Ambasador Polskości na ŚDM i sprostowanie Toronto Star

Ambasador Polskości

W związku z rozpoczynającymi się Światowymi Dniami Młodzieży Reduta we współpracy z MSZ przygotowała dla rodzin przyjmujących pielgrzymów podręcznik o tym jak promować Polskę i polskie wartości. Celem publikacji jest wzmocnienie wizerunku Polski jako nowoczesnego kraju, który wniósł własny, oryginalny wkład w dzieje Europy i świata dzięki silnej tożsamości opartej na chrześcijańskich wartościach. Materiał przekazuje informacje o Polsce: jej kulturze, historii, walorach turystycznych etc. w kontekście wydarzenia, jakim są Światowe Dni Młodzieży.

Publikacja w wersji papierowej dystrybuowana jest za pośrednictwem diecezji.
Dostępna jest także w wersji elektronicznej link poniżej.

Dzielmy się POLSKOŚCIĄ z naszymi gośćmi!

Pozdrawiamy,
Zespół Reduty Dobrego Imienia

http://www.msz.gov.pl/resource/045d60da-0fa7-4f2d-8b9a-000069e7c151:JCR


Reduta protestuje, The Toronto Star prostuje

Reduta działa skutecznie. W reakcji na interwencję w sprawie publikacji The Toronto Star o kanadyjskich ofiarach holocaustu redakcja opublikowała stosowne sprostowanie o czym poinformowała nas redaktor wydawnicza Kathy English. Tym sposobem czytelnik tego poczytnego kanadyjskiego dziennika ma możliwość poznania oczywistego faktu, że wśród ofiar obozu koncentracyjnego na Majdanku byli Polacy. Według bowiem fragmentu oprotestowanego przez nas artykułu zatytułowanego „Hatered, the Holocaust and new refugee crisis” w obozie KL Lublin ucierpieli wyłącznie Romowie, Żydzi, Sowieci i homoseksualiści.

Poniżej zamieszczamy list Reduty do redaktora naczelnego The Toronto Star.


Maciej Świrski
Fundacja Reduta Dobrego Imienia
– Polska Liga Przeciw Zniesławieniom
Ul. Chmielna 11 lok. 800-021 Warszawa

Warszawa, dnia 11 lipca 2016

Toronto Star
1 Yonge Street
Toronto, ONM5E 1E6
Bureau of Accuracy/Public Editor

Szanowni Państwo,
10 lipca na łamach internetowego wydania Państwa dziennika thestar.com ukazał się artykuł pióra Catherine Porter zatytułowany ”Hatred, the Holocaust and the new refugee crisis”.
W tekście tym pojawiły się informacje wypaczające prawdę na temat historii niemieckiego obozu koncentracyjnego Majdanek. Wg informacji zamieszczonej pod zdjęciem poprzedzającym śródtytuł “Lublin” w obozie śmierci zbudowanym przez nazistów w okupowanej Polsce, zamordowano 80 tyś Żydów, Romów, Sowietów i homoseksualistów.

Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom Polish League Against Defamation żąda od wydawcy korekty tej niepełnej, a tym samym nieprawdziwej informacji. Zgodnie z bogato udokumentowaną prawdą historyczną, która nie pozostawia żadnego pola do swobodnej interpretacji czy też manipulacji faktami, do narodowości najbardziej dotkniętych niemieckim okrucieństwem należeli obok więźniów narodowości żydowskiej w liczbie 59 tysięcy, także inne narodowości, głównie Polacy i Białorusini. Byli to zarówno tzw. zwykli ludzie, schwytani podczas “łapanek”, metody stosowanej przez Niemców w celu przeprowadzań zatrzymań ludności cywilnej polskich miastach przeznaczonej do wysiedleń, robót przymusowych i obozów koncentracyjnych, jak również pozbawieni wolności za działalność w polskim ruchu oporu, największym
w okupowanej Europie, będącym partyzanckim wojskiem. Nie można nie wspomnieć przy tym
o Polakach masowo wysiedlanych z terenu nieodległej od obozu Majdanek Zamojszczyzny, która
w planach hitlerowskich Niemiec miała być skolonizowana przez ludność niemiecką, a polskie dzieci były przez Niemców porywane w celu germanizacji. Tysięcy z nich już nie odnaleziono.

Polska poniosła największe straty w stosunku do liczby ludności ze wszystkich państw które zostały napadnięte przez Niemcy w wojnę – prawie 20% .

Także usytuowanie elementów niemieckiej infrastruktury zagłady na terenach polskich, której najważniejszą częścią były niemieckie nazistowskie obozy śmierci, bezpośrednio, boleśnie
i bardzo wymiernym wymiarze przełożyło się na śmierć setek tysięcy Polaków będących ofiarami tego nieludzkiego etapu historii XX w. Od tej zasady nie było wyjątków. Nie był nim również obóz na Majdanku koło Lublina. Niemieckie obozy koncentracyjne i zagłady ulokowano w Polsce dlatego, że tu mieszkała ludność – polska i żydowska, która według niemieckich planów miała być wyniszczona.

Ponadto zastosowanie podziału ofiar obozu na Majdanku na Żydów, homoseksualistów, sowietów, Romów wprowadza w błąd Państwa czytelników, sugeruje bowiem, że albo wśród ofiar obozu nie było przedstawicieli innych narodowości niż romska czy żydowska, albo że wśród tych narodowości nie było homoseksualistów i sowietów. Taki podział nie znajduje żadnego uzasadnienia, gdyż nawet klasyfikacja używana przez twórców obozu koncentracyjnego Majdanek mająca na celu stygmatyzację określonych grup społecznych i narodowościowych, nie pokrywa się z tym, który zamieścili Państwo na swoich łamach.

Wierzymy, iż to przeinaczenie faktów nie jest instrumentalnym i wybiórczym wykorzystywaniem tragicznej historii II Wojny Światowej w stronniczym opisie aktualnego kryzysu migracyjnego, lecz – co prawda rażącym, ale tylko – niedopatrzeniem. W tym przekonaniu utwierdza nas kolejna ewidentna pomyłka faktograficzna w omawianym artykule. Obóz Majdanek został wyzwolony nie przez Amerykanów, jak to wynika z artykułu, lecz żołnierzy Armii Czerwonej. Amerykanie w tym czasie walczyli na polach Normandii, zaś Sowieci z Armii Czerwonej podbijali tereny Europy Wschodniej, by na długie dziesięciolecia pozostać na tych terenach. Polacy stawiali im opór, co
w końcu, dzięki Solidarności zakończyło się zwycięstwem nad sowieckim totalitarnym i równie ludobójczym jak nazizm reżimem.

Biorąc to wszystko pod uwagę proszę o skorygowanie waszego artykułu, który wprowadza w błąd czytelników tak poważnego pisma, jakim jest Toronto Star.

Z poważaniem

Maciej Świrski

Prezes Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom

 

Dodaj do zakładek Link.

Jedna odpowiedź na „Ambasador Polskości na ŚDM i sprostowanie Toronto Star

  1. JAWA mówi:

    Mówienie o “polskim ruchu oporu’ jest pomniejszające. Komunistyczna propaganda używała tego zestawu słów by zatrzeć pamięć o Polskim Państwie Podziemnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *