferze wielkich nadziei, w skali niespotykanej od czerwca 1989 r.
  I obyśmy nie zmarnowali tych nowych szans

 122. St. Norwoks mówi:

  Żadnych uchodźców muzułmańskich, ewentualnie tylko katolicy wcześniej sprawdzeni.

 123. Grażyna mówi:

  W pełni się zgadzam i w pełni popieram!!!
  Byliśmy już za długo w niewoli,żeby z powrotem do niej wrócić!!!

  Z poważaniem
  Grażyna Selbach

 124. Bogusława mówi:

  Popieram politykę Rządu w tej sprawie.
  Kochani rządzący! Trzymajcie się! Nie dajcie się złamać!
  To kluczowa sprawa dla spokoju Polski i bezpieczeństwa Polaków
  niemniej ważna niż gospodarka.

 125. Monika Lewandowska mówi:

  Sprzeciwiam się przymusowej relokacji uchodźców/imigrantów narzucanej przez Komisję Europejską, natomiast popieram pomysł utworzenia korytarzy humanitarnych dla ciężko poszkodowanych ofiar wojny.

  • OKO mówi:

   Pani Moniko. Jeżeli jest pani taka miłosierna to skierujemy ten korytarz prosto pod drzwi pani domu – może wtedy nabierze pani trochę rozumu bo nic chyba pani z tego co się dzieje nie kuma !
   ŻADNYCH PRECEDENSÓW, ŻADNYCH KORYTARZY ! ! ! ! !
   Pomagać tam na miejscu bo oni tego tam potrzebują.
   Proszę posłuchać co mówią księża z Caritasu i sami zainteresowani np. w Aleppo, proszę wreszcie posłuchać i poczytać co ma do powiedzenia WSPANIAŁA KOBIETA Pani MIRIAM SHADED prezes fundacji ESTERA. Proszę posłuchać wypowiedzi Pani poseł profesor Krystyny Pawłowicz na temat “korytarzy” jak się Pani wyraziła ! Niech pani przestanie oglądać TVN, POLSAT, czytać Gazetę Wyborczą, Newsweek, Fakty i słuchać rozczochranego prezydenta Sopotu na temat biednych dzieci – za którymi ściągną tabuny ich krewnych. Może moje komentarze powyżej coś Pani dają do myślenia ! Chociaż wątpię, ale może ?

   • MIAMI mówi:

    “Oko” ma zdrowy rozsadek I 100% racji !
    Popieram I gratuluje !
    Ci co w USA slychaja ” fake news” : CNN,
    ABC, NBC, MSNBC, CBS – maja wyprane mozgi I popieraja otwarte granice rowniez. GLOBALISCI TO NIC INNEGO JAK KOMUNISCI, A TEGO POLACY NIE CHCA !

 126. Joanna K. mówi:

  Popieram stanowisko polskiego rządu i pani premier Beaty Szydło w sprawie NIEzgody na wpuszczenie do Polski ludności najprymitywniejszych muzułmanów, którzy, jak doświadczają tego obecnie Skandynawowie, Francuzi, Anglicy i Niemcy:
  1. stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia tubylców
  2. nie asymilują się, ponieważ są zbyt prymitywni, a ichy potomkowie są radykalizowani przes imamów, któryz działają już także w Polsce w meczetach
  3. istotą “religii” muzułmańskiej jest wszeczobecne kłamstwo, oszukać niewiernego to punkt honoru dla “kształconego” muzułmanina – to wpajają im ich imamowie, jeśli nie uświadomimy sobie tego wystarczająco szybko – zginiemy.

  • Andrzej mówi:

   Merkel sobie wymyśliła, że sprowadzą sobie ludzi do roboty, tych co będą im odpowiadali zostawią sobie, a resztę sprezentują sąsiadom. To jest ich relokacja !!!

 127. Stanisław Janik mówi:

  Popieram!!!

 128. Piotr Biedny mówi:

  Popieram

 129. Anna Kondracka mówi:

  Nie zgadzam się na relokację imigrantów, ani na żadne korytarze tzw. humanitarne. Popieram opór przeciwko szantażowi Komisji Europejskiej, popieram działania polskiego rządu w tej sprawie.

 130. Julietta Rybczynska mówi:

  Popieram

 131. Liliana Gwizdkowska mówi:

  Dziekuje za akcje Reducie i Panu Swirskiemu. Kategoryczne NIE dla Islamu w Polsce i dyktaturze Niemiec. Polsko powstan z kolan daj przyklad Europie!

  • OKO mówi:

   Pani Lilianno.
   Gdyby PanI wiedziała, że w Polsce są świeżo wybudowane meczety w Państwie rządzonym przez prezydentów Warszawy – bufetową hannę gronkiewicz waltz i Gdańska – budynia pawła adamowicza ( pisownia zamierzona ) to nie byłA by PanI tak bezkrytyczna. Jest świeżych muzułmanów w Polsce ok. 5000. Niektórzy są radykalni inni się zradykalizowali ( chociaż urodzili się w Polsce i już służą w ISIS ).Polecam internet i ich wypowiedzi. Proszę posłuchać i poczytać o rozpowszechnianiu islamu po domach we Wrocławiu rządzonym przez rafała dutkiewicza. To są Państwa w Państwie Polskim. Czy nie ma Pan skojarzeń z przeszłością ? Co robi policja i rząd ? Pamiętam jak w PRL-u kilkadziesiąt lat temu telewizja przeprowadzała wywiad z “biednymi” muzułmanami którzy skarżyli się, że nie mają się gdzie modlić i robią to w swoich mieszkaniach. Jak była komuna to nie było problemu bo trzymali wszystko mocno za twarz. Teraz nastąpiło trochę odwilży i już domagają się meczetów. Warszawski imam w wywiadzie telewizyjnym stwierdził, że Polacy to dobry i tolerancyjny naród ale Polacy byli również chyba zdrajcami. Pojawia się ten sam imam w Telewizji Publicznej u Pani Jaworowicz i udaje, że mu żal Polaków. Ale ta nacja ma to do siebie, że będą twoimi sąsiadami kilkaset lat a pewnej nocy wszystkim poderżną gardła bo prorok przyszedł w nocy i kazał im zamordować niewiernych.
   Proszę posłuchać wypowiedzi Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii już kilkadziesiąt lat jaką mają opinię muzułmanie – można ich wysłuchać ALE NIGDY, PRZENIGDY NIE WIERZYĆ i trzymać się od nich jak najdalej i nigdy im nie ulegać ani na jotę. Są posłuszni kiedy mają bicz i pana nad sobą – m.in. Azja Tuhajbejowicz w Panu Wołodyjowskim.
   AMEN !
   P.S.
   https://www.youtube.com/watch?v=QpwBDAKhEAo

 132. Leszek mówi:

  Jakim prawem Niemcy, ktorzy jeszcze nie rozliczyli sie ze swoich nieludzkich zbrodni wojennych na terenie Polski, osmielaja sie teraz szantazowac polski Rzad? Chca wymusic na nim decyzje zagrazajace bezpieczenstwu polskich obywateli. Nie maja do tego zadnych podstaw prawnych. Szczegolnie oni, ktorzy tak niedawno wyrzadzili Polsce wprost nieopisany ogrom nieszczesc i strat, a teraz nie tylko, ze falszuja historie i razem z nowojorskimi Zydami przerzucaja swoje zbrodnie na Polakow, to jeszcze bezczelnie usiluja zmusic nas do samobojczych decyzji. To Kanclerz Niemiec, a nie polski Rzad, zaprosil do siebie wroga armie wyglodzonych seksualnie bojownikow obcej kultury. Niemcy niech sami rozwiazuja swoje problemy. Polska nie potrzebuje obcej dyktatury. Niemcom, od rzadzenia w Polsce – WARA !!!

 133. Zenon Konowalczyk mówi:

  Popieram

  • Anna Raj mówi:

   Popieram. To narod Polski powinien zdecydowac urzadzic glosowanie. Obce rzady sasiedzkie nieprzyjazne dla Polski.
   Slusznie Anglia sie odciela od Niemiec .To Eurpejska unia miesza miedzy krajami

 134. Zaneta mówi:

  popieram

 135. Marta mówi:

  Popieram. Nie możemy skazać naszych rodzin na to co dzieje się we Francji, Szwecji, Anglii, Niemczech. Ktokolwiek myśli inaczej jest niespełna rozumu

 136. Irena i Michał Mikołajczyk mówi:

  popieramy działania rządu w całej rozciągłości

 137. Wojtek Nowicki mówi:

  Popieram!

 138. Joanna mówi:

  popieram 100%

 139. Anna Solecka mówi:

  Popieram z całego serca.

 140. lidia mówi:

  Popieram decyzje Rzadu Polskiego

 141. Popieram stanowisko Pani Premier Beaty Szydło oraz naszego Rządu. Nie wyobrażam sobie sprowadzania siłą do Polski imigrantów, którzy nad Wisłą nie chcą się osiedlać a później przetrzymywaniu ich w Polsce siłą, kiedy chcą opuścić nasz piękny kraj. To niemiecki absurd, na który nie możemy się zgodzić, ponieważ Polska jest krajem wolności i tolerancji w odróżnieniu od tych krajów, które próbują nam narzucać swoje rozwiązania, bez pytania nas o zgodę.

 142. Joanna Ganjani mówi:

  Popieram.

 143. Joanna Ganjani mówi:

  popieram

 144. Alicja mówi:

  Popieram Z Boża Pomocą damy radę

 145. Piotr Wazl mówi:

  W pełni popieram działania naszego rządu oraz stanowisko Pani Premier Beaty Szydło !

 146. Wiesława Dziopak mówi:

  Popieram!

 147. Arek Kazimierski mówi:

  Zdecydowanie popieram.

 148. Paweł mówi:

  Solidarność europejska – tak !
  Ale nie w skrajnej głupocie i tendencjach samobójczych.

 149. Ireneusz K. mówi:

  Pozwoliłem sobie umieścić całość na stronie internetowej Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Jesteśmy po tej samej stronie od zawsze.
  Pozdrawiam serdecznie.

 150. Noras Kos mówi:

  Islam to ideologia a nie religia podobna do komunizmu. To jest pasożyt społeczno-ideologiczny bez tolerancji dla innych religii i kultur. Nie zgadzam się na ludzi którzy są V kolumna.

 151. Lech mówi:

  Przyjęliśmy milion Ukraińców oraz tysiące muzułmanów z Czeczenii, uciekających przed wojną Rosji z ich krajami i nie żądaliśmy od UE nałożenia kar finansowych tym co nam nie POmagali. Nie dajmy więc sobą manipulować i wmawiać światu, że jesteśmy zamknięci na obcych. Import terroryzmu do Polski i Europy nie jest dla nas żadnym rozwiązaniem. Nie możemy ulec najbardziej wiarygodnie brzmiącym słowom o potrzebie empatii, bo nie musimy zachowywać się jak barany. Lewccy saperzy nie mogą podminowywać kultury chrześcijańskiej w Europie implantując tu tykającą bombę radykalnego Islamu.
  Nie wręczajmy kluczy do naszych domów przyszłym egzekutorom naszych kobiet, dzieci i wnuków.
  Wiecie co jest najgorsze? To że głównie chrześcijańskie kobiety i dzieci umierają każdego dnia w ogarniętej wojną Syrii, a setki tysięcy młodych muzułmanów z bezpiecznych krajów takich jak np Tunezja, Maroko, Algieria płynie bez żadnych dokumentów tożsamości do Europy, aby udawać wojennych uchodźców. Merkel islamizuje Europe pod pretekstem pomocy, zamiast pomagać tym którzy tego najbardziej potrzebują. Codziennie wyławia się i transportuje tysiące młodych, zdrowych islamskich byków na Sycylię. A chrześcijańskie dzieciaki w Syrii giną bo rodzice są za biedni na podróż do Europy… dlatego niech mi załgane, zdradzieckie lewactwo i masoneria nie prawi żadnych cholernych morałów. Syryjka z Aleppo obaliła mit o potrzebie impregnacji Polski Islamem. Pan Bóg jest miłosierny i zesłał na ŚDM do Brzegu Rand Mittri, która przemawiając do pielgrzymów ukazała że impregnacja Polski, Europy i świata islamistami wcale nie jest najważniejszym nakazem. Otacza nas śmierć, lecz wiara jest silniejsza – mówiła. Prosiła nie o to aby ja wyrwać z ojczyzny ale o modlitwę i pomoc dla chrześcijan.
  Dzielne syryjskie chrześcijanki wróciły ze ŚDM do swojego kraju i prosiły tylko o modlitwę. A muzułmanie z bezpiecznych krajów takich jak Maroko, Algieria płyną do nas tysiącami i żądają kasy, kobiet, i darmowego wifi, a jak się nudzą to molestują europejki lub biegają z bombami lub maczetami po europejskich miastach.
  Była niezwykła radość i wiara syryjskiej chrześcijańskiej młodzieży z Aleppo, która zgromadziła się mimo wojny u siebie i nie przyjechała na spotkanie z młodzieżą w Krakowie. Uczestnicy tego chrześcijańskiego spotkania w Syrii i obecni wśród nich księża i biskupi wysłali specjalne pozdrowienia dla papieża Franciszka przebywającego w Polsce. Byli szczęśliwi i radośni, mimo warunków w jakich żyją na co dzień z powodu wojny. Wierzą że Bóg jest miłosierny i do ich kraju powróci pokój, dlatego z niego nie uciekają. Polska chce im pomóc i pomaga w ich kraju odbudowując mieszkania, szkoły, szpitale… o czym mówiła premier Beata Szydło. Wysyłamy im pomoc humanitarną i wojskową na ile jest nas stać. Polska jest też gotowa przjąć bliskich kulturowo chrześcijan z Syrii i innych krajów, ale nie terrorystów islamskich.
  Tekst znaleziony w internecie. Pozdrawiam nieznanego autora.

  Zobacz jak ISIS morduje chrześcijan oraz innych wyznawców. http://wolna-polska.pl/wiadomosci/holokaust-chrzescijan-artykul-tylko-dla-ludzi-doroslych-21-reedycja-2016-01
  

 152. Joanna mówi:

  Popieram

 153. Mieczysław D mówi:

  Popieram

 154. Mieczysław D mówi:

  Popieram

 155. Andrzej mówi:

  Popieram

 156. Eugeniusz Gawor mówi:

  Ci ludzie nigdy nie zaaklimatyzuja sie w nowym kraju dlatego popieram, ale jednoczesnie uwazam ze w wypadkach zagrozenia zycia nalezy pomoc tym ludziom ale na terenach im bliskich etnicznie czyli w sasiednich krajach a nie na terenie Polski, jeslli to tylko czasowo

 157. Maria Dumas mówi:

  W pełni , całkowicie popieram dzialania Rządu Pani Premier
  Beaty Szydlo i Jej stanowisko w sprawie relokacji tzw emigrantow a
  raczej ” nachodżców ” do naszego Kraju.Zycze wytrwałosci i nieu-
  stępliwosci a takze duuuużo zdrowia Pani Premier i Jej Rządowi w
  sprawie tak ważnej dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny –
  Tak nam dopomóż Bóg!

 158. Piotr Zachara mówi:

  Popieram stanowisko polskiego rządu.

 159. Radosław C. mówi:

  Ludziom należy pomagać w miejscach ich zamieszkania. Ludzie wolą żyć w swoim kraju, jeśli mają zabezpieczone podstawowe potrzeby aniżeli w kontenerach w Europie Zachodniej. Znakomita część migrantów nie chce pracować tylko dostawać kasę a powinni usłyszeć: “nie pracujesz, nie jesz”. i podstawowa sprawa. Ty imigrancie masz się dostosować do zasad u nas panujących, bo to nasza Polska, my się dla Ciebie nie zmienimy. Jeśli uszanujesz te zasady, będziesz mile widziany, jeśli nie – nie ma dla Ciebie u nas miejsca.

  • Radosław C. mówi:

   co ok. 3 minuty jest gdzieś na świecie zabijany CHRZEŚCIJANIN z powodu swojej religii. media i część ludzi zachowuje się natomiast jakby to muzułmanie byli pokrzywdzeni. TO PARANOJA!
   Powiedzmy jasno, tu chodzi o to by zniszczyć tożsamość poszczególnych krajów chrześcijańskich by potem łatwo robić swoje interesy i nie napotkać na opór chrześcijan, którzy znają co to PRAWDA, DROGA I ŻYCIE i potrafią rozróżniać dobro od zła.

 160. Bożena mówi:

  Popieram apel w 100%

 161. Jutka mówi:

  Popieram

 162. Barbara Niesulowska mówi:

  Popieram twarde stanowisko rzadu .

 163. Andrzej Kentla mówi:

  Popieram w 100%

 164. Andrzej mówi:

  W pełni popieram stanowisko Rządu Polskiego.

 165. Mirosław mówi:

  Popieram list w całości. Życzę 100% poparcia dla rzadu w ewentualnym referendum.

 166. Jozef Luczaj mówi:

  Popieram stanowisko Pani Premier w sprawie tzw.”uchodzcow”.
  Przesladowania Chrzescijan swiadcza o swiadomym i celowym
  dzialaniu elit europejskich majacym na celu zniszczenie wielowiekowych wartosci europejskich i zasianie zametu na naszym kontynencie.

 167. Barbara Niesulowska mówi:

  Popieram!!!

 168. Grazyna Bielecki mówi:

  Popieram, mamy juz to wszystko w Wielkiej Brytanii i Francji. Grace

 169. Chris mówi:

  Popieram .Jest to jedyne i madre rozeiazanie tego problemu

 170. Urszula Kalata mówi:

  Zdecydowanie popieram.

 171. Mikołaj Pertek mówi:

  Popieram

 172. Lidia mówi:

  Popieram wraz z cała moją rodziną!!

 173. Piotr Skała.. mówi:

  Popieram mądrych ludzi…Polaków?

 174. Lidia mówi:

  Proszę dołączyć moje poparcie i całej mojej rodziny!!

 175. Albina Sobacka mówi:

  Polska wystarczająco a nawet ponad swoje siły pomaga wszystkim potrzebującym na całym świecie. Dobry przykład dla innych bogatszych krajów i to argument, że nie potrzebujemy tu u nas “multi-kulti”………..Amen!

 176. Elżbieta Półtorak mówi:

  popieram

 177. Lidia mówi:

  Moje 100 % poparcie i mojej rodziny!

 178. Elżbieta Półtorak mówi:

  popieram bardzo

 179. D.Bojanowska mówi:

  Zdecydowanie popieram

 180. Rodak mówi:

  Zdecydowanie popieram

 181. rex mówi:

  Poparcie całkowite

 182. mania mówi:

  Popieram

 183. Jozef mówi:

  Popieram stanowisko Pani Premier. Sobieski obroni Chrzescijanska Europe i my tez jestesmy zobowiazani bronic Polski i Europy.

 184. Andrzej Ulicz. mówi:

  Popieram, bo mam dość życia w strachu i niepewności.
  Pragnę dla nas wszystkich tylko jednego, czyli zwykłej normalności !!!!!!!!!!!!!

 185. Jan Czekajewski mówi:

  Popieram Apel. EU w dzisiajszej postaci to jest nowa forma niemieckiego imperializmu, tym razem w ekonomicznej i politycznej formie.

 186. Ewa Sliwinska mówi:

  Calkowite poparcie dla stanowiska naszego rzadu i Pani Premier Beaty Szydlo.

 187. Zbyszek USA mówi:

  Oczywiscie popieram Zdecydowanie

 188. Maria wiertel mówi:

  POPIERAM w stu procetach.
  Nie mozemy przyjac “emigrantow” w Polsce poniewaz zagrazaja zyciu obywateli RP> Widzimy to w Niemczech, we Francjii, w Belgi, w UK, i innych panstwach ktore otwozyly im drzwi . Ugoscili, nakarmili , dali dach nad glowa. “Emigranci ” odwdzieczyli sie mordami, gwaltami .
  My Polacy znamy historie i pamietamy jak odwidzeczyla sie , jak odwdziecza sie pewna grupa spoleczna za podobna pomoc im .POMAGAJMY LUDZIOM W POTRZEBIE U NICH lub w panstwach ktore sa podobne ich kulturze,ich obyczajom , ich zwyczajom oraz ich religii . *POMAGAJMY .

 189. Mirosław Wałęka mówi:

  Przekazuję poparcie moje i mojej rodziny … żadnej zmiany kulturowej, żadnego lewactwa i multi-kulti, żadnych zamachów, ZERO tolerancji dla fanatyzmu islamskiego !!!!!!!

 190. Jan Sliwinski mówi:

  Zdecydowanie popieram!

 191. Roksana Malewska mówi:

  Popieram, nie będę się powtarzała, bo zgadzam się z poprzednimi rozmówcami. Jest jeszcze jedna sprawa. Muzułmanie uciekają niby przed wojną, dlaczego młodzi mężczyźni nie walczą o swoją ojczyznę?. Druga sprawa to nęcenie ich pieniędzmi i zmuszanie do bycia Niemcami. Jeżeli przed wojną to jest to na pewien czas i powinni wrócić i odbudować swoją ojczyznę.
  A tu ma być pełna asymilacja, bo w Niemczech brak rąk do pracy. Polaków nie chcieli, 7 lat musieli czekać. Życzę Niemcom, żeby konsekwencje swojej głupoty ponieśli sami. Popieram Rząd Polski
  Dziękuję

 192. Urszula Ziemkiewicz mówi:

  Popieram!

 193. Malgorzata Raich mówi:

  ZDECYDOWANIE POPIERAM.

 194. Malgorzata Raich mówi:

  ZDECYDOWANIE POPIERAM.

 195. Jan Wawrzyńczyk mówi:

  Popierm ze wszech miar!

 196. barsana mówi:

  W pełni popieram stanowisko naszego rządu, zadnych ustepstw co do przyjęcia tych rzekomych emigrantów: EUROPA NIE JEST DLA NICH, niech wracaja skad przybyli, usunąc meczety, zwiazki kulturowe i inne, zabrac zasiłki i mieszkania, , przekazac, ze zle zrozumieli zaproszenie, któremu nie sprostali, a na konic dac do zrozumienia. że my, europejczycy, umiemy sie rozprawic z nieproszonymi gosciami.Do tego, niestety trzeba wykonac jeszcze jedna bardzo trudna rzecz: zmienic lewackie nastawienie pomyleńców i rozpedzic cale zgromadzenie lewaków, nierobów, pijaków itp, słowem cala menażerie z unii

 197. Marcin mówi:

  Popieram

 198. Zdecydowanie popieramy stanowisko naszego rządu Pani Beaty Szydło w sprawie imigrantów (uchodźców). Pomóc można na inne sposoby a powtórek terroryzmu z Zachodniej Europy nam nie potrzeba. Ktoś musi zastąpić króla Jana III Sobieskiego nie kiedyś a teraz.

 199. Jerzy Oszmanowicz mówi:

  Zgodnie z międzynarodową konwencją status uchodźcy można uzyskać w kraju bezpiecznym, w którym prawa człowieka podlegają zasadniczej ochronie. Według „specjalistów” z EU aktualnie sprawowany reżim w Polsce łamie podstawowe prawa człowieka, a więc uchodźca nie może się czuć bezpiecznie w polskim „faszystowskim” kraju

 200. Leszek Szczepkowski mówi:

  Popieram.

 201. Danuta mówi:

  Stanowczo popieram

 202. Grzegorz mówi:

  My pomagamy Ukraińcom, których w Polsce są już tysiące. Muzułmanom niech pomaga Merkel, która wystosowała zaproszenie pod którym my się nie podpisywaliśmy.

 203. Ryszard mówi:

  Popieram w całej pełni

 204. Ryszard Stanio mówi:

  Zdecydowanie popieram.

 205. Łukasz Kaletka mówi:

  Popieram w 100%

 206. Opal Magdalena mówi:

  Popieram działania Rządu.Bezpieczeństwo Obywateli jest najważniejsze.Polacy nie mogą bać się wyjść z domu w dzień, a o zmoroku tymbardziej,w obawie,że zaproszony przez nas gość czycha na nasze życie.

 207. PATRIOTA mówi:

  Popieram nasz Rzad I p.Beate SzydloZadnych uchodzcow Nie brac.

 208. Barbara Luks/ z Borysławia/ mówi:

  Popieram .

 209. Hj mówi:

  Nie przyjmowac uchodzcow I Nie ulegac naciskom Unii

 210. Zdzislaw Czernicki mówi:

  W pełni popieram nawet kosztem wyjścia z UE

 211. Zdzislaw Czernicki mówi:

  W pełni popieram nawet za cenę wyjścia z UE

 212. Jerzy Filipowicz mówi:

  Zdecydowanie popieram.

 213. POPIERAM Zycze poparcia Decyzji RZADU To nie uchodzcy, lecz nawalnica TERRORU w imie zaklamanej religii.

 214. Grzeszczuk Jan mówi:

  Polska Kultura, Polska Tradycja, Pięć Prawd Polaków ! Nie Pozwolę Roztrwonić. Wolny Od Urodzenia Polak !

 215. Zbigniew Paleczny mówi:

  Popieram

 216. Jurek B. mówi:

  Sympatyzowałem z PO .Jednak to o czym się dowiaduję z mediów co czynili z moim krajem przez osiem lat rządów ludzie z tej kliki, woła o pomstę do nieba. Odwróciłem się od nich o 180 st. Wstydzę się z tego powodu. Zdecydowanie popieram działania rządu PiS w odnowie Polski, a w temacie relokacja uchodźców nawet do potęgi n-tej.

 217. Katarzyna Smolarczyk mówi:

  Popieram

 218. Tomasz Stepień mówi:

  Popieram, popieram i jeszcze raz popieram !!!

 219. Bożena mówi:

  Popieram.

 220. Krzysztof mówi:

  POPIERAM!!!
  Jeśli Polska przyjęłaby islamskich intruzów,to byłby początek końca naszej cywilizacji !!!

 221. Popieram, zdecydowanie popieram stanowisko rządu Pani Beaty Szydło.

 222. Zaczkowska mówi:

  Popieram

 223. Jacek mówi:

  Gdy zło się wpuszcza do domu
  Nie można na pokój liczyć
  Nie można ufać nikomu
  Kto chce nas bronią oćwiczyć

 224. Wiola Wiśniewska mówi:

  Popieram Panią Premier i cały rząd. Ja i moja rodzina. Modlę się za was. Muzułmanie już zalewają Europę i chyba zaleją ale bez Polski.

 225. Kujawska Ewa mówi:

  Popieram zdecydowanie popieram Elblag

 226. anczar mówi:

  Popieram

 227. Kujawska Ewa mówi:

  zdecydowanie popieram

 228. Polak patriota mówi:

  Goraco popieram Pania Premier i zycze wytrwania w tej decyzji. Zadnej dyktatury unijnej,zadnych meczetow w Polsce, zadnych muzulmanow(oni sie NIGDY nie zintegruja). Nasza Polska jest krajem suwerennym i taka na zawsz pozostanie!

 229. Antek Tyszka mówi:

  Zdecydowanie popieram!

 230. Eugeniusz Kaźmierczak mówi:

  Popieram

 231. Wojciech Ruszczynski mówi:

  Popieram

 232. Janusz mówi:

  Popieram w całej rozciągłości pomagać tam gdzie są !!!!!!!

 233. (po)ruta mówi:

  Zdecydowanie Popieram Panią Premier Beatę Szydło, jak i Polski Rząd, który reprezentuje !

  Polsce nie są potrzebni terroryści i mordercy muzułmańscy !

  Rzeczpospolita Polska jest Chrześcijańska i taką musi pozostać !

  ZERO arabskich terrorystów zwanych uchodźcami !

 234. Popieramy w 100 % Rząd Pani Premier Beaty Szydło.

 235. Joanna Swolkień mówi:

  Trudno nie poprzeć tak oczywistej sprawy. Po pierwsze nie dla przymusowej relokacji, po drugie większość to emigranci ekonomiczni, którzy nigdy nie będą traktować kraju ich przyjmującego jako swojej ojczyzny i nie tylko nie będą się asymilować ale będą stwarzać stałe zagrożenie i narzucać swoje obyczaje.
  Nie dla takiej Polski jak Szwecja, Francja, Niemcy czy Włochy.

 236. Cezary Jędrzycki Nauczyciel Olimpijczyk Działacz społeczny mówi:

  Popieram
  Popieram
  Popieram

 237. Jerzy Nadolski mówi:

  Popieram

 238. Jan Musialski mówi:

  Popieram.

 239. Genowefa Wyrostek mówi:

  Calym sercem popieram Pania Premier.

 240. Marek Maciolowski mówi:

  Takiego wlasnie rzadzenia dla dobra Polski oczekujemy od PiS.
  Podobnej bezkompromisowosci i radykalnych posuniec oczekujemy od obecnego Rzadu RP w stosunku do neo-komunistow z tz. totalnej opozycji, jest to wrog wewnetrzny a nie opozycja. Wrogow skazac na banicje by raz a dobrze uwolnic Polske od tej zarazy niszczacej kolejne pokolenia Polakow. Nastaly czasy wymagajace radykalnych posuniec politycznych, odwagi i poswiecenia. Nie jest to czas na niepowazne gry w ramach dyktatow obcych ” demokracji” . Polska miala przez kilkaset lat swoja unikalna Demokracje, byla to pierwsza demokracja w nowozytniej Europie, i jak dotad jedyna najblizsza idealowi.
  Nie potrzebujemy ” demokracji”, chcemy Polskiej Demokracji, i Wolnosci. Brawo dla Pani Premier .

  • Magda Bartnik mówi:

   W pełni popieram twarde stanowisko rządu i Pani Premier Szydło! Życzę wytrwałości i siły do budowania godnego życia w naszym kraju. Nie mam wątpliwości, że nawet dzieci i kobiety islamskie to niebezpieczeństwo dla naszej kultury chrześcijańskiej. Znamy liczne przykłady samobójczych aktów w ich wykonaniu. Islamizm wysysa się z mlekiem matki. Pomagajmy na miarę możliwości ale tam, gdzie problem się rodzi. Brawo! Brawo! Brawo dla Pani Premier!

 241. Halina Szkoda mówi:

  Popieram

 242. Bożena Urbaniak mówi:

  Zdecydowanie popieram. Możemy za to przyjąć syryjskich chrześcijan.

 243. Grzegorz mówi:

  Zdecydowanie popieram

 244. Jurak Wiesława mówi:

  W 100% popieram.

 245. Macius mówi:

  Popieram

 246. Matusiak mówi:

  Całym sercem popieram zdanie Pani Premier !!!! Wyraża Ona opinie większości Naszego społeczeństwa !!!!

 247. Wieslaw mówi:

  popieram

 248. Matusiak mówi:

  Całym sercem popieram

 249. Jurak Wiesława mówi:

  Moje 100% poparcie dla stanowiska naszego rządu

 250. JA I MOJA RODZINA, +2, POPIERAMY

 251. Wojciech Urban mówi:

  POPIERAM

 252. Malgorzata mówi:

  Popieramy

 253. Romana Kahl-Stachniewicz mówi:

  W pełni popieram

 254. Krystyna Wysocka mówi:

  Popieram

 255. barbata mówi:

  Popieram .popieram wraz ze swoimi rodzinami znajimymi chcemy zyc w naszej kulturze chcemy pokoju bez rolewu krwi a do tego dochodzi chcemy wyjsc na ulice i czuc sie bezpiecznie

 256. barbata mówi:

  Popieram .popieram wraz ze swoimi rodzinami znajimymi chcemy zyc w naszej kulturze chcemy pokoju bez rolewu krwi a do tego dochodzi chcemy wyjsc na ulice i czuc sie bezpiecznie

 257. Maria mówi:

  Popieram stanowisko naszego rządu w sprawie odmowy przyjęcia tzw. uchodźców do Polski. Uważam, że należy pomagać ofiarom wojny na terenie ich zamieszkania.

 258. IGA mówi:

  Popieram!
  Przewrotnie napiszę, Europa , mogła by się, czegoś nauczyć od muzułmanów. W ZEA około 80% mieszkańców stanowią emigranci, a mimo to, Dubaj został uznany za najbezpieczniejsze miasto świata.
  Za przewinienia, za brak pracy przez jeden miesiąc – nieuchronna deportacja i jest spokój. Na ulicach, nie widziałam policji, ale stróżem prawa , ponoć, jest każdy mieszkaniec / nie donosicielem/.
  Większość kolorowych emigrantów pracuje na budowach za 200-300 dolarów i pracę szanuje. Jak to możliwe? Możliwe, bo są to, biedni ludzie z Pakistanu, Bangladeszu, Indii – współcześni niewolnicy, mający na utrzymaniu rodziny w kraju. Tam nie emigrują bracia w wierze, emiraci, też nie kwapią się z pomocą, choć, opływają w niewiarygodnym bogactwie.
  Emigranci w europie, za 200-300 dolarów zasiłku, naplują Ci w twarz i podpalą dom w którym mieszkasz, oni nie przyjechali tu pracować To wojna cywilizacji. Pomagajmy tym ,którym chciwość ” panów tego świata” zrujnowała domy skazała na głód i cierpienie dzieci. B R O Ń M Y S I Ę !

 259. Basia mówi:

  Moje 100% poparcia dla rządu Beaty Szydło. Obecna sytuacja wymaga radykalnych posunięć oraz poświęcenia i odwagi .Brawo dla Premier.

 260. Baca mówi:

  Na szczęście dziś na szczycie G7,pewnie pod wpływem prezydenta USA D.Trumpa,siedmiu przywódców świata(Merkel,Macron,królik Tusk i in)podpisali deklarację o dobrowolności przyjmowania emigrantów do swoich krajów.Ufff….co za ulga,dzięki Bogu,że mamy takiego prezydenta USA!!!

 261. małgorzata mówi:

  Popieram z całą rodziną. To są najeźdźcy nawet nie emigranci.którzy
  chcą nas Europejczyków zniszczyć pięć razy dziennie publicznie
  zakłócając porządek modlą się żeby nas zamordować .
  Zamordować niewiernego to ich cel.

 262. zdecydowanie popieram dzialania rzadu beaty szydlo aby nie przyjmowac ludzi ktorzy beda poglebiac jeszcze bardziej biede w polskim spoleczenstwie.

 263. awojcicki mówi:

  Wraz z rodzina Popieram w cale rozciaglosci postawe Poskiego Rzadu i Prezydenta. Obowiązkiem kazdego prawdziwego POLKA jest obrona Polski przed zaplanowanym przez osrodki liberalno – globalistyczne najazdu muzulmanow na Katolicka Polske

 264. zdecydowanie popieram dzialania rzadu beaty szydlo aby nie przyjmowac ludzi ktorzy beda poglebiac jeszcze bardziej biede w polskim spoleczenstwie. aby pomagac innym ludziom musimy pomoz najpierw swoim .

 265. Karol mówi:

  Zdecydowanie popieram!

 266. bodo mówi:

  Popieram akcje w calosci

 267. Alexandra Hołownia mówi:

  Po skończeniu wojny w Syrii i Iranie uciekinierzy powinni wrócić i odbudowywać swój kraj. Szczególnie młodzi mężczyźni bedą i nadal są tam bardzo potrzebni. My nie będziemy przecierz za nich walczyć ? Poza tym istnieją bogate kraje islamskie, jak: Arabia Saudyjska, Kuwejt, Oman, Jordania, które jak tylko zechcą mogą pomódz krewniakom w potrzebie. Ekspansja muzułmanów do Europy jest dla mnie podejrzana. Poza tym jaką odpowiedzialność ponoszą w tej sprawie państwa, sprzedające arabom broń ? Właściwie amerykanie rozpętując wiosnę arabską powinni ponieść konsekwencje i przyjąć uchodźców a nie Polacy pod naciskiem oczyszczających się z nazizmu Niemców. A jaką ma postawę wobec uchodźców mają inne narody nie należące do EU jak zasobna Australia, Kanada, Japonia, Chiny albo Rosja ?

 268. Calkowicie popieram . To nie uchodzcy, lecz pretekst NAJAZDU.

 269. ZIBI mówi:

  zdecydowanie popieram,,,,PRECZ Z SZANTAZEM UNII EUROPEJSKIEJ,,,

 270. Jacek Gajewski mówi:

  Popieram!,przerażajacy jest stan umysłów jakże wielu z nas i niezmierna bezczelność manipulatorów opinią.Polski Rząd prowadzi,jak sądzę,jedynie słuszną politykę.Szczęść Boże!

 271. Józef Lickiewicz mówi:

  Wszyscy Polacy powinni powrócić do ojczyzny!

 272. Michał Szablonow mówi:

  Popieram Polski Rząd w tej i wielu innych sprawach.

  Proponuję też kolejny poważny apel do Komisji Europejskiej i międzynarodową debatę – ŻĄDANIE zaprzestania przemocy, mowy nienawiści, szantażu, defamii, stronniczej postawy, ingerowania w autonomiczne sprawy wewnętrzne krajów członkowskich, notorycznego łamania trakratów unijnych i prawa przez Komisję Europejską (sic !).

 273. Agnieszka Narkowicz mówi:

  Dziękuję za wspaniały list, który popieram w 100%.

 274. alicja kwiatkowska mówi:

  popieram
  panią premier

 275. Goga mówi:

  Popieram

 276. Stefan Parciak mówi:

  Popieram rząd p. Beaty Szydło. Nasza kochana Ojczyzna Polska ma dość dużo swoich problemów, imigranci nie są nam potrzebni

 277. Dariusz Witaszak mówi:

  Popieram stanowisko Pani Premier

 278. Alex Lasota mówi:

  Popieram

 279. Grażyna mówi:

  Popieram działania rządu, popieram intencję listu.

 280. Małgorzata mówi:

  Popieram

 281. Bohdan Heczko mówi:

  Popieram

 282. Ten rząd to nadzieja Polski i Europy.

 283. Grażyna mówi:

  Popieram stanowisko Pani Premier.

 284. Ewa Z. D. mówi:

  Popieram w pełni nasz Rząd i mam nadzieję, że się obroni przed
  zalewem opętanych muzułmanów, którzy od wieków mają zamiary opanować Europę.
  Jan III Sobieski już im pokazał gdzie jest ich
  miejsce…!
  Nie możemy pozwolić, aby się panoszyli i niszczyli naszą kulturę i Cywilizację Chrześcijańską.
  Musimy być wierni Bogu i tym wartościom, których On od nas oczekuje. Pan da nam siłę. Jemu zaufajmy i się nie lękajmy…

 285. Sumińska mówi:

  Popieram Premier Beate Szydło
  Nie chcemy gwałtów na kobietach ani dzieciach to co się dzieje w Europie to nieodpowiedzialnosć Unii Europejskiej.

 286. Wiesław Hop mówi:

  Popieram decyzje Pani premier i mam nadzieję że nasz rząd nie ugnie się pod naciskiem brukseli

 287. Andrzej - Montreal mówi:

  Trzeba sie postawic poprawnosci politycznej.

 288. Bozena mówi:

  Popieram

 289. Zbigniew Oleszczuk mówi:

  Popieram

 290. Leszek Gawczynski mówi:

  Nie dla uchodzcow

 291. Marek Los mówi:

  Całkowicie popieram.

 292. Marek J.Łos mówi:

  Jak najbardziej popieram

 293. Waldemar mówi:

  Popieram!

 294. B.M. mówi:

  W 100 % popieram działania rządu i Pani premier Szydło. Ja i moja rodzina NIE wyrażamy zgody na przyjęcie najeźdzców, ani jednego.

 295. Pell_Agia mówi:

  Pani Kanclerz Merkel żądając od Polski przyjęcia imigrantów , powinna dać gwarancje bezpieczeństwa dla naszego kraju i przyjąć na siebie wszelką odpowiedzialność za to bezpieczeństwo. W przeciwnym wypadku nie może żądać od nas spełnienia oczekiwań

  • OKO mówi:

   Pell_Agia. Kobieto chcesz jeszcze raz dwa nagie miecze czy może gwarancji z czasów II wojny światowej. 🙂 Przyjmij proszę brudasów
   a ja będę gwarantem – dobrze , zgoda ? ! 🙂

 296. Zdzislawa Madej mówi:

  Popieram

 297. Danuta mówi:

  Brońmy naszych wartości i tradycji , brońmy naszej wiary i wolności,
  to nie jest migracja, to jest wojna islamu z chrześcijaństwem.

 298. Janina mówi:

  Popieram

 299. Krystyna Rynkiewicz mówi:

  POPIERAMY,jestesmy dumni ze stanowczosci naszego RZADU w tej sprawie.

 300. Maria mówi:

  Zdecydowanie popieram !

 301. Jerzy Urbanek mówi:

  Zdecydowanie popieram stanowisko rządu – nie dla armii islamskiej

 302. jaskółeczka mówi:

  Pani Premier, tak trzymać! Pozdrawiam.

 303. H. Cz mówi:

  Popieram. Jesli oni zostaną wpuszczeni do Naszego kraju, kraju ktory do niedawna sam walczyl o swoje, ktorego historia jest pisana krwią polskich bohaterów i zaczną się wysadzac, zabijac Naszą ludność,,,,to wierzcie mi ze wdepczemy ich w glebę. Jeden Polak za tysiące najeźdzców. Nie pomoze im wtedy zadna policja, zadne wojsko…..zetrzemy ich w pył

 304. Aga mówi:

  Oczywiscie POPIERAM stanowisko Rzadu!- NIE MOZEMY PRZYJAC TYCH LUDZI , sami mamy moc problemow. A i przyklady tych Panstw, w ktorych zaistniala masa tych “uchodzcow”, sa przerazajace. Czy to nie wystarczy by sie gleboko zastanowic nad problemem! Spojrzmy jacy to sa ci ludzie,? sami mlodzi mezczyzni ! Niechaj oni bronia swych krajow, a nie uciekaja od TEJ odpowiedzialnosci ! Pieknie postapila Japonia – mamy swoja religie i kulture, ktorej musimy strzec i NIKT tego nam nie moze zniszczyc! I nie wpuszczaja do swego kraju nikogo kto by mogl zaburzyc ich porzadku. Bierzmy z madrej Japonii przyklad!
  ZDECUDOWANE NIE !

  • OKO mówi:

   Pani Ago. Zgadzam się z Panią w 100%. ale nie trzeba szukać autorytetów aż tak daleko. Nasz rodak, patriota nieodżałowany ś.p. STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI mawiał tak: “Każdy Naród pracuje przede wszystkim dla siebie, a nieszczęściem jest zajmowanie się całym światem kosztem własnej Ojczyzny”
   AMEN !

 305. Polka mówi:

  popieram

 306. Maria mówi:

  Popieram. Uwazam, ze Polska pomaga juz tam gdzie toczy sie wojna i nadal chce pomagać i zwiekszać swoja åomoc. Róbmy jako EU + NATO + Rosja wszystko aby skończyla sie obecna wojna w Syrii i inne konflikty na Bliskim Wschodzie a ludzie nie musieli tracić swojej ojczyzny.

 307. Artur Kaszuba mówi:

  Popieram.

 308. Eugene mówi:

  Popieram! i chce wyraznie powiedziec tzn. napisac Europa bedzie Europa gdy bedzie dla prawdziwych Europejczykow tzn. z tzw.” z krwi i kosci” czyli z rodzicow bedacych od pokolen Europejczykami!!!!! nie mylic z obywatelami panst europejkich bo tymi moze zostac kazdy z poza Europy zwlaszcza w bylych krajach kolonialnych

 309. Grazyna mówi:

  Popieram stanowisko Pani Premier.

 310. Grazyna mówi:

  Calym sercem popieram.

 311. Teresa C. mówi:

  Zdecydowanie popieram polityke rzadu Pani Premier Beaty Szydlo!

 312. Irene Bouzada Dacal mówi:

  Tanto la EU como la ONU tienen exigencias dictatoriales
  imponiendo una ideología única.Son irrespetuosos de la libertad de decisión de los países miembros
  Doy mi apoyo al gobierno de Polonia y lo felicito por su valentía

 313. Urszula P. mówi:

  Uwazam to za swiety oboowiazek popierac moj rodzinny kraj!
  Popieram Pania Beate Szydlo i jej Rzad!

 314. Ewa S. mówi:

  Popieram

 315. Marek Leniartek mówi:

  Wreszcie doczekalismy sie Premier na miare epoki. Ogromne brawa za prawde, nieugietosc I znakomita ocene tak targowiczan w POLSCE jak I poza krajem. Musze jeszcze wspomniec Pana Ministra Antoniego Macierewicza I Ministra Zbigniewa Ziobro, ktoremu dzielnie sekunduje mlody zastepca Patryk Jaki. Pod ich ,,skrzydlami” Polska nie musi obawiac sie ani zdrajcow krajowych, ani propagandy Michnikowych (czytaj sciekowych) publikacji, ani zboczonych przywodcow Unii Europejskiej.

 316. Zobaczmy , co się dzieje na dworcach w Niemczech, Szaleją bandy pijanych obcokrajowców, krzyki, wrzaski . Na dworcu autobusowym przeszła zgraja pijanych ludzi z butelkami piwa. Kilku z nich nękało spokojnych ludzi prosząc o Euro. Jeden nasikał pod autobusem i uciekł. A Niemcy spokojnie stali bojąc się reagować!! Taka scena miała miejsce w Bonn w ostatni czwartek, który był świętem w Niemczech.

 317. Zdzisław Pilecki mówi:

  Najwyższy czas, by w Polsce robić porządki .

 318. janina mówi:

  Popieram stanowisko Polskiego Rzadu. Nie mozemy przyjac tych ludzi. Mamy swoja religie i culture. Islam jest zagrozeniem dla polskiego narodu, przykladem sa wydarzenia w Europie.

 319. janina mówi:

  Zdecydowanie popieram decyzje Polskiego Rzadu.

 320. Jan III Sobieski przewraca się w grobie z przerażenia

 321. GoXa mówi:

  Boże chroń Polskę

 322. Maria mówi:

  Oczywiscie popieram i wrecz prosze aby rzad nas chronil przed ta plaga . Naraszcie mamy prawdziwy polski rzad.

 323. Michalowsi Mariusz mówi:

  Popieram stanowsko Beaty Szydlo.

 324. Maria mówi:

  Popieram. Chroncie Polske przed ta zaplanowana inwazja!

 325. ZOFIA mówi:

  POPIERAM W 100%

 326. zdecydowanie popieram

 327. Stanisław mówi:

  Popieram, jak najbardziej. Cała ta “emigracja” jest zaplanowaną akcją UE w celu wymieszania społeczeństwa. Jak tak dalej pójdzie to po cywilizacji łacińskiej pozostanie jedynie alfabet. dlatego inicjatywy na poziomie poszczególnych państw jak ta może przynieść jakiś efekt.

 328. Krzysztof S mówi:

  Popieram całkowicie

 329. Michał mówi:

  Popieram

 330. Andrzej Bafalukosz Grecja mówi:

  Oczywiście popieram.Uważam poza tym,że trzeba przejść do ofensywy i zaskarżyć działania organów UE tzn.Ko misji Europejskiej do Sądów Krajowych i Sądu w Strassburgu jako łamiące obowiązujące prawa w każdym poszczególnym kraju jak i traktaty unijne.Zarzuty powinny obejmować nie tylko organy unijne ale też konkretne osoby jak Juncker,Awramopulos czy Tusk.Należy też wskazać te osoby jako odpowiedzialne również moralnie za śmierć ludzi w tym i zwłaszcza dzieci w ostatnich zamachach.

 331. agnieszka mówi:

  Popieram i liczę na konsekwentną walkę z najeźdźcą.

 332. agnieszka mówi:

  Popieram i dziękuję za bezpieczną Polskę

 333. Pingback:Ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski | List popierający stanowisko rządu ws. relokacji imigrantów do Polski

 334. Anita Chabowska mówi:

  ZDECYDOWANIE POPIERAM

 335. MARIAN mówi:

  POPIERAM DZIAŁANIA RZĄDU.

 336. ULA mówi:

  POPIERAM DECYZJE NASZEGO RZADU I DZIEKUJE ZE JEST ——

 337. Jerzy Wierzbicki mówi:

  Janie Sobieski, szykuj huzarów!

 338. Sylwia Vollmuller mówi:

  Popieram !!!!!

 339. Dużo jeżdzimy.
  Rozmawiamy z mieszkańcami północy ,południa I zachodu Europy.
  Oni się boją, niektórzy są przerażeni niszczeniem ich krajów przez muzułmanów.
  MY NIE DAMY ZNISZCZYĆ NASZEJ PIĘKNEJ POLSKI.
  Nie wpuścimy zarazy do domu.
  Dzięki Bogu mamy rząd prawdziwych patriotów który popieram całym sercem,który uchroni Polskę.

 340. Alina mówi:

  Pani Premier,popieram w pelni Pania i dziekuje ja i moja rodzina ze wreszcie mamy w rzadzie odpowiednia osobe,ktora zapewnia swoim rodakom bezpieczenstwo.Jestesmy z Pani dumni.

 341. bari mówi:

  Zdecydowanie popieram i nie chcę islamistów w Polsce, w tym w Bydgoszczy, NAWET w domu u RULEWSKIEGO który W TEATRALNY SPOSÓB OŚWIADCZYŁ, ŻE MOŻE PRZYJĄĆ ich u siebie. A ja chcę, żyć w spokoju a pomagać im w ich kraju przez wsparcie finansowe tak jak to już czynię.

 342. Jacek mówi:

  Popieram z mały uzupełnieniem: nie powinno się pomijać pierwotnych przyczyn fali imigracji i zbytnio ogniskować krytykę na otwarciu Niemiec i Szwecji na imigrantów. Otóz te 2 kraje nie odgrywały wiodącej roli w bombardowaniach Libii i Iraku i w związanych z tym nadużyciacjh mandatu ONZ. To własnie te bombardowania zniszczyły te dwa silnie zsekularyzowane kraje, i spowodowały naiwnie posrzeganą przez agresorów “rewolucję arabską” i lawinowy rozwój lokalnego rynku broni. UE NIE potrafiła nawet dostrzec, że wojna w Syrii wybuchła wskutek blokowania gazociągów do Europy. Samo przyjmowanie imigrantów to już tylko skutki i apatyczne pogodzenie się, że zbombardowane kraje podjęły kontruderzenie.

 343. Popieram.Oby sie udało.

 344. Popieram.Jestesmy za.

 345. Popieram.Nie wyobrazam sobie przegranej w tej spr.

 346. Zbyszek mówi:

  Calkowicie popieram.
  Zadaniem rzadu jest ochrona obywateli , a nie stwarzanie dodatkowego zagrozenia.

 347. Robert Małek mówi:

  To jest wojna dwóch całkiem różnych światów. Więc dlatego należy zrównać propagowanie islamu z propagowaniem ideologii faszystowskiej i komunistycznej. Islam nie jest religią. Islam to doktryna wojny i grabieży przebrana za religię! W celach edukacyjnych polecam materiały Wiktora Gadowskiego z cyklu “Łowca Smoków”

 348. Mirosław Kraszewski mówi:

  List traktuje jako tuszowania istoty rzeczy – czyli handlu ludźmi – przy pomocy terminu “relokacja” to specjalność obu stron przepychanki, która jest w rzeczywistości ukrywaniem stojących za tym finansów i beneficjentów…Poza tym
  Prywatne firmy działające podobnie Jak Citizengo zbierają dane o niezadowolonych obywatelach i byłoby dziwne, gdyby nie dzieliły się tymi informacjami ze służbami państw. Ja nie znam żadnego pozytywnego efektu takich petycji. Co najwyżej można posądzać osoby podpisujące petycje w sprawach o których nie maja pojęcia o zawartości prawdy w Petycji, o zaburzenia psychiki – nic poza tym.

 349. Zdzisław Kołodziej mówi:

  Popieram !!!!!! W imię najpiękniejszej europejskiej cywilizacji chrześcijańskiej i obrony naszej kulturowej tożsamości przed inwazją obcych, których celem jest zniszczyć nasze wartości.

 350. Barbara mówi:

  Zdecydowanie popieram. Ten makabryczny taniec czas skończyć. Najwyższy czas, by Europa wydaliła radykalnych imamów, przestała budować meczety , zburzyła te zupełnie nielegalne, wydaliła do Arabów całe to rozbuchane ideologicznie śmiercionośne towarzystwo.

 351. Popieram, decyzję p. Beaty Szydło w sprawie emigrantów.

 352. Gazda mówi:

  Spokojny, wyważony list. Najlepszym dowodem na to, że Europa Zachodnia (i Północna) nie radzi sobie z przez siebie stworzonym problemem jest całkowity brak nawet chęci do asymilacji ze strony 2-ego czy nawet 3-ego pokolenia imigrantów, urodzonych już na terenie czy to Francji czy to Anglii, i teoretycznie wychowanych w duchu “europejskich” wartości. Wystarczy spojrzeć na biogram zamachowcy z Manchesteru. Czy przejść się (odradzam zwłaszcza Paniom, no chyba, że chodziłoby o PT Dziennikarki GW i TVN!) np. po 19 dzielnicy Paryża.

 353. B. Roniker mówi:

  Za duzo, za szybko i właściwie dlaczego?
  Jesli cześć ma taka wole, to nie rząd, nie państwo, nie administracja, bo to byłoby bez serca i niczyje, jak za komuny, tylko indywidualne zaproszenia do siebie do czasu usamodzielnienia.
  I takie popieram.

 354. Bronisław mówi:

  Uchodźcami powinni się zająć Ci co spowodowali powstanie terrorystycznego państwa islamskiego.Argumenty pseudo za istnieniem broni atomowej i chemicznej w Iraku, okazały się nieprawdziwe i wywołały lawinę światowych konfliktów i działań terrorystycznych.Nadszedł czas aby naprawić swoje błędne decyzję…..

 355. Jean A. Konopka mówi:

  Narod Polski, walczac przez wiele pokolen, zachowal swa indentycznosc naodowa, ktora wrrodzy zaborcy naprozno starali sie zniweczyc. Z ofiarnych czynow odrodzila sie Rzeczpospoita.
  Dzis, ponownie w obliczu obcych naciskow, Narod nie powinien
  odstapic od swych suwernennych wartosci duchowo-narodowych, ani zgdzic się na ich oslabianie

 356. gość z drogi mówi:

  szanowna Pani Premier
  ukłony i szacunek ,jesteśmy z Panią i jesteśmy dumni z Pani 🙂
  List popieramy całą Rodziną i Przyjaciółmi

 357. Piotr Kawka mówi:

  Ciekawe tylko, ile miliardów euro od saudyjskich nafciarzy dostała sama Anielcia oraz jej „unijni kolesie po fachu” w tym Donek, za wyrażenie zgody i realizację tego największego przekrętu i zdrady narodów wszechczasów, co miało „raz – dwa i na zawsze” załatwić islamizację Europy bez żadnych tam wojen oraz innych „zbędnych formalności”!…

 358. Paweł mówi:

  Popieram! Brawo. 🙂

 359. Zenon mówi:

  Popieram Panią Premier

 360. Zenon Sokołowski mówi:

  Popieram Panią Premier

 361. Skiba mówi:

  Popieram

 362. Urszula mówi:

  popieram Panią Premier

 363. anna mówi:

  Jestem dumna z naszego rządu w tej sprawie. Nikt nie będzie nam narzucał siłą jakiegokolwiek działania do przyjęcia uchodźców. W naszym kraju jest już sporo przyjętych osób ze wschodniej granicy.
  Popieram list dotyczący tej sprawy.

 364. Piochu mówi:

  Jak najbardziej popieram

 365. Danuta hamankiewicz mówi:

  Popieram Panią Premier

 366. Ewelina Cyrulewicz mówi:

  Popieram!!!!!

 367. Teresa C. mówi:

  Popieram polityke rzadu Pani Premier Beaty Szydlo!

 368. Lucyna mówi:

  Popieram Panią Premier.

 369. Lucyna mówi:

  Popieram stanowisko w sprawie relokacji uchodźców Pani Premier.

 370. Skała mówi:

  Mamy też szlachetne 1000-letnie doświadczenie ze współżycia z Żydami, którzy opisywali Polskę jako “drugą Ziemię Obiecaną”. Żyli tu jak u siebie, podczas gdy w innych krajach Europy zachodniej byli przez wieki prześladowani, aż do niemieckiego “ostatecznego rozwiązania” podczas II wojny światowej. To tylko jeden z największych naszych dowodów na otwartość. Niech więc inni, mający “inne” doświadczenia będą nieco powściągliwsi w pouczaniu nas.

 371. Wojtek mówi:

  Zdecydowanie popieram. Rowniez w sprawie przyjmowania tzw. sierot. Nalezy zadac pytanie w jakim wieku sa owe sieroty. Aktualnie Szwecja ma problem z gangami nastoletnich sierot, bez kontroli rodzicielskiej.

 372. Małgorzata mówi:

  W pełni popieram

 373. Jan223 mówi:

  popieram

 374. Aleksandra Walkowiak mówi:

  Popieram w imie rozsadku. Argument, ze kiedys Polacy znalezli schronienie w Azji, czy Afryce jest zwykla manipulacja. Znalezli sie tam nie z wlasnej woli , nie w charakterze mierobow, mordercow i gwalcicieli.

 375. Anna Siwa mówi:

  Zdecydowanie popieram , ponieważ widzę co dzieje się we Włoszech. Ludzie boją się swojego cienia!

 376. JK mówi:

  Popieram!

 377. Popieram i dziękuję za odważne zajęcie zdecydowanego stanowiska w kwestii braku zgody na importowanie zarazy. Instynkt samozachowawczy narodu pokzuje dowodnie, że system immunologiczny społeczeństwa w przeważjącej większości działa poprawnie> Czołem Wielkiej Polsce!!!

 378. Krystyna mówi:

  W całości popieram.

 379. MT mówi:

  MT
  Popieramy !! My i nasze dorosłe dzieci!!,
  cztery dorosłe,świadome niebezpieczeństwa
  jakie niesie dla Polski tego typu emigracja i
  takie procedury.

 380. Adam W. mówi:

  Zdecydowanie popieram decyzję Polskiego rządu!
  A dlaczego Niemcy chcą do nas wysłać niektórych imigrantów?
  Już ponad rok temu przedostała się do mediów informacja o tym co robią Niemcy: identyfikują przybyłych i tych “rokujących” czyli lepiej wykształconych, chętnych do pracy osiedlają u siebie i ułatwiają zdobycie pracy zaś tych pozostałych, nie rokujących muszą się pozbyć, najlepiej do krajów ościennych. Kiedyś już przyjeżdżały do nas ciężarówki niebezpiecznych odpadów z zachodu, które zamiast utylizować na miejscu “eksportowano” do Polski. Może nie ładnie zabrzmi to porównanie ale czy znów mielibyśmy przyjmować do naszej ojczyzny poniemieckie odpadki tylko dlatego, że ONI tak to sobie zaplanowali?

 381. Aleksander K. mówi:

  Popieram. Wspieram indywidualnie poszkodowanych finansowo tam na miejscu. Nasi ojcowie i dziadkowie nie opuścili ojczyzny w czasie II wojny światowej dla wygodnego życia, tylko za nią walczyli.

 382. Wojciech Chajec mówi:

  Popieram. Unia Europejska na szczęście nie jest jeszcze państwem federalnym rządzonym przez A. Merkel. Obowiązki Polski wynikają z podpisanych traktatów, a nie uzurpacji Komisji Europejskiej, która zamiast demokracji kieruje się raczej absolutyzmem oświeconym eurpejskich pseudo-elit.

 383. Eugenia mówi:

  Popieram stanowisko Pani Premier i gratuluję niezłomnej postawy w sprawie suwerenności Polski.

 384. Eugenia mówi:

  Popieram stanowisko Pani Premier !!!!

 385. Tadeusz Smaruj mówi:

  Popieram zdecydowanie Panią Premier Beatę Szydło

 386. Ela M. mówi:

  Też popieram, ale szacunek dla polszczyzny powstrzymuje mnie przed podpisaniem. Szkoda.

 387. zbigniew mówi:

  Lewactwo w totalnym ataku! Rozpropagujmy ten list w mediach niezaleznych bo tam cisza! Goraco popieram decyzje rzadu!

 388. ryszard mówi:

  popieram

 389. Renata mówi:

  W pełni popieram działania pani premier i polskiego rządu. Mam wspaniałą rodzinę, dorastającą córkę i chcę, aby moi bliscy czuli się bezpieczni i szczęśliwi w naszym wspaniałym kraju.

 390. GREGORY mówi:

  zdecydowanie popieram w całej rozciągłości

 391. W Imię śmierci mojej Mamy skatowanej przez Gestapo w Łodzi i zgładzonej toporem niemieckim Cioci w więzieniu berlińskim Moabit oraz aresztowaniu jej sióstr w 1942 roku a potem trzyletnich “przesłuchaniach” w obozie kontr.Stutthof mam taki obowiązek do końca swojego życia.

 392. Daniel mówi:

  Popieram

 393. Jacek S. mówi:

  Nie dla systemu brutalnej demagogii p.t. islam wykorzystywanego dla swych interesów przez międzynarodową przestępczość wysoko zakonspirowaną. Polacy ponieśli już wystarczająco dużo ofiar w postaci wyniszczenia narodu i państwa. Dziś te same kręgi plują nam w twarz w swoich mediach i żądają od nas zgody na ponowne zrujnowanie narodu i państwa.

 394. Jadwiga mówi:

  popieram stanowisko Pani Premier Beaty Szydło!!!

 395. Zofia Łaszewska mówi:

  POPIERAM

 396. Krzysztof Gądek mówi:

  To nie tylko bezpieczeństwo ludzi, Polski. To kwestia być albo nie być Europy jaka znamy, bowiem celem glównym tamtej strony jest zagarnięcie tego terenu dla allaha.

 397. BożenaB mówi:

  Zdecydowanie popieram rząd p. Beaty Szydło we wszystkich działaniach….. z pozdrowieniami 🙂

 398. Joj69 mówi:

  Zdecydowanie popieram

 399. Alicja K. Zaraś mówi:

  Zdecydowanie popieram. w tej sprawie, stanowisko polskiego rządu !!!

 400. Jan Szatan mówi:

  Imigranci wracajcie do swoich krajów i zabierzcie ze sobą POpieram

 401. Jan Szatan mówi:

  Popieram Polski Rząd i Panią Premier Beatę Szydło.

 402. Jan Szatan mówi:

  Zdecydowanie popieram

 403. Popieram Panią Premier Beatę Szydło

 404. Mario mówi:

  ( CHCESZ ŻYĆ W PRAWDZIE TO NAZYWAJ RZECZY PO IMIENIU ) –
  SPRAWA JEST OCZYWISTA I JASNA DLA TRZEŹWO MYŚLĄCYCH . PODPISAŁEM .
  A PROPOS BRAKU POMOCY I EMPATII , KTÓRE SĄ POLAKOM W TYM TEMACIE WYPOMINANE , SPARAFRAZUJE TYLKO KLASYKA – ” BO POMAGAĆ TO TRZA UMIĆ ” . KROPKA .

 405. Beata i Janusz mówi:

  Popieramy

 406. Maciej S mówi:

  Popieram!

 407. Maria Zaor mówi:

  Popieram stanowisko Pani Premier Beaty Szydło.

 408. Karla68 mówi:

  Popieram mądrość naszej pani premier.

 409. Magda Bartnik mówi:

  Jestem dumna z Polaków i naszych przywódców w kwestii oporu przeciwko implantowania w naszym kraju islamistów. Jesteśmy mądrzy i silni duchem wiary. Modlę się codziennie o mądrość i odwagę dla Rządu Pani Beaty Szydło i po raz pierwszy w życiu widzę, że działa on także w moim, i mnie podobnych, imieniu. Zachęcam wszystkich o codzienne modlitwy indywidualne wspierające rządzących. Szczęść Boże Pani Beato!

 410. Paweł Kowalski mówi:

  Całym sercem i rozumem popieram.

 411. Robert Kadelski mówi:

  Popieram w 100%

 412. Piotr Wawrzkiewicz mówi:

  Jeżeli rząd Prawa i Sprawiedliwości ugnie się przed żądaniami eurokratów to mówiąc krótko i po żołniersku ma przesr… Bo o ile platformie i nowotworowi nic już nie zaszkodzi to Prawo i Sprawiedliwość, przynajmniej w moich oczach, straci zupełnie wiarygodność, której już nie odzyska. Nigdy.

 413. Izabela Lauks mówi:

  Popieram politykę Pani Premier Beaty Szydło. Jestem dumna, że to
  właśnie ONA reprezentuje nasze polskie interesy przed naciskami w
  sprawie relokacji islamistów

 414. Ryszard Ogrodnik mówi:

  Popieram w 100 % Pania Premier

 415. Ryszard Ogrodnik mówi:

  Popieram Pania Premier w 100%

 416. Helena B mówi:

  W pełni popieram stanowisko Pani Premier Beaty Szydło w sprawie relokacji islamistów.

 417. Wojciech Drużycki mówi:

  Doczekaliśmy się POLSKIEGO RZADU!! Brawo Pani Premier.Zyczymy zdrowia i wytrwałości

 418. Anna mówi:

  Ja i moja rodzina zdecydowanie popieramy stanowisko Pani Premier Beaty Szydło i jej Rządu.

 419. Alicja mówi:

  Popieram

 420. robin mówi:

  popieram zdecydowanie – nie chcemy islamskich „imigrantów” w Polsce.

 421. Janusz Mosna mówi:

  W pełni popieram stanowisko Pani Premier Beaty Szydło w sprawie relokacji islamistów.

 422. Grażyna Mosna mówi:

  W pełni popieram stanowisko Pani Premier Beaty Szydło w sprawie relokacji islamistów.

 423. jan gać mówi:

  Stop inwazji muzułmanów!!!

 424. Grażyna mówi:

  Popieram

 425. Józef 29 maja 2017 r. mówi:

  Towarzyszce Merkel wydaje się ze jest Katarzyną Drugą, ale w imperium niemieckim. A imperium niemieckie to Unia Europejska. Kiedy zaproszonych, przez nią, gości z poza kontynentu europejskiego nie ma gdzie pomieścić, ukazem imperatorskim chce ich rozesłać do państw które nikogo z emigrantów nie zapraszały. Merkel pewnie nie wie że zaproszonych gości nie wyrzuca się za próg. Po za tym trzeba wiedzieć kogo chce się gościć. Nie zaprasza się w gościnę terrorystów, chyba że są oni w jakiś sposób bliscy Niemcom. Dość mieliśmy panowania w Polsce Katarzyny Drugiej, Bismarcka, Hitlera i okupacji komunistycznej. Czas byśmy byli gospodarzami na własnej ziemi. Popieram decyzję Pani Premier

 426. A. Jurek mówi:

  Pani kanclerz Niemiec naważyła piwa(narobiła bałaganu w całej Europie) to niech teraz sama wypije to piwo i nie zmusza Polaków do alkoholizmu!!!

 427. Aniela i Jan Bujakowie mówi:

  Z Rządem Polskim polski lud – w sprawie w tzw. relokacji pseudouchodźców, a w rzeczywistości w obronie przed POTOPEM urządzonym przez wrogów narodu polskiego i cywilizacji chrześcijańskiej.

 428. Stanislaw Chrupczak mówi:

  Ojczyzna moja to granice.
  Kraj mego pola, mojej mowy.
  Obrządek mój, oblubienice.
  Zwyczaj rodzinny, ryt – domowy. Popieram i bede popieral,…:)))

 429. Stanislaw Chrupczak mówi:

  …, w koncu Doczekalismy Polskiego Prezydenta i Doczekaliśmy się POLSKIEGO RZADU!!! , wielkie Uznanie i Brawo dla Prezydenta i pani Premier calej Wladzy Rzadzacej, chociaz mieszkam tak daleko w koncu nie wstydze, kiedy trzeba z Duma wstawiam Polska Flage…

 430. Eugeniusz Krystian mówi:

  Popieram w calosci ta petycje , a to tym bardziej ze obecnie mieszkam w Niemczech i zamierzam wrocic do kraju KATOLICKIEGO ! a nie do muzulmanskiego w jakim obecnie mieszkam ! A tym idiotom z PO ktorzy takie stanowisko krytykuja zycze tylko i jedynie na pol roku takiego muzulmanina za sasiada! Mieszkam w Mannheim miescie ktore przyjelo okolo 200 000 tzw uciekinierow !?
  Z poczatku pracowalem nawet jako wolontariusz i byly urzednik panstwowy przy tzw relokalizacji. To co zobaczylem to sa to TYLKO ! sami mezszczyzni ktorzy wychodza z mieszkania z kartka papieru na ktorej napisane sa dwa zdania 1. gdzie kupic chleb oraz 2. chcesz sie dup.. czyli willst du sex haben oder will du bumsen ? NIE SPOTKALEM WIECEJ ! jak 3 rodziny tzn kobiety z dziecmi !
  Moja zona ( wiek 57 lat ) nie moze spokojnie wysc na zakupy aby nie zostac KILKANSCIE razy zaczepiona przez tych ” biednych ludzi szukajacych w Niemczech Asylu ” ?? A tym z PO zycze z calego serca aby ich zony spotykalo co dziennie to co moja zone ! Wtedy OSLY otworza sie wam galy !
  Wedlug mnie to nowy sposob przejecia Europy przez Islam ! Madra Wojna bez krwi. Nikt o tym nie mowi ALE….
  ale przy ich przyroscie naturalnym siegajacym 12 dzieci na rodzine , ktore za 20 lat KAZDE bedzie mialmialo 12 dzieci to przy wyliczeniu za 20 lat bede mial tutaj w Niemczech islamski rzad i islamskie panstwo ! Prosze policzyc przyjmujac nawet srednia nie 12dzieci ale za pewnik 8 x 8 tj 64 a to razy przyjety milion tylko w 2015 roku daje 64 MILIONY Islamskiego pokolenia za 20 lat ! A sa to tylko liczby z przyplywu z jednego roku !!

 431. Halina Cisoń mówi:

  zdecydowanie popieram

 432. Halina Cisoń mówi:

  zdecydowanie popieram Rząd Pani premier Beaty Szydło w sprawie polityki emigracyjnej

 433. Adam mówi:

  Popieram

 434. daras mówi:

  Uważam,iż wszystkie meczety w EU powinno sie pozamykać a imamów przegonić z zakazem powrotu !!!! ILE jeszcze będzie niewinnych ofiar ???

 435. Barbara Górecka mówi:

  Zdecydowanie popieram!

 436. henzach mówi:

  Popieram zdecydowanie

 437. JJ.Nazarkiewicz mówi:

  Popieram

 438. zawadxki mówi:

  popieram

 439. Dariusz Rybacki, ekonomista, Wrocław mówi:

  W pełni popieram stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrazy wielkiego uszanowania dla Pani Premier Beaty Szydło – Polacy nigdy nie zapomną Pani niezłomności i odwagi! Jeżeli nie obronimy teraz naszej Ojczyzny przed wrogą nam cywilizacją, to nasze dzieci i wnuki nam tego nie wybaczą.

 440. Katarzyna Prutis mówi:

  Popieram stanowisko obecnego rzadu, nie zgadzajace sie na utrate suwerennosci Polski i silowa alokacje emigrantow!

 441. Janusz mówi:

  Tak trzymać! Popieram!

 442. Wojtek mówi:

  Stanowisko musi być poparte czynami ” ZERO USTĘPSTW !!!
  Cała LEWACKA strona mówi o przyjmowaniu w parafiach – KTO ICH DO TEGO UPOWAŻNIŁ ???? Pieronek??? Czyżby ON chciał w kościołach zdejmować krzyże żeby nie obrażać GOŚCI ?????
  Niech nie nadstawia policzka bo za TO nie będzie “Świętym”.

 443. Wojtek mówi:

  Do “Eugeniusz Krystian”
  Zastanawiam się czy Ci poprawni NIEMCY którzy mają wolne bo obchodzą “Himmelfahrt” wiedzą że to wstępował, Chrystus a nie jakiś kosmita. Może przerobić ten dzień wolny na…… cześć RAMADAN.
  Dalej idąc tym tropem … dlaczego jest dzień wolny 05.06. w tym roku???
  Czyżby znowu jakieś powiązanie z KOSMITAMI ???? Żenada ….TAKI KATOLICKI NARÓD… Polacy do nich to… “NIE WIERNI”.

 444. Robert Ladno mówi:

  Nie dajcie sie Brukseli!!! Popieram

 445. Kostrzewska mówi:

  POPIERAM stanowisko Pani Premier Szydlo w sprawie przyjmowania
  uchodzcow

 446. Jacek Kaniewski mówi:

  Zdecydowanie popieram tę akcję ponieważ Polsce należy się prawo kroczenia taką drogą, która zapewni jej bezpieczeństwo i rozwój. Przystąpienie w 2004 r. do Unii Europejskiej miało zwiększyć szanse naszego kraju w tym zakresie i mam nadzieję, że nie zajdą okoliczności, które by temu miały przeszkodzić. Polityka imigracyjna musi być przemyślaną polityką własną a nie narzuconą przez inne ośrodki. Musi ona uwzględniać konieczność zapewnienia w odpowiedniej skali pomocy potrzebującym, ale w sposób gwarantujący bezpieczeństwo obywateli teraz i w przyszłości.

 447. allan kolski mówi:

  Popieram w 100%

 448. Matejko Wiesław mówi:

  Popieram w 100%

 449. Gondek-Klimek mówi:

  Popieram w 100%

 450. Stop szaleńcom mówi:

  POPIERAM

 451. Baska z Anglii mówi:

  ktos chetny zeby zabili mu dziecko w miejscu publicznym,to niech sie zgodzi wpuscic do kraju najezdzcow z islamem na mordach lub muzulmanskie kobiety z dziecmi,co zwykle chodza do szkoly z nozami,jak w Wielkiej Brytanii.Bronmy kraju,poki mamy Rzad po swojej stronie!

 452. Aleksander sierżęga mówi:

  Popieram

 453. Tomek mówi:

  Nie ma zgody na przyjmowanie islamskich uchodźców do Polski.
  Muzułmańskie osadnictwo,którego zwolennikiem jest Komisja Europejska,a w rzeczywistości Niemcy , które siłą chcą Polsce narzucić swoją wolę jest niebezpieczne egzystencjalnie dla Polski.

 454. teso mówi:

  Polska ma prawo, Polacy tego oczekują a rząd ma obowiązek prowadzić niezależną od wszelkich nacisków politykę w sprawach wewnętrznych.
  Trzeba pomagać poszkodowanym ofiarom wojen ale nie poprzez kolonizację własnego kraju uchodzcami z Afryki, Azji lub bliskiego wschodu..
  Najbardziej skuteczna pomoc to nie wszczynać wojen pod hasłem rozszerzania “DEMOKRACJI”, jak np. w Afganistanie, Libii, Tunezji, Syrii. Dążyć do llikwidacji już trwających wojen a przede wszystkim ograniczyć światowy handel bronią, nie wspierać zbrojnie zwaśnionych stron, a tam gdzie wojna jeszcze trwa zapewniać pomoc humanitarną (żywność, leki itp) oraz zapewniać pomoc w odbudowie zburzonych domostw, szpitali, zakładów pracy a nie przesiedlać zwaśnionych narodów do Europy .

 455. Zofia Salamon mówi:

  Zofia 20 czerwca
  Państwa, które zapraszały imigrantów nie mogą zrzucać związanych z tym problemów na inne kraje.
  Działaczom opozycji, którzy wypowiadają się publicznie, że Rząd za mało przeznacza pieniędzy na pomoc w Syrii i innych krajach muzułmańskich należy wręczać blankiety zlecenia przelewu części swoich dochodów na fundusz pomocy dla ludzi w tych rejonach.
  Pieniądze państwowe to pieniądze z podatków także i tych obywateli, którym nie starcza na utrzymanie i o nich przede wszystkim Rząd powinien myśleć.

 456. Piotr Zachara mówi:

  Popieram stanowisko rządu RP w kwestii przymusowej relokacji imigrantów

 457. dzisek mówi:

  Popieram polski rząd w tej sprawie. Ufam Pani premier, prezydentowi, Jarosławowi Kaczyńskiemu i całemu PISowi, że nie ulegną. Polski naród od zarania zaznał tyle niewoli i cierpienia przez najeźdźców, że musi kierować się rozumem, a nie poprawnością polityczną. Podziwiam PIS i rządzących za przeogromną cierpliwość wobec dzisiejszej chuligańskiej opozycji, czyli TargowicyII.
  Mam wielką prośbę do Pani premier – pomimo trudności jakie ciągle stwarza Targowica bardzo proszę o więcej uśmiechu – uśmiech przedłuża życie, a chcemy, by żyła Pani jeszcze 100 lat.

 458. ewa mówi:

  W pełni i w 100% popieram stanowisko szefowej rządu Rp Pani Beaty Szydło

 459. Marzena Zawadzka Wrocław mówi:

  Popieram treść listu w 100 % oraz stanowisko polskiego Rządu w tej sprawie.
  Jestem bardzo dumna z naszego obecnego Rządu biorąc pod uwagę pozostałe kwestie również. Myślę, że jest to najlepszy Rząd jaki Polska ma i miała dotychczas po transformacji.

Odpowiedz na „AnnaAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *