Tak jak każdy kraj jest dumny z dokonań swoich przodków, tak i Polacy mają powody do dumy z osiągnięć wybitnych przedstawicieli poprzednich pokoleń: władców, wojskowych, polityków, naukowców, wynalazców i odkrywców, przedsiębiorców, ludzi kultury i sztuki, których dokonania przekraczały granice Polski, zyskując sławę i wymiar europejski, a nawet światowy.