Fundatorzy

Józef Orzeł – w 1968 ukończył ekonometrię w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W 1978 uzyskał stopień naukowy doktora z zakresu filozofii. Prowadził działalność wydawniczą, kierował spółką akcyjną Municipium. W 1990 znalazł się wśród założycieli Porozumienia Centrum. W 1991 został wybrany posłem na Sejm z listy PC. W 1993 nie ubiegał się o reelekcję i wycofał z polityki. Był zastępcą redaktora naczelnego Tygodnika Solidarność i Expressu Wieczornego.

Zajmuje się działalnością ekspercką w zakresie promocji i zarządzania projektami z zakresu społeczeństwa informacyjnego i edukacji cyfrowej. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia “Miasta w Internecie” i przewodniczącym “Koalicji na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”. Jest współzałożycielem (razem z Rafałem Ziemkiewiczem)  Klubu Ronina oraz jego szefem, a także jednym z dwóch fundatorów (obok Macieja Świrskiego) Fundacji Reduta Dobrego Imienia.

Maciej Świrski – Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, PMTP University of Wisconsin (Milwaukee), MBA (Akademia Koźmińskiego). Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu, pracował w szeregu polskich i zagranicznych firm z branży nowych technologii, ostatnio (2006-2009) jako wiceprezes Zarządu Polskiej Agencji Prasowej SA, odpowiadając za technologie, finanse i działalność internetową Spółki.

Jest blogerem politycznym (publikuje na Salon24.pl i wpolityce.pl). Działa społecznie w kilku obszarach związanych z samoorganizacją się społeczeństwa, w celu zwiększenia partycypacji społecznej w Polsce. Są to takie inicjatywy jak Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej, Obywatelski Ruch Kontroli Wyborów. Jest jednym z pomysłodawców odnowienia tradycji Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii i przez trzy lata był wicesuperiorem Bractwa Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii.

Oprócz publikacji blogowych ma w swoim dorobku publikację powieści “Tytuł zastępczy”,  opowiadającej w sposób niemartyrologiczny o stanie wojennym. Jest założycielem Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom. Przez cztery lata był jej prezesem. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej oraz wiceprezesa Polskiej Fundacji Narodowej.

Komentarze są wyłączone.