Zarząd

Maciej Świrski – prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, PMTP University of Wisconsin (Milwaukee), MBA (Akademia Koźmińskiego). Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu, pracował w szeregu polskich i zagranicznych firm z branży nowych technologii, ostatnio (2006-2009) jako wiceprezes Zarządu Polskiej Agencji Prasowej SA, odpowiadając za technologie, finanse i działalność internetową Spółki. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej.

Od listopada 2016 r. do lipca 2018 r. był wiceprezesem Polskiej Fundacji Narodowej.

Jest blogerem politycznym (publikuje na Salon24.pl i wpolityce.pl). Działa społecznie w kilku obszarach związanych z samoorganizacją się społeczeństwa, w celu zwiększenia partycypacji społecznej w Polsce. Są to takie inicjatywy jak Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej, Obywatelski Ruch Kontroli Wyborów. Jest jednym z pomysłodawców odnowienia tradycji Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii i przez trzy lata był wicesuperiorem Bractwa Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii.

Oprócz publikacji blogowych ma w swoim dorobku publikację powieści “Tytuł zastępczy”,  opowiadającej w sposób niemartyrologiczny o stanie wojennym.

 

Komentarze są wyłączone.