Dzień Modlitwy i Pokuty opóźnił korektę zwrotu „polnische Konzentrationslager”

Kilka dni temu prosiliśmy współpracowników i wolontariuszy Reduty Dobrego Imienia o interwencję w sprawie artykułu w niemieckim „Mitteldeuscher Rundfunk”, który opublikował artykuł z użyciem zwrotu „polnische Konzentrationslager”. Zniesławienie dotyczyło informacji o premierze filmu „#uploading_holocaust”, który jest skomponowany z filmików wrzucanych na youtube przez izraelską młodzież. Autor artykułu  #uploading_holocaust:”ich kann es nicht fuehlen” pytał, w jaki sposób ci młodzi nastolatkowie widzą polskie obozy koncentracyjne.

Redaktorzy nie zareagowali na pierwszą prośbę o sprostowanie, w związku z tym Reduta poprosiła o wsparcie. Po interwencji, redakcja w ciągu godziny zmieniła szkalujące określenie. Poniżej publikujemy oficjalne przeprosiny od „Mitteldeuscher Rundfunk” (tłumaczenie robocze).

 

Szanowny Panie Świrski,

Potwierdzamy wpływ Pańskiego pisma z dnia 14. Listopada na adres MDR Publikumsservice.

Dziękujemy za Pańską krytyczną uwagę w odniesieniu do artykułu na temat filmu dokumentalnego „#uploading_holocaust. Ich kann es nicht fühlen” na stronie MDR.DE, w którym zostało użyte pojęcie „polski obóz koncentracyjny”.

Z dniem 16.11.2016 skorygowaliśmy to sformułowanie.  Z uwagi na dzień świąteczny w Saksonii (Dzień Modlitwy i Pokuty -przypis tłumacza) wewnątrzredakcyjne rozpatrzenie sprawy zajęło więcej czasu niż zwykle, dlatego mogę Panu odpowiedzieć dopiero dzisiaj.

Chcielibyśmy szczerze przeprosić zarówno Pana, jak i wszystkich członków Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom  za użycie pojęcia „polskie obozy koncentracyjne” na naszej stronie internetowej.

W żadnym wypadku nie było zamiarem naszego nadawcy znieważenie Pana organizacji czy też polskiego społeczeństwa. Użyliśmy tego sformułowania wyłącznie w sensie geograficznym, założyliśmy że zasadność użycia takiego sformułowania wyniknie z treści filmu.  „Uploading holocaust” mówi o „Podróży do Polski”, którą każdy dorastający izraelski uczeń musi odbyć w trakcie swojej nauki.  Służy ona zachowaniu pamięci o tym, co zostało uczynione narodowi żydowskiemu podczas panowania reżimu narodowosocjalistycznego.

W naszym artykule nie zaprzeczaliśmy ani holokaustowi, ani niemieckiej odpowiedzialności za holokaust – przeciwnie! Artykuł jest bardziej ukierunkowany na wspieranie dialogu pomiędzy młodzieżą niemiecką a izraelską.

Użycie wyrażenia „polski obóz koncentracyjny” było niewłaściwe, nawet jeśli jego przytoczenie nie narusza obowiązującego niemieckiego lub międzynarodowego prawa.

Jednocześnie chciałabym jeszcze raz podziękować za Pański głos w tej sprawie  i dobitnie zapewnić, że pojęcie „polskie obozy koncentracyjne” nie zostanie więcej przez nas użyte, a wszystkie nasze koleżanki i koledzy zostaną  w tej sprawie stosownie uwrażliwieni. Nie było i nie jest naszym zamiarem naruszenie godności polskiego narodu.

Szanowny Panie Świrski, będę wdzięczna, jeśli nasza odpowiedź zostanie przekazana wszystkim członkom Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom.

Z poważaniem

Sabine Tubbesing

—–

Sehr geehrter Herr Świrski,

Ihre Zuschrift vom 14. November an den MDR Publikumsservice haben wir erhalten.

Vielen Dank für Ihren kritischen Hinweis auf den Artikel zu dem Dokumentarfilm „#uploading_holocaust: Ich kann es nicht fühlen“ auf MDR.DE, in dem fälschlicherweise der Begriff „polnische Konzentrationslager“ verwendet wurde.

Wir haben diese Formulierung seit dem 16.11. 2016 korrigiert. Allerdings hat die interne Auswertung des Vorgangs aufgrund des Feiertags in Sachsen etwas mehr Zeit in Anspruch genommen, weshalb ich Ihnen erst heute antworten kann.

Wir möchten uns aufrichtig für die Verwendung des Begriffs „polnische Konzentrationslager“ auf unserer Webseite bei Ihnen, sowie allen Mitgliedern der Polish League Against Defamation entschuldigen.

Keineswegs war es die Absicht unseres Senders, Ihre Organisation oder die polnische Bevölkerung zu beleidigen.  Wir haben den Begriff in einem ausschließlich geographischen Zusammenhang verwendet und angenommen, dass sich das durch den Inhalt des Films hinreichend erklärt. „Uploading holocaust“ handelt von der „Reise nach Polen“, die jeder heranwachsende israelische Schüler einmal in seiner Schulzeit macht. Diese Reise dient der Bewahrung der Erinnerung daran, was der jüdischen Bevölkerung während der Nazi-Herrschaft angetan wurde.

Wir haben in unserem Artikel weder den Holocaust noch die Verantwortung der Deutschen für den Holocaust geleugnet – im Gegenteil! Der Artikel soll vielmehr den Dialog zwischen deutschen und israelischen Jugendlichen fördern.

Den Ausdruck „polnische Konzentrationslager“ zu verwenden war falsch, auch wenn die Verwendung des Begriffs nicht gegen deutsches oder international geltendes Recht verstößt.

Gleichwohl möchte ich mich noch einmal für Ihren Hinweis bedanken und ausdrücklich versichern, dass wir den Begriff „polnische Konzentrationslager“ nicht mehr verwenden und  alle Kolleginnen und Kollegen ebenfalls noch einmal dafür sensibilisieren werden. Es war – und ist nicht unsere Absicht, die Würde der polnischen Nation zu verletzen.

Sehr geehrter Herr Świrski, ich würde mich freuen, wenn Sie unsere Antwort allen Mitgliedern der Polish League Against Defamation zukommen lassen könnten.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Tubbesing

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.