Aktualności Reduty Dobrego Imienia – działalność w I połowie 2019 roku

 1. Skierowaliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie do Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście w sprawie zniszczenia plakatów należących do Reduty Dobrego Imienia, a informujących o należnych Polakom reparacjach wojennych od Niemców i Austriaków. W nocy z 29 na 30 grudnia 2018 r. na terenie Warszawy nieustaleni sprawcy zamalowali lub zakleili wszystkie plakaty, które tym samym przestały spełniać swoją funkcję. / 9 stycznia 2019
 2. W wyniku podjętej akcji mailingowej portal wn.com początkowo zmienił tytuł artykułu, w którym znalazło się oszczercze sformułowanie „polski obóz śmierci”. W wersji poprawionej „polski obóz” redakcja zmieniła na „nazistowski obóz śmierci”. Ostatecznie artykuł został jednak całkowicie usunięty ze strony. / 16 stycznia 2019
 3. W wyniku podjętej akcji na Twitterze hiszpański portal 20minutos.es z wyrażenia „polski obóz koncentracyjny” usunął przymiotnik „polski”. Portal 20minutos.es tkwił przy oszczerczym sformułowaniu „polski obóz koncentracyjny”, mimo naszej interwencji i Państwa pomocy poprzez akcję mailingową. Głos w sprawie zabrało również Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, wyjaśniając, że oficjalne konto muzeum na Twitterze nie jest kontem „polskiego obozu koncentracyjnego”. Dopiero jednak podjęta akcja na Twitterze pozwoliła na wprowadzenie zmian do artykułu przez redakcję. / 18 stycznia 2019
 4. Wystosowaliśmy list w obronie konsula RP w Oslo, Sławomira Kowalskiego. W liście pisaliśmy m.in.: „Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom wyraża sprzeciw wobec decyzji władz Norwegii o odwołaniu pana Sławomira Kowalskiego, konsula w Oslo. Nakaz opuszczenia kraju wobec dyplomaty, w stosunku do którego jedynym zarzutem jest sumienne wypełnianie zadań związanych z ochroną praw obywateli kraju, który reprezentuje, w tym przede wszystkim małoletnich przebywających na terenie Norwegii, odczytujemy jako element realizowanej przez władze w Oslo polityki wynaradawiania polskich dzieci. Wydalenie dyplomaty, który wypełnia swe podstawowe zadania konsularne, to sytuacja bez precedensu zasługująca na stanowcze potępienie”. / 23 stycznia 2019
 5. W Sądzie Okręgowym w Gdańsku zapadł wyrok w procesie przeciwko Hansowi G. Sąd nakazał Hansowi G. przeproszenie Natalii Nitek-Płażyńskiej w „Gazecie Polskiej” oraz w Telewizji Republika. Dodatkowo został zobowiązany do wpłaty 50 tysięcy złotych na Muzeum Piaśnickie w Wejherowie. W uzasadnieniu wyroku sędzia Piotr Kowalski podkreślił historyczne korzenie uprzedzeń rasowych i wyższości rasowej Niemców, jakie prezentował Hans G. Reduta Dobrego Imienia, mając status interwenienta ubocznego, wspomagała ten proces  – zarówno od strony finansowej, jak i prawnej. / 11 lutego 2019
 6. Opublikowaliśmy, wraz z komentarzem, fragmenty obszernego uzasadnienia, którym krakowski Sąd Okręgowy podkreślił winę producentów serialu „Nasze matki, nasi ojcowie”. Komentarz nawiązywał do wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie, który 28 grudnia 2018 r. orzekł o winie ZDF i UFA Fiction – producentów serialu „Nasze matki, nasi ojcowie” w procesie wytoczonym przez kapitana Zbigniewa Radłowskiego i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. W uzasadnieniu sąd podkreślił m.in.: Sąd miał na względzie, że niniejsza sprawa ma charakter precedensowy, jest szczególnie doniosła pod względem zachowania proporcji w prowadzeniu dyskusji historycznej na temat II wojny światowej i odgrywa szczególną rolę społeczną. / 13 lutego 2019
 7. Podjęliśmy akcję na Twitterze w związku ze zdaniem, które amerykańska dziennikarka Andrea Mitchell wypowiedziała podczas relacji z Warszawy. Według Mitchell, Żydzi w czasie powstania w getcie warszawskim walczyli z „polskim i nazistowskim reżimem”. Wskazaliśmy amerykańskiej dziennikarce jasno, że takie określenie to historyczne kłamstwo. / 14 lutego 2019
 8. Podjęliśmy polemikę z opinią opublikowaną na izraelskim portalu Haaretz, pt. Auschwitz Is Rewriting Holocaust History, One Tweet at a Time. Odnieśliśmy się m.in. do zdania, według którego historyk Szymon Datner miał stwierdzić, iż Polacy doprowadzili w czasie II wojny światowej do śmierci 200 000 Żydów. Wskazaliśmy, że Datner nigdy nie ogłosił takich szacunków. / 15 lutego 2019
 9. Interweniowaliśmy w sprawie włoskiego dziennika „Il Giornale”, który powtarzał kłamstwa o Polsce bez weryfikowania faktów. Według „Il Giornale”, Polska była „chętnym, usłużnym świadkiem ludobójstwa i wspólnikiem” nazistów. Redakcja „Il Giornale” otrzymała od nas list w tej sprawie z żądaniem sprostowania i przeprosin. / 19 lutego 2019
 10. Podjęliśmy akcję antydyfamacyjną w sprawie dwóch zagranicznych, hiszpańskojęzycznych portali: aguasdigital.com i noticiasxtra.com. Oba portale opublikowały artykuły dotyczące tego, w jaki sposób francuski literat Olivier Guez opisywał postać niemieckiego zbrodniarza Josefa Mengele. Na określenie niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau użyto sformułowania „polski obóz koncentracyjny” („campo de concentración polaco”). W wyniku akcji antydyfamacyjnej oba portale usunęły artykuły, w których znajdowało się oszczercze sformułowanie. Ponadto, redaktor noticiasxtra.com w korespondencji z nami przeprosił za zaistniałą sytuację. / 21 lutego 2019
 11. Wydaliśmy oświadczenie w sprawie publikacji Yaakova Katza, redaktora naczelnego „Jerusalem Post”, w którym odnieśliśmy się do jego słów, jakoby 100 000 Żydów według Szymona Datnera zginęło z rąk Polaków. Wskazaliśmy, że Datner pisał, że tylu Żydów zginęło z różnych przyczyn, włączając w to np. choroby czy morderstwa ze strony Niemców. / 23 lutego 2019
 12. W Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadło postanowienie, które w istotny sposób wpisuje się w walkę o obronę polskiego dobrego imienia i tożsamości narodowej. Sąd uznał, że sprawy przeciwko niemieckiej gazecie, publikującej swoje teksty po niemiecku, mogą być prowadzone w Polsce. To już kolejne tego typu postanowienie w sprawach prowadzonych przez Redutę. Oznacza to, że sądy przyjęły już naszą linię procesową, w której wskazujemy, że jeśli Niemcy (niemieckie gazety, niemieckie telewizje czy niemieckie portale) obrażają Polaków, muszą się liczyć z tym, że Polacy będą ich pozywali, a polskie sądy będą takie sprawy prowadziły. Pozew przeciwko „Frankurter Rundschau” wytoczył Maciej Świrski – fundator i prezes Reduty Dobrego Imienia, który poczuł się pokrzywdzony treściami, które były prezentowane w niemieckiej gazecie. / 27 lutego 2019
 13. Półtora roku po wydaniu przez Redutę Dobrego Imienia stanowiska kwestionującego rzetelność metodologii prac naukowych Jana Grabowskiego, historyk złożył pozew przeciw Reducie. Z pozwu Jana Grabowskiego przeciwko Reducie Dobrego Imienia nie wynika, dlaczego pracujący na stanowisku profesora na Uniwersytecie Ottawy w Kanadzie Jan Grabowski, zajmujący się tematyką Holocaustu, zdecydował się na pozew przeciwko Reducie Dobrego Imienia właśnie teraz. / 28 lutego 2019
 14. Uruchomiliśmy oficjalną zbiórkę funduszy na obsługę procesu, który wytoczył Reducie Dobrego Imienia Jan Grabowski. Koszty procesu będą wymagały opłacenia ekspertyz, analiz, tłumaczeń przysięgłych, badań archiwalnych w wielu krajach, obsługi prawnej oraz zbudowania zespołu naukowców i historyków, którzy zajmą się dokładną analizą twórczości Jana Grabowskiego. / 28 lutego 2019
 15. Przygotowaliśmy obszerną odpowiedź na pozew, w której wskazaliśmy na wybiórcze traktowanie przez Jana Grabowskiego badanych i przywoływanych przez niego źródeł. Jak mówił prezes Reduty Maciej Świrski, Naszym zdaniem, Pan Grabowski wybiórczo traktuje źródła historyczne i wybiera te, które są zgodne z jego tezami. Obok tego, w swoich pracach pomija on kontekst historyczny opisywanych wydarzeń. Szczególnie krzywdzące dla Polaków jest to, że w publikacjach swoich pomniejsza fakt, że za ukrywanie Żydów podczas okupacji niemieckiej wymierzana była Polakom przez Niemców kara śmierci. / 28 lutego 2019
 16. Podjęliśmy interwencję na Twitterze w sprawie artykułu America Didn’t Bomb Auschwitz 75 Years Ago. Why? dostępnego na portalu msn.com. Wskazaliśmy na nierzetelność i kłamstwa ze strony dziennikarzy portalu, którzy sugerowali, że Polacy w czasie II wojny światowej byli odpowiedzialni za śmierć 200 tysięcy Żydów. / 4 marca 2019
 17. Wezwaliśmy autorów książki Dalej jest noc, do udzielenia wyczerpującej, merytorycznej odpowiedzi na zarzuty kierowane pod ich adresem przez dr. Piotra Gontarczyka. W oświadczeniu pisaliśmy m.in., że komentarze osób związanych z Centrum Badań nad Zagładą Żydów na temat recenzji dr. Gontarczyka „mają charakter emocjonalno-ideologiczny i są daleko niewystarczające, a przede wszystkim nie odnoszą się w sposób merytoryczny do zarzutów”. / 14 marca 2019
 18. Opublikowaliśmy raport za 2018 rok, w którym wskazaliśmy m.in. na fakt, że interweniowaliśmy w ubiegłym roku aż 262 razy w sprawie „polskich obozów śmierci”. / 15 marca 2019
 19. Wezwaliśmy na Twitterze do poprawy oszczerczego określenia „Polish death camp” amerykański portal Frontpagemag w artykule dotyczącym wizyty amerykańskiego wiceprezydenta Mike’a Pence’a w Auschwitz. / 18 marca 2019
 20. Interweniowaliśmy w sprawie artykułu na Catholicregister.org pt. Historians welcome archives on Pius XII but caution against finding a ‘smoking gun’. Po naszej interwencji redakcja usunęła określenie „polskie obozy koncentracyjne” i użyła sformułowania „nazistowskie obozy koncentracyjne w okupowanej przez Niemców Polsce”. / 18 marca 2019
 21. Wraz z Jackiem Perłowskim złożyliśmy pozew przeciwko niemieckiemu wydawcy Süddeutsche Zeitung, który użył zdjęcia J. Perłowskiego w historycznym mundurze Wojska Polskiego do ilustracji swojego artykułu pt. „Ein paar Banditen”. / 20 marca 2019
 22. Podjęliśmy interwencję, wysyłając wniosek o korektę do Jewish Life TV w sprawie oszczerczego określenia „Nazi-run Polish concentration camp”. / 26 marca 2019
 23. Złożyliśmy oficjalny protest w związku z wywiadem prof. Pawła Śpiewaka, dotyczącym relacji polsko-żydowskich. W liście do dyrektora ŻIH pisaliśmy m.in.: „Pana wywiad to zatem zbiór najgłośniejszych tez, wypowiadanych często w publicystycznym tonie przez badaczy, określanych czasami jako Nowa Szkoła historii Holokaustu. Zakładamy jednak, że niestety czescy czytelnicy traktują Pana słowa jako obowiązujący w Polsce consensus naukowy”. / 27 marca 2019
 24. Podjęliśmy interwencję w sprawie artykułu, który ukazał się na łamach włoskiego portalu Repubblica, gdzie pojawił się „polski obóz zagłady”. Po naszej interwencji poprawiono oszczercze określenie na „nazistowski obóz zagłady na terytorium okupowanej Polski”. / 1 kwietnia 2019
 25. Opublikowaliśmy wraz z komentarzem fragmenty uzasadnienia, którym gdański Sąd Okręgowy orzekł o winie Hansa G. w procesie wytoczonym przez Natalię Nitek-Płażyńską. W uzasadnieniu wyroku czytamy o dobrach osobistych składających się na godność człowieka i poczucie wartości wobec innych ludzi. Sąd wymienił m.in. język, własną kulturę, historię, czy wyrosłe z niej tradycje. Dalej czytamy, iż „zakorzenienie w swojej grupie etnicznej czy narodzie daje poczucie wartości jako człowieka”. W związku z tym faktem, sąd wyjaśnił, że „wkraczanie w te dziedziny i obrażanie i wyszydzanie tych wartości godzi bezpośrednio w godność człowieka i jego poczucie wartości”. Według sądu Hans G. naruszył poczucie własnej wartości Natalii Nitek-Płażyńskiej jako pracownika. / 2 kwietnia 2019
 26. W związku ze skandalicznymi wypowiedziami Władimira Sołowjowa obrażającymi Polskę i Polaków, zwróciliśmy się do Urzędu ds. Cudzoziemców z apelem o nałożenie na rosyjskiego dziennikarza zakazu wjazdu do strefy Schengen. Przypomnijmy, że rosyjski publicysta na antenie stacji Rossija 1 oskarżył Polaków, że podczas II wojny światowej wymordowali więcej Żydów niż Niemcy. / 10 kwietnia 2019
 27. Opublikowaliśmy list Wandy Półtawskiej, w którym ta była więźniarka KL Ravensbrück apeluje o pamięć o tym, co było, tak by stawać po stronie dobra i piękna, a nie zła i nienawiści i aby czuć się odpowiedzialnym za pielęgnowanie prawdy. List został napisany w związku z obchodami 74. rocznicy wyzwolenia KL Ravensbrück. / 12 kwietnia 2019
 28. Podjęliśmy interwencję w sprawie artykułu w The Guardian, gdzie użyto określenia „polski obóz koncentracyjny”. Po naszym wezwaniu, redakcja pisała o „obozie koncentracyjnym w okupowanej Polsce” i opublikowała wyjaśnienie. / 16 kwietnia 2019
 29. Po naszej interwencji portal essexlive.news w artykule pt. Meet the Essex actress who overcame deafness and a serious car crash that is now producing her own film poprawił „Polish concentration camp” na „German Nazi concentration camp in occupied Poland during the Second World War”. / 17 kwietnia 2019
 30. Zaprotestowaliśmy przeciwko skandalicznym tezom głoszonym przez Martina Gaka, dziennikarza Deutsche Welle. Wysłaliśmy list do pani redaktor Deutsche Welle w sprawie tego oszczerstwa. Martin Gak twierdzi, że Polska była krajem kolaborantów i morderców Żydów. Dalej napisał, że Marsz Niepodległości był zdominowany przez neonazistowskie grupy. W liście napisaliśmy: „W związku z licznymi antypolskimi oszczerstwami wymierzonymi w Polskę i Polaków przez Martina Gaka, jednego z redaktorów Deutsche Welle, proszę Panią o pilną interwencję, usunięcie obraźliwych i kłamliwych treści jego autorstwa. W tych atakach – zarówno w mediach społecznościowych, jak i w publikacjach na łamach Deutsche Welle – Gak rozpowszechnia prymitywne, nieprawdziwe informacje. W większości przypadków wykorzystuje je do trollowania Polaków, za to, że odważyli się go skrytykować. Zarzuty redaktora Gaka w kierunku Polaków uruchomiły spiralę nieakceptowanych antyniemieckich, ale również i antysemickich komentarzy użytkowników. Czy taka jest intencja publicznego nadawcy, jakim jest Deutsche Welle?”. / 24 kwietnia 2019
 31. Wspieramy Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych oraz członków rodzin Żołnierzy Niezłomnych, którzy złożyli przeciwko Joannie Senyszyn pozew o naruszenie dóbr osobistych. Powództwo dotyczy nieprawdziwych, krzywdzących opinii na temat Żołnierzy Wyklętych, zamieszczanych przez byłą posłankę w mediach społecznościowych. Członkowie rodzin Żołnierzy Wyklętych domagają się od pozwanej usunięcia rzeczonych wpisów, umieszczenia przeprosin na jej profilu na Twitterze oraz wpłaty zadośćuczynienia w wysokości 100 tys. zł na rzecz Stowarzyszenia. / 29 kwietnia 2019
 32. Udostępniliśmy dwie recenzje dr. Piotra Gontarczyka, dotyczące książek prof. Jana Grabowskiego i prof. Barbary Engelking, pracowników Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Obie recenzje to ważne teksty, w których dr Gontarczyk pokazuje, jak dalece od rzetelności oboje autorzy wykorzystywali źródła historyczne, aby dowieść jednoznacznych i ostrych tez, z których jedną Barbara Engelking określiła zdaniem, iż to „polscy chłopi byli wolontariuszami w dziele wymordowania Żydów”. / 6 maja 2019
 33. Po naszej interwencji, redakcja brazylijskiego „Jornal O Globo”, pisząca o „polskich obozach koncentracyjnych” – „campo de concentração polonês”, usunęła oszczerczą frazę. / 7 maja 2019
 34. Reduta broni dobrego imienia Edwarda Malinowskiego, wspierając jego bratanicę w procesie przeciwko autorom książki „Dalej jest noc” i zapewniając pomoc prawną. Autorzy publikacji „Dalej jest noc” zaprezentowali fałszywe informacje na temat jednego z polskich bohaterów – Edwarda Malinowskiego, który ukrywał Żydów. Barbara Engelking i Jan Grabowski w swojej książce nazwali go współwinnym śmierci Żydów. / 20 maja 2019
 35. Opublikowaliśmy przegląd mediów niemieckich z maja 2019 roku. Na początku miesiąca pojawiła się w nich bezpośrednia krytyka TVP. Pretekstem do ataku na polską telewizję był brak relacji na żywo z przemówienia przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, które odbyło się 3 maja 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Duże zainteresowanie wywołał również artykuł w dzienniku „Die Welt” na temat ewentualnych reparacji wojennych i ich negatywnych skutków dla polskiej gospodarki. /24 maja 2019
 36. Interweniowaliśmy w sprawie zawieszenia profilu @PMI_Online na Twitterze. Wysłaliśmy list do ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego i wiceministra Adama Andruszkiewicza. W liście tym zwróciliśmy się z prośbą o podjęcie interwencji zgodnie z kompetencjami. Jak pisaliśmy, Twitter „naruszył prawo do wolności poglądów i wypowiedzi, a swoimi decyzjami o blokadzie kont, opowiedział się po jednej ze stron sporu politycznego, stosując cenzurę prewencyjną”. / 28 maj 2019
 37. Po naszej interwencji, we włoskim „La Stampa” redaktorzy zmienili „lager polacco di Buchenwald” („polski obóz Buchenwald”) na „obóz Buchenwald” („lager di Buchenwald”). / 3 czerwca 2019
 38. Po wspólnej interwencji wraz z innymi użytkownikami Twittera, udało nam się wyegzekwować zmianę w portalu Jerusalem_Post. Redakcja poprawiła „Polish Death Camps” na „Nazi Death Camps” w artykule pt. Europe’s spas celebrate innovation, desire Israeli visitors. / 4 czerwca 2019
 39. W Sądzie Okręgowym w Warszawie (II Wydział Cywilny) odbyła się pierwsza rozprawa w procesie przeciwko Facebookowi. Pozywającym jest Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia. Zarzutem w sprawie jest cenzura i dyskryminacja ze względu na narodowość, poglądy polityczne i wyznanie. Portal został pozwany z powództwa prywatnego jeszcze w roku 2016, po Marszu Niepodległości 11 listopada. Przed narodowym świętem z Facebooka znikały strony i profile określonych osób i instytucji m.in. organizujących marsz. / 5 czerwca 2019
 40. Podjęliśmy polemikę z artykułem pt. Whither ‘Poland’s Jewish Renaissance’? na portalu The Algemeiner. Wskazaliśmy na szereg błędów i niedorzeczności, m.in. na fakt, że partia Fidesz, wbrew opinii autora Harolda Brackmana, nie jest polską partią polityczną. / 6 czerwca 2019
 41. Po akcji mailingowej, jaką przeprowadziliśmy, redakcja Le Figaro zmieniła „polski obóz koncentracyjny Auschwitz” na „obóz koncentracyjny Auschwitz”. / 12 czerwca 2019
 42. Po naszej interwencji włoska La Repubblica usunęła oszczerczą frazę „polski obóz koncentracyjny” . / 14 czerwca 2019
 43. Opublikowaliśmy op-ed prezesa Reduty Macieja Świrskiego, który w anglojęzycznej wersji ukazał się w Washington Examiner pt. Facebook tried to censor our independence celebration. Now, I’m suing them in Poland / 17 czerwca 2019
 44. Przeprowadziliśmy siedem akcji mailingowych, w wyniku których fałszywe twierdzenia o istnieniu „polskich obozów koncentracyjnych” usunął m.in. „Le Figaro”. / 20 czerwca 2019

1 komentarz

 1. Szanowni Panstwo,
  Na Slowacji ostatnie lata zostala najpopularniejsza antymainstream gazeta: Hlavne Spravy ( http://www.hlavnespravy.sk ). Gazeta ta otwarcie sympatyzuje z Rosja, przyjmuje duzo jej pogladow a punktow widzenia politycznych, ale rowniez krytykuje UE, lgbti, gender czy migracje, wspiera tradycyjna rodzine, wartosci chrzescijanskie. Ostatnio natomiast kilka redaktorow propaguje w niej rosyjski punkt widzenia na historie 2 wojny swiatowej, okreslajac Polske w bardzo zlym swietle, opierajac wiekszosc artykulow na ten temat na prasie wylacznie Rosyjskiej, pelnej propagandy antypolskiej. Gazeta stala sie bardzo popularna, a w ten sposob moze nie swiadomie szerzy antypolskie nastawienia na Slowacji. Moze byloby na miejscu zainterweniowac minimalnie w przypadkach artykulow „historycznych” na temat Polski, ktore sa nietylko nieobjektywne, ale czasami wrecz antypolskie. Dziekuje. Ostatnio chodzi np o: https://www.hlavnespravy.sk/liberalni-falzifikatori-prepisuju-dejiny-sovieti-nas-vraj-okupovali-co-bude-dalej-zburame-slavin/1876335 oraz https://www.hlavnespravy.sk/predseda-ruskej-liberalno-demokratickej-strany-vladimir-zirinovskij-oznacil-polsko-za-hlavneho-vinnika-vypuknutia-druhej-svetovej-vojny/1873876 oraz https://www.hlavnespravy.sk/v-roku-1934-polsko-spojilo-svoj-osud-s-hitlerovskym-nemeckom-pomohlo-mu-znicit-ceskoslovensko-dnes-sa-varsava-stylizuje-polohy-nevinneho-baranka-obete/1873921 itd. Autor wiekszosci ten sam…

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.