Aktualności/interwencje Reduty

Przedstawiamy katalog interwencji Reduty w bieżącej połowie roku.

Poniżej przedstawiamy wydarzenia, które zaowocowały jakiegoś rodzaju wystąpieniami publicznymi. Cały czas trwa praca analityczna i interwencyjna na poziomie dyskrecjonalnym, z wykorzystaniem różnego rodzaju kanałów komunikacji,

4 maja – akcja wysyłkowa wezwania do sprostowania do hiszpańskiego portalu Playgroundmag.net, który w dwóch artykułach użył określenia „polski obóz koncentracyjny” i mimo wielokrotnych wezwań Reduty nie skorygował błędu. W odpowiedzi na wezwania szef portalu odpisał, że Polska chce pisać na nowo historię. Redakcja Playgroundmag.net opisała masową akcję wysyłkową, w której wzięli udział „polscy ultranacjonaliści”. Według autorki tekstu do redakcji spływało co godzinę 300 maili, co w ciągu 12 godzin dało liczbę około 3600 wiadomości. Dla redakcji fakt nieistnienia „polskich obozów” to tylko kwestia wersji historii pisanej przez „ultraprawicową partię Prawo i Sprawiedliwość”. W związku z tym Reduta wysłała listy z prośbą o interwencję do Ambasadora w Madrycie, Stowarzyszenia Dziennikarzy Hiszpańskich oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Podejmujemyy dalsze kroki, o których będziemy informować.

2 czerwca – wysłanie listu protestacyjnego do telewizji ARD w związku z kolejnym reportażem w którym dziennikarka Anette Dittert przedstawiła fałszywy obraz Polski jako kraju zmierzającego w stronę dyktatury, w którym ksenofobia i radykalny nacjonalizm stają się powszechnym zjawiskiem. Dziennikarka po raz kolejny zaatakowała demokratycznie wybrany rząd i personalnie oskarżyła prezesa Prawa i Sprawiedliwości, partii politycznej mającej większość ustawową w sejmie RP, o zapędy dyktatorskie. Te oskarżenia i ataki nie zostały poparte żadnymi racjonalnymi dowodami. Narracja dokumentu sprowadza się do tezy, że rząd PiS podąża „w kierunku Rosji”, a demokracja w Polsce jest rzekomo fikcją. Materiał telewizji ARD jest jednostronny, podobnie jak występujący w nim bohaterowie, m.in. europosłanka Platformy Obywatelskiej Róża Thun

7 czerwca w Sądzie Okręgowym w Łodzi zakończyła się sprawa wytoczona w obronie Włodzimierza Pajdowskiego, ponad 90-letniego byłego żołnierza Armii Krajowej szkalowanego w regionalnej prasie. Reduta zapewniła w tej sprawie pomoc prawną. Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził przeprosiny i zadośćuczynienie

14 czerwca – wezwanie do Jacka Bernarda autora artykułu pt. Thoughts on Confederate monuments in Georgia, jaki został opublikowany na amerykańskim portalu Redandblack.com w sprawie usunięcia sformułowań mówiących w sposób fałszywy o historii Polski. Bernard w tekście dotyczącym pomników w stanie Georgia w jednym zdaniu stwierdził istnienie „polskich obozów koncentracyjnych” do których mieli trafiać Żydzi dzięki „polskim kolaborantom”

22 czerwca odbyła się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku kolejna rozprawa przeciwko Hansowi G., który chciał rozstrzelać wszystkich Polaków. To jedenasta rozprawa przeciwko Hansowi G. oskarżonemu o szerzenie mowy nienawiści na tle narodowościowym.. Pierwsza rozprawa odbyła się 27 stycznia 2017 roku. Ostatnie posiedzenie zaplanowano na 4 grudnia 2018 r. Reduta zapewnia tu pomoc prawną oraz występuje jako XXX

26 czerwca – interwencja wobec działalności włoskiego badacza, pracownika naukowego na Wydziale Historii Współczesnej Uniwersytetu w Turynie, Bruno Maidy, który  w artykule historycznym o losie 14 dzieci deportowanych z Włoch do obozu Auschwitz opublikowanym na swoim blogu trzy razy użył określenia „polski obóz” („lager polacco” i „campo polacco”). Reduta podjęła interwencję, najpierw w komentarzu pod artykułem, następnie drogą mailową na adres autora z domeną uczelni. Z powodu braku jakiejkolwiek reakcji ze strony włoskiego historyka, o sytuacji zostały poinformowane także władze uczelni, w tym jej rektor Gianmaria Ajani. Reduta zwróciła się również do Ambasadora RP w Rzymie i Konsula Honorowego RP w Turynie o pomoc w wyegzekwowaniu korekty 

5 lipca – reakcja na oszczerstwa założycieli amerykańskiej Fundacji Rodziny Milstein, którzy przygotowali zawierającą wiele przekłamań relację z wizyty blisko 100 filantropów i naukowców w miejscach zagłady Żydów m.in. w Polsce. Relacja została opublikowana m.in. na łamach Jerusalem Post. Naród polski został w relacji ustawiony w szeregu z innymi narodami, kolaborantami nazistowskich Niemiec. Problem jest o wiele poważniejszy, kiedy weźmie się pod uwagę treści jakie mogły być przekazane blisko 100 wpływowym w USA osobom. Reduta wysłała do autorów artykułu list, w którym odniosła się do postawionych zarzutów, zwracając uwagę m.in. na to, że w Polsce np. obyczaje religijne Żydów są szanowane i biorą w nich udział również władze państwowe

12 lipca – publikacja raportu z działalności Reduty Dobrego Imienia za pierwsze półrocze 2018 roku. Spośród setek oszczerczych artykułów wobec Polski, które ukazywały się głównie na łamach mediów amerykańskich i izraelskich, zanotowaliśmy także wzrost liczby zniesławień semantycznych typu „polski obóz”. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku pojawiło się 136 zniesławień wymagających interwencji, tj. o 22 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku

16 lipca – wyegzekwowanie od niemieckiego portalu Der Freitag publikacji sprostowania i przeprosin za zamieszczenie w nekrologu Claude’a Lanzmanna – reżysera filmu „Shoah” sformułowania „polnischen Konzentrationslager”. Wysłaliśmy żądanie sprostowania w tej sprawie, które redakcja zamieściła wraz z przeprosinami w papierowej wersji tygodnika

16 lipca – wysłanie listu do Jonathana S. Tobina, redaktora naczelnego darmowej, żydowskiej gazety w Wielkiej Brytanii, Jewish News Syndicate, w którym domagamy się zaprzestania rozpowszechniania kłamstw na temat historii Polski w tym przypisywanie współodpowiedzialności za holocaust Państwu Polskiemu

 18 lipca – wysłanie listu do redakcji Radio France w którym dziennikarka Chloé Leprince krytykowała podpisaną przez premierów Polski i Izraela, deklarację. Autorka powoływała się m.in. na opublikowany we francuskim „Liberation” list nauczycieli Wielokulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie, na który również Reduta reagowała w lutym br. W liście skierowanym do redakcji przedstawiliśmy prawdziwą wersję historii Polski, której wybielać nie trzeba, a także pokazaliśmy wybiórcze podejście do faktów francuskich mediów

9 sierpnia – interwencja w sprawie komiksu Zane’a Whittinghama i Ryana Jonesa pt. Survivors of the Holocaust, przeznaczonym dla dzieci i młodzieży, sprzedawanym m.in. na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice. Polska w książce wydawnictwa Hachette Children’s Books została ukazana jako państwo, które w okresie międzywojennym nie tylko nie przyjmowało Żydów, ale i ich nękało. Co więcej, oddano to w sposób najbardziej przemawiający do wyobraźni młodych ludzi, bo poprzez ilustracje epatujące polskimi barwami narodowymi, obok swastyki. Wysłaliśmy w tej sprawie listy do wydawnictwa, a także do Prezesa Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice. O interwencję zgodnie z kompetencjami poprosiliśmy również ministerstwa Infrastruktury, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Spraw Zagranicznych. W odpowiedzi na nasz list Paul Rockett w imieniu angielskiego wydawcy Hachette Children’s Group przeprosił za błędy i zapowiedział zmiany ilustracji w nowych wydaniach, a także w niesprzedanych jeszcze egzemplarzach znajdujących się w magazynach. Z kolei prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice niezwłocznie podjął kroki w celu wycofania ze sprzedaży komiksu w punktach zlokalizowanych na terenie portu lotniczego i zapewnił, że spółka podjęła niezbędne działania zmierzające do wyczulenia swoich kontrahentów na zachowanie należytej troski o pamięć i prawdę historyczną

10 sierpnia  – interwencja w sprawie artykułu „The Polish Paradox” autorstwa Mariki Stein, blogerki piszącej w ramach platformy blogowej „Times of Israel.. Autorka, mimo że przypomniała skrótowo o sytuacji Polaków w czasie II wojny światowej, skupiła się jednak na polskim antysemityzmie. W liście Reduta przypomniała o kontrowersjach wokół Jedwabnego i Kielc, a które autorka przytoczyła jako przykłady antysemityzmu. Wywody autorki skwitowaliśmy pytaniem o to, dlaczego kraj – tak jak próbowała wykazać – antysemicki, uratował tak wielu Żydów w czasie II wojny światowej

13 sierpnia – interwencja w hiszpańskiej gazecie telewizyjnej SuperTele w związku z użyciem sformułowania „polski obóz zagłady” („Campo de exterminio polaco”). W numerze 1.378 SuperTele ukazało się żądane sprostowanie. 

22 sierpnia – interwencja w sprawie filmu „The Children of the Holocaust”, prezentującego relacje ocalałych z zagłady w formie animowanej. W kreskówce udostępnionej na serwisie youtube.com pojawiają się te same, co w książce ilustracje, m.in. wycelowana w bohaterów opowiadania broń w przyodzianych w polskie symbole narodowe rękach. W związku z tym Reduta wysłałą list do producenta filmu, Fettle Animation współpracującego z telewizją BBC, na kanałach której film był emitowany. O wsparcie w wyegzekwowaniu korekty poprosiliśmy również Ambasadora RP w Wielkiej Brytanii

30 sierpnia  – interwencja poprzez media społecznościowe w amerykańskiej telewizji Fox News w sprawie użycia frazy „polski obóz śmierci” w informacji o deportacji do Niemiec Jakiwa Palija, ukraińskiego strażnika obozu szkoleniowego SS w Trawnikach, który po wojnie wyemigrował do USA. Interweniowała także Ambasada RP w Waszyngtonie. Fox News przeprosił na Twitterze i usunął wideo z artykułu. Materiał był jednak wciąż dostępny w sieci, w serwisie Youtube oraz na podstronie Fox News. Reduta Dobrego Imienia interweniowała różnymi kanałami komunikacji, żądając usunięcia tych materiałów z obu miejsc. W akcję włączyła się duża grupa polskich internautów. Początkowo stacja odmówiła powołując się na Pierwszą Poprawkę do Konstytucji USA, gwarantującą wolność słowa i poglądów. Mimo tego, po kilku dniach wideo zostało usunięte

4 października – wysłanie listu do organizatorów przeglądu filmów o zagładzie  Żydów podczas II wojny światowej w niemieckim kinie Babylon, który wykorzystał do promocji wizerunek 14 letniej polskiej katoliczki, Czesi Kwoki, zamordowanej zastrzykiem fenolu przez Niemców w Auschwitz. Baner z jej zdjęciem zawisł nad wejściem do berlińskiego kina. W liście przestawiliśmy historię krótkiego życia Czesi domagając się przywrócenia jej prawdziwej tożsamości w materiałach promujących przegląd SHOAH

8 października – wysłanie  listu do Papieża Franciszka w związku ze słowami wygłoszonymi 26 września w drodze powrotnej z wizyty apostolskiej na Litwie z prośbą o wydanie stosownego oświadczenia i „naprawienie niewątpliwej szkody wyrządzonej wizerunkowi Polski i Polaków”. Papież, podkreślając cierpienia, jakie dotykały Litwinów ze wschodu i z zachodu, powiedział: „Kiedy pomyśli się o wschodzie, jest tam wasza trudna historia. Ale część tej tragicznej historii przyszła z Zachodu, od Niemców, od Polaków, ale przede wszystkim od nazizmu”. W liście prezes Reduty zwrócił uwagę na to, że „słowa przypisujące Polakom współodpowiedzialność za tragiczną historię Litwy, stawiające ich w jednym szeregu z Niemcami i dokonanymi przez nich zbrodniami pozostają poza nurtem prawdy, próbując zrównać rolę sprawcy i ofiary”.

12 października – interwencja ws. oszczerczego artykułu w Kyiv Post – anglojęzycznym tygodniku wydawanym na Ukrainie. Autor artykułu pt. Honest History: Ukrainians today still struggle with memory of Holocaust, opublikowanym również w papierowym wydaniu – Josh Kovensky – stwierdził, że w mordowaniu Żydów podczas pogromu lwowskiego w 1941 roku, obok oddziałów niemieckich i ukraińskich, brały udział także odziały polskie. Jest to kłamstwo historyczne. Polacy nie tylko nie uczestniczyli w eksterminacji ludności żydowskiej, ale sami byli ofiarami zarówno okupantów sowieckiego i niemieckiego, jak również nowo powstałych paramilitarnych organizacji ukraińskich nacjonalistów OUN-B

15 października – publikacja oświadczenia w sprawie fotomontażu nazistowskiego plakatu z wykorzystaniem wizerunków czołowych polityków PiS (w tym Premiera i Prezesa partii), który zamieścił na swoim profilu na Twitterze poseł PO Grzegorz Furgo

17 października – wysłanie poprzez media społecznościowe listu do brytyjskiego darmowego dziennika, który użył określenia polski obóz. Oszczerstwo padło w artykule Backing for Chelsea trip to Auschwitz nt. wysłania klubu kibiców Chelsea London do Auschwitz w celach edukacyjnych w reakcji na rasistowskie incydenty na stadionach

23 października – interwencje wobec amerykańskiego portalu btnews.online, który kilkakrotnie szkalował Polskę używając określenia polski obóz śmierci. Do chwili obecnej użył go w czterech artykułach. W związku z tym zwróciliśmy się z apelem o wysyłanie interwencji m.in. do operatora internetowego btnews. Reduta przygotowała także raport na temat portalu, który przekazała odpowiednim służbom, w tym dyplomatycznym. Sprawa jest rozwojowa.

26 października – publikacja sprawozdania z konferencji pt. Jak rozmawiać o Sprawiedliwych? Reprezentacje w kulturze, znaczenie w edukacji, odbywającej się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Bulwersujące wypowiedzi jakie padły podczas zamkniętej dla opinii publicznej części konferencji wskazują m.in. na to z jaką atmosferą umysłową mamy do czynienia w tak ważnej placówce historycznej jaką jest Muzeum POLIN.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.