Fundatorzy

Józef Orzeł – w 1968 ukończył ekonometrię w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W 1978 uzyskał stopień naukowy doktora z zakresu filozofii. Prowadził działalność wydawniczą, kierował spółką akcyjną Municipium. W 1990 znalazł się wśród założycieli Porozumienia Centrum. W 1991 został wybrany posłem na Sejm z listy PC. W 1993 nie ubiegał się o reelekcję i wycofał z polityki. Był zastępcą redaktora naczelnego Tygodnika Solidarność i Expressu Wieczornego.

Zajmuje się działalnością ekspercką w zakresie promocji i zarządzania projektami z zakresu społeczeństwa informacyjnego i edukacji cyfrowej. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia “Miasta w Internecie” i przewodniczącym “Koalicji na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”. Jest współzałożycielem (razem z Rafałem Ziemkiewiczem)  Klubu Ronina oraz jego szefem, a także jednym z dwóch fundatorów (obok Macieja Świrskiego) Fundacji Reduta Dobrego Imienia.

Maciej Świrski – Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, PMTP University of Wisconsin (Milwaukee), MBA (Akademia Koźmińskiego). Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu, pracował w szeregu polskich i zagranicznych firm z branży nowych technologii, ostatnio (2006-2009) jako wiceprezes Zarządu Polskiej Agencji Prasowej SA, odpowiadając za technologie, finanse i działalność internetową Spółki. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej. Od listopada 2016 r. do lipca 2018 r. był wiceprezesem Polskiej Fundacji Narodowej.

Jest blogerem politycznym (publikuje na Salon24.pl i wpolityce.pl). Działa społecznie w kilku obszarach związanych z samoorganizacją się społeczeństwa, w celu zwiększenia partycypacji społecznej w Polsce. Są to takie inicjatywy jak Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej, Obywatelski Ruch Kontroli Wyborów. Jest jednym z pomysłodawców odnowienia tradycji Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii i przez trzy lata był wicesuperiorem Bractwa Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii.

Oprócz publikacji blogowych ma w swoim dorobku publikację powieści “Tytuł zastępczy”,  opowiadającej w sposób niemartyrologiczny o stanie wojennym.

Jest założycielem i prezesem Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom.

Komentarze są wyłączone.